Quan điểm không can thiệp là gì? Áp dụng quan điểm không can thiệp

Học thuật

Quan điểm không can thiệp hay chủ nghĩa tự do kinh tế tài chính ( laissez faire ) là học thuyết về tự do kinh doanh thương mại và tự do cạnh tranh đối đầu trên thị trường

Quan điểm không can thiệp là gì?

Quan điểm không can thiệp hay chủ nghĩa tự do kinh tế (laissez faire)học thuyết về tự do kinh doanh và tự do cạnh tranh trên thị trường có từ thời Adam Smith tới nay. Học thuyết này cho rằng doanh nghiệp tư nhân, thị trường cạnh tranh dành cho các đầu vào sản xuất và sản phẩm, cũng như nền thương mại quốc tế không bị cản trở sẽ đem lại phúc lợi tối đa cho người tiêu dùng và làm tăng mức sống.

Lý thuyết này ngược lại với lý thuyết kinh tế của xã hội chủ nghĩa. Người đầu tiên dùng chữ “laissez-faire” là nhà chính khách Pháp René de Voyer (Hầu tước d’Argenson). Ông là một người chủ trương tự do kinh tế, và đã nói rằng: “Hãy để tự do, đó phải là khẩu hiệu của mọi chính quyền, từ khi thế giới văn minh được hình thành… Một nguyên lý đáng ghê tởm nói rằng chúng ta không thể tiến bộ trừ khi ta hạ bệ những người chung quanh! Không có gì ác hại và hiểm độc hơn nguyên lý đó, và nó đi ngược lại với quyền lợi chung. Hãy để tự do, chúa ơi! Hãy để tự do!!”.

Áp dụng quan điểm không can thiệp

Sự tham gia

Trong hầu hết những phong thái chỉ huy và quản trị, sự tham gia của người nhân viên cấp dưới là việc tối quan trọng. Phong cách chỉ huy độc tài thiên về việc không hoặc ít khi để nhân viên cấp dưới tham gia. Còn phong thái chỉ huy dân chủ thì được cho phép người nhân viên cấp dưới nói lên quan điểm của họ và san sẻ những quyết định hành động của họ trong quy trình thao tác. Một nhà chỉ huy mang phong thái “ trao quyền tự quyết ” được cho là đạt đến ngưỡng cao nhất của phong thái chỉ huy dân chủ .

Lãnh đạo không chính thức

Nhìn chung, một nhà quản trị mang phong thái “ trao quyền quyết định hành động ” nhận được rất nhiều sự tin tưởng từ nhân viên cấp dưới. Điều này làm tăng thời cơ chỉ huy không chính thức cho người chỉ huy. Tuy nhiên, nhân viên cấp dưới cần một nhà chỉ huy TT, một người kích thích họ và giúp họ tăng trưởng .
Nếu không có người chỉ huy, nhân viên cấp dưới sẽ có xu thế chỉ làm những việc họ mong đợi và những việc họ được thuê. Khi nhân viên cấp dưới được tự do quyết định hành động những điều họ thấy tương thích, họ hoàn toàn có thể trở nên lười biếng, hiệu suất cao việc làm sẽ giảm sút .
Vì thế, thời hạn bắt đầu khi vận dụng phong thái chỉ huy “ trao quyền quyết định hành động ”, người chỉ huy nên đưa cho nhân viên cấp dưới một sự khuynh hướng. Theo cách đó, những thành viên trong nhóm sẽ biết nên tiến triển việc làm như thế nào và điều gì họ đang được cấp trên của mình mong đợi .

Sự nguy hiểm

Khi sử dụng phong thái chỉ huy “ trao quyền quyết định hành động ”, nhân viên cấp dưới hoàn toàn có thể ít tập trung chuyên sâu hơn vào việc làm việc theo tác dụng. Một mối nguy hại khác là giảm sút sự hòa hợp, phá hoại sự hiệu suất cao trong nhóm .

Nhược điểm

Thiếu nhận thức về vai trò – nhân viên cấp dưới trong nhóm không biết họ được mong đợi gì .
Thiếu sự kết nối – nhân viên cấp dưới không cảm thấy gắn bó với nhóm. Khi thiếu sự kết nối thì những thành viên trong nhóm sẽ chỉ chăm sóc đến nghĩa vụ và trách nhiệm của riêng mình .
Thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm – không ai giám sát những nhân viên cấp dưới. Việc này sẽ dẫn đến việc nhân viên cấp dưới vẫn hoàn toàn có thể tỏ ra là đang thao tác, nhưng thực sự thì họ không cảm thấy có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm mình đang làm .
Thụ động – khi những nhân viên cấp dưới không cảm thấy quen với những việc làm và / hoặc tiến trình tổng, họ sẽ không làm đúng nỗ lực của mình .

Áp dụng

Khả năng chỉ huy “ Trao quyền quyết định hành động ” trong trong thực tiễn có nhiều quyền lợi, tuy nhiên, cần phải làm cho nó trở thành một phong thái chỉ huy thật sự đúng đắn. Việc chỉ huy theo “ Trao quyền quyết định hành động ” hoàn toàn có thể là một lựa chọn tuyệt vời khi thao tác với một nhóm mà những thành viên có năng lực hoạt động giải trí độc lập, có nghĩa vụ và trách nhiệm và không sợ việc đưa ra quyết định hành động. Mọi người trong nhóm sẽ tự hướng dẫn cho nhau, tự pháp luật nguyên tắc thao tác, và biết đúng chuẩn điều gì họ đang được mong đợi .
Hơn nữa sẽ là rất khôn ngoan nếu người chỉ huy sử dụng phong thái này trong trường hợp nhân viên cấp dưới của mình chuyên nghiệp, có trình độ và có năng lực thao tác độc lập .
( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *