Quy định về làm thêm giờ mới nhất theo Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội trải qua ngày 20/11/2019 và có hiệu lực hiện hành từ 01/01/2021. Bài viết này sẽ cung ứng hàng loạt pháp luật về làm thêm giờ mới nhất theo Bộ luật Lao động 2019 mà người lao động cần biết .

Tiền lương làm thêm giờ

TạiĐiều 98 Bộ luật Lao động 2019

quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

– Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150 % ;- Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200 % ;
– Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương dịp nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày ;
– Trường hợp người lao động thao tác vào đêm hôm thì được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm của ngày thao tác thông thường ;
– Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo chính sách như trên, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết .
Ví dụ : Anh An có đơn giá tiền lương thông thường 01 ngày ( 8 tiếng ) là 800.000 đồng ( 100.000 đồng / tiếng ). Thời gian thao tác từ 08 h đến 17 h ( nghỉ trưa 01 tiếng ). Ngày thứ hai anh An được nhu yếu ở lại làm thêm 01 tiếng vào buổi đêm từ 22 h đến 23 h .
Tiền lương làm thêm 01 tiếng của anh được tính là :
150 % x 100.000 + 30 % x 100.000 x 20 % x 100.000 = 200.000 ( đồng )
Ngoài ra, khi trả lương cho người lao động, khoản 3 Điều 95 pháp luật người sử dụng lao động phải thông tin bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương thao tác vào đêm hôm, nội dung và số tiền bị khấu trừ ( nếu có ). Đây là pháp luật mới được bổ trợ tại Bộ luật Lao động 2019 mà tại Bộ luật Lao động 2012 hiện hành chưa có .

Quy định về làm thêm giờ mới nhất theo Bộ luật Lao động 2019

Quy định về làm thêm giờ mới nhất theo Bộ luật Lao động 2019 ( Ảnh minh họa )
 

Điều kiện sử dụng người lao động làm thêm giờ

Điều 107 Bộ luật Lao động pháp luật, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi phân phối đủ những nhu yếu sau :

– Phải được sự đồng ý của người lao động;

– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50 % số giờ thao tác thông thường trong 01 ngày ; trường hợp vận dụng lao lý thời giờ thao tác thông thường theo tuần thì tổng số giờ thao tác thông thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày ; không quá 40 giờ trong 01 tháng ( Bộ luật Lao động 2012 lao lý không quá 30 giờ trong 01 tháng ) ;
– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm. Trừ 1 số ít trường hợp sau, doanh nghiệp được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm :
+ Sản xuất, gia công xuất khẩu mẫu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy hải sản ;
+ Sản xuất, phân phối điện, viễn thông, lọc dầu ; cấp, thoát nước ;
+ Trường hợp xử lý việc làm yên cầu lao động có trình độ trình độ, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không đáp ứng vừa đủ, kịp thời ( Bộ luật Lao động 2012 trước đây không có lao lý này ) ;
+ Trường hợp phải xử lý việc làm cấp bách, không hề trì hoãn do đặc thù thời vụ, thời gian của nguyên vật liệu, loại sản phẩm hoặc để xử lý việc làm phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên vật liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyên sản xuất ( Bộ luật Lao động 2012 chỉ lao lý là xử lý việc làm cấp bách, không hề trì hoãn ) ;
+ Trường hợp khác do nhà nước pháp luật .
Trường hợp bắt buộc phải làm thêm giờ
Căn cứ theo Điều 108 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có quyền nhu yếu người lao động làm thêm giờ vào bất kể ngày nào mà không bị số lượng giới hạn về số giờ làm thêm và người lao động không được khước từ 01 trong 02 trường hợp sau :
– Thực hiện lệnh động viên, kêu gọi bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, bảo mật an ninh theo pháp luật của pháp lý ;
– Thực hiện những việc làm nhằm mục đích bảo vệ tính mạng con người con người, gia tài của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hại và thảm họa, trừ trường hợp có rủi ro tiềm ẩn tác động ảnh hưởng đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất của người lao động theo lao lý của pháp lý về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động .
So với Bộ luật Lao động 2012 thì Bộ luật Lao động 2019 đã loại trừ trường hợp triển khai việc làm nhằm mục đích bảo vê tính mạng con người, gia tài do thiên tai nhưng có rủi ro tiềm ẩn tác động ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tính mạng con người người lao động .

4 trường hợp không được sử người lao động làm thêm giờ

Có 04 trường hợp doanh nghiệp không được sử dụng người lao động làm thêm giờ. Quy định lần lượt tại khoản 1 Điều 137, khoản 1 và 2 Điều 146, khoản 1 Điều 160 Bộ luật Lao động 2019, những trường hợp đó là :
– Người mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu thao tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ;

– Người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý;

– Người chưa đủ 15 tuổi, riêng người từ 15 đến dưới 18 tuổi chỉ được làm thêm giờ với một số ít nghề, việc làm theo hạng mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành ;
– Người khuyết tật nhẹ suy giảm năng lực lao động từ 51 % trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng, trừ trường hợp được người lao động đồng ý chấp thuận .
Trên đây là toàn bộ những pháp luật về làm thêm giờ mới nhất theo Bộ luật Lao động 2019. Các doanh nghiệp và người lao động cần chú ý quan tâm những lao lý này để vận dụng một cách tương thích .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.