Không nộp phạt vi phạm giao thông có bị sao không?

Hiện nay, rất nhiều người chưa nắm rõ quy định về thời hạn nộp tiền phạt vi phạm đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ cũng như chế tài áp dụng đối với hành vi không nộp hoặc nộp phạt muộn hơn so với thời hạn quy định. Trên thực tế có rất nhiều người thắc mắc không nộp phạt vi phạm giao thông có bị sao không?

Không nộp phạt vi phạm giao thông có sao không ?

Vi phạm giao thông là hành vi vi phạm hành chính và sẽ bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý. Theo pháp luật tại Điều 2 Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính 2012, vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá thể, tổ chức triển khai thực thi, vi phạm lao lý của pháp lý về quản trị nhà nước mà không phải là tội phạm ( không xâm phạm đến những quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ ) và theo pháp luật của pháp lý phải bị xử phạt vi phạm hành chính .
Thủ tục nộp tiền phạt khi bị xử phạt vi phạm hành chính được lao lý tại Điều 78 Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính 2012. Cụ thể, cá thể, tổ chức triển khai bị xử phạt vi phạm hành chính phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào thông tin tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định hành động xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành động xử phạt .

Đối với cá nhân, tổ chức vi phạm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi thì có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt.

Nếu việc xử phạt diễn ra ở trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào thông tin tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày thao tác, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt .
Nếu hết thời hạn nêu trên mà cá thể, tổ chức triển khai vi phạm không nộp phạt vào ngân sách nhà nước thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá thể, tổ chức triển khai vi phạm phải nộp thêm 0,05 % trên tổng số tiền phạt chưa nộp .
Như vậy, cá thể vi phạm giao thông nhưng không nộp phạt đúng thời hạn pháp luật thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động xử phạt, đồng thời phải nộp thêm 0,05 % tiền chậm nộp trên tổng số tiền phạt vi phạm .

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Nghị định 166 / 2013 / NĐ-CP, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn toàn có thể sử dụng những giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính sau so với cá thể không nộp phạt vi phạm giao thông :
– Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ thông tin tài khoản của cá thể vi phạm ;
– Kê biên gia tài có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá ;
– Thu tiền, gia tài khác của đối tượng người tiêu dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính do cá thể đang giữ trong trường hợp cá thể sau khi vi phạm cố ý tẩu tán gia tài ;
– Buộc thực thi giải pháp khắc phục hậu quả .

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được thực hiện theo nguyên tắc: Chỉ áp dụng các biện pháp tiếp theo khi không thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc đã áp dụng nhưng chưa thu đủ số tiền bị cưỡng chế theo quyết định cưỡng chế.

Nộp phạt do chậm nộp tiền phạt vi phạm

Như đã đề cập ở trên, ngoài việc bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động xử phạt, người vi phạm giao thông còn phải nộp thêm tiền phạt do chậm nộp tiền vi phạm. Theo đó, cứ mỗi ngày chậm nộp thì cá thể vi phạm phải nộp thêm 0,05 % trên tổng số tiền phạt vi phạm. Cụ thể, số tiền phạt do chậm nộp tiền vi phạm được xác lập theo công thức sau :

Số tiền phạt (do chậm nộp)= Số tiền phạt chưa nộp + (Số tiền phạt chưa nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp).

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ theo chế độ do pháp luật quy định. Số ngày chậm nộp được tính từ ngày kế tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến trước ngày người vi phạm nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt. Tiền phạt do chậm nộp sẽ được thu cùng với số tiền phạt vi phạm hành chính.

Nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu?

Căn cứ Điều 10 Nghị định 81/2013 / NĐ-CP, cá thể vi phạm giao thông hoàn toàn có thể nộp tiền phạt vi phạm bằng một trong những hình thức sau đây :
– Nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng nhà nước thương mại nơi Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt được ghi trong quyết định hành động xử phạt ;
– Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng vào thông tin tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định hành động xử phạt ;
Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt trong trường hợp phạt không lập biên bản hoặc tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn vất vả .

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến

Để tránh tình trạng tụ tập đông người tại các cơ quan nhà nước, người  nộp phạt có thể nộp phạt vi phạm theo hình thức online. Theo đó, người vi phạm có thể thực hiện theo một trong hai cách sau đây:

Cách 1 : Chuyển khoản đến ngân hàng nhà nước thương mại nơi Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu trải qua ứng dụng Internet Banking .
Cách 2 : Nộp phạt trực tuyến trải qua website https://dichvucong.gov.vn ( Cổng dịch vụ công quốc gia ) .
Trên đây là nội dung bài viết Không nộp phạt vi phạm giao thông có bị sao không ? mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kể vướng mắc nào, vui mừng liên hệ với chúng tôi để được tương hỗ tư vấn không lấy phí .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *