Làm rõ ranh giới xử lý giữa cá nhân và pháp nhân

Chủ trì và quản lý hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng nhà nước Kiều Đình Thụ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng.

Triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (BLHS -sửa đổi). 

Tính đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được báo cáo giải trình tác dụng lấy quan điểm nhân dân của 16 bộ, ngành, cơ quan TW ; 39 tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, 20 cơ quan, tổ chức triển khai và 15 cá thể, ước tính có khoảng chừng 03 triệu lượt quan điểm nhân dân tham gia góp ý về Dự thảo BLHS.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cho biết: Đa số ý kiến tán thành với Dự thảo Bộ luật về việc bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân vào Dự thảo BLHS và cho rằng đây là một trong các nội dung mang tính đột phá, thể hiện sự đổi mới nhận thức trong việc sửa đổi BLHS lần này. 

Qua tổng hợp cho thấy những quan điểm góp ý rất phong phú, đa chiều, không riêng gì tập trung chuyên sâu vào 08 yếu tố trọng tâm đưa ra lấy quan điểm nhân dân mà còn đề cập đến nhiều nội dung khác trong Dự thảo BLHS, ở mỗi yếu tố trọng tâm đều có quan điểm khác nhau. Các quan điểm tại hội nghị đều cho rằng dự thảo Báo cáo của nhà nước được thiết kế xây dựng khoa học dù có kiểm soát và điều chỉnh so với đề cương, bộc lộ sự tráng lệ, tính tổng lực trong tổng hợp quan điểm nhân dân. Theo đó, quan điểm nhân dân về 8 yếu tố trọng tâm của Dự thảo BLHS ( sửa đổi ) như việc bỏ hình phạt tử hình so với 1 số ít tội phạm, hầu hết quan điểm đống ý giải pháp bỏ hình phạt tử hình so với 07 tội danh cũng như hành vi phạm tội luân chuyển, tàng trữ trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong Dự thảo BLHS ( sửa đổi ).

Về yếu tố nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự pháp nhân, hầu hết quan điểm biểu lộ sự nhất trí với Dự thảo Bộ luật về việc bổ trợ pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự của pháp nhân vào BLHS và cho rằng đây là một trong những nội dung mang tính nâng tầm, biểu lộ sự thay đổi nhận thức trong việc sửa đổi BLHS lần này.

Việc bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân vào thời điểm này là cần thiết và đúng lúc nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn xử lý vi phạm của pháp nhân hiện nay, nhất là các vi phạm gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng; bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người dân bị thiệt hại cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta. 

Việc giải quyết và xử lý pháp nhân theo thủ tục tố tụng tư pháp sẽ bảo vệ hiệu suất cao trong việc chứng tỏ vi phạm và hậu quả thiệt hại cũng như sự công minh, minh bạch trong việc vận dụng những chế tài, tương thích với thông lệ chung của pháp lý trên quốc tế. Tuy nhiên, quan điểm của đại diện thay mặt Sở Tư pháp Kom Tom cho rằng : Phải làm rõ pháp nhân là gì ? Xác định ranh giới giữa pháp nhân với cá thể. Bên cạnh đó, Đại biểu Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Sở Tư pháp Sóc Trăng đánh giá và nhận định : Đây là giải pháp mới nhưng chưa lao lý đơn cử về nội dung, điều kiện kèm theo, khoanh vùng phạm vi vận dụng, điều này sẽ dẫn đến sự tùy tiện trong vận dụng, dễ dẫn đến sự không tương ứng giữa tính nguy khốn của hành vi do pháp nhân triển khai với mức độ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Vì thế, ý kiến đề nghị xem xét so với lao lý giải pháp tư pháp so với pháp nhân đơn cử tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 82. Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định chắc chắn Báo cáo nhà nước về hiệu quả lấy quan điểm nhân dân so với Dự thảo BLHS là Báo cáo đặc biệt quan trọng quan trọng, do đó cần tổng hợp khá đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng chuẩn quan điểm của nhân dân về từng yếu tố đơn cử, thu hoạch rất nhiều sáng tạo độc đáo giúp cho BLHS. Qua hội nghị, tham gia nhiều quan điểm của đại biểu sẽ tiếp thu, chính sửa báo cáo giải trình của nhà nước cho Quốc hội đúng chuẩn, khá đầy đủ, tỉ mỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *