SỰ KHáC BIỆT GIỮA KHOA HỌC HàNH VI Và KHOA HỌC Xã HỘI | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – GIÁO DỤC – 2021

Khoa học hành vi và khoa học xã hội là hai khoa học khác nhau và ự độc lạ giữa chúng hoàn toàn có thể được luận bàn về khoanh vùng phạm vi, chủ đề và giải pháp l

Khoa học hành vi và Khoa học xã hội
 

Khoa học hành vi và khoa học xã hội là hai khoa học khác nhau và sự độc lạ giữa chúng hoàn toàn có thể được luận bàn về khoanh vùng phạm vi, chủ đề và phương pháp luận của chúng. Tuy nhiên, do 1 số ít điểm trùng lặp trong chúng, hai bộ môn này bị hiểu nhầm là giống nhau và được hầu hết mọi người sử dụng sửa chữa thay thế cho nhau. Trên trong thực tiễn, khoa học hành vi quan tâm đến hành vi của con người và động vật hoang dã. Mặt khác, khoa học xã hội tập trung chuyên sâu vào con người, nhưng trong toàn cảnh xã hội. Nó tò mò những quy trình xã hội, tổ chức triển khai và thể chế. Tuy nhiên, cần phải nói rằng, trong 1 số ít trường hợp, khó hoàn toàn có thể rõ ràng coi một ngành là thuộc khoa học hành vi chứ không phải ngành khác. Xã hội học và nhân học là hai ngành học được phân loại theo cả hành vi, cũng như khoa học xã hội. Điều này là do hai nghành nghề dịch vụ này có khuynh hướng trùng lặp .

Khoa học Hành vi là gì?

Đầu tiên khi kiểm tra khoa học hành vi, chúng có thể được định nghĩa là các ngành nghiên cứu hành vi của con người, cũng như động vật. Chúng bao gồm việc ra quyết định và giao tiếp giữa các cá nhân. Tâm lý học, di truyền học hành vi và khoa học nhận thức là một số ví dụ cho khoa học hành vi. Khoa học hành vi được phân biệt dưới hai loại như khoa học quyết địnhkhoa học giao tiếp xã hội. Sự khác biệt đặc biệt giữa khoa học hành vi và khoa học xã hội không chỉ bắt nguồn từ chủ đề, mà còn từ phương pháp luận. Các nhà khoa học hành vi sử dụng nhiều phương pháp thử nghiệm hơn, không giống như các nhà khoa học xã hội. Ngoài ra, nghiên cứu được thực hiện cả trong môi trường tự nhiên cũng như môi trường có kiểm soát. Các khoa học này cố gắng đạt được chủ nghĩa kinh nghiệm cao, không giống như khoa học xã hội.

Hành vi giống bầy đàn ở người

Khoa học xã hội là gì?

Khoa học xã hội có thể được định nghĩa là một ngành học nghiên cứu hành vi của con người trong các bối cảnh xã hội khác nhau. Có một số ngành khoa học xã hội, mỗi ngành tập trung vào một lĩnh vực cụ thể của đời sống con người. Chúng bao gồm khoa học chính trị, xã hội học, kinh tế học, nhân khẩu học, địa lý, lịch sử, v.v. Không giống như trong khoa học hành vi, trong khoa học xã hội, nghiên cứu khoa học xã hội không thể được tiến hành trong những môi trường bị hạn chế và kiểm soát vì nó ảnh hưởng đến chất lượng của dữ liệu. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào các phương pháp thực nghiệm rất hiếm trong các môn khoa học xã hội. Chúng ta hãy hiểu chủ đề của khoa học xã hội thông qua một chuyên ngành. Khi tập trung vào xã hội học như một khoa học xã hội, nó khám phá con người với tư cách là các nhóm. Vì vậy, sự chú ý dành cho các thể chế xã hội khác nhau như gia đình, tôn giáo, chính trị, giáo dục và kinh tế. Các nhóm cá nhân trong các tổ chức xã hội này đang được nghiên cứu. Do đó, xã hội học cố gắng nghiên cứu toàn bộ xã hội mà không chú ý đến những khác biệt riêng lẻ. Trong tất cả các môn khoa học xã hội, trọng tâm là tương tự. Nó khám phá các tổ chức xã hội, các thể chế và bối cảnh xã hội và văn hóa tương tự và các động lực khác nhau của chúng. Không giống như trong trường hợp của khoa học hành vi, mức độ của chủ nghĩa kinh nghiệm thấp. Điều này là do nó làm sáng tỏ các lĩnh vực như thái độ và ý kiến, không thể định lượng được. Đây là lý do tại sao trong khoa học xã hội một loạt các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng. Một số kỹ thuật này bao gồm phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát, khảo sát, v.v.

Tổ chức xã hội được gọi là gia đình

Sự khác biệt giữa Khoa học Hành vi và Khoa học Xã hội là gì?

• Khoa học hành vi tập trung chuyên sâu vào hành vi của con người và động vật hoang dã trong khi Khoa học xã hội tập trung chuyên sâu vào con người trong toàn cảnh xã hội .• Khoa học hành vi mang tính thực nghiệm nhiều hơn trong khi trong khoa học xã hội, chất lượng này khá mơ hồ .

• Khoa học hành vi có mức độ kinh nghiệm cao, nhưng trong khoa học xã hội, nó thấp.

• Khoa học hành vi tập trung chuyên sâu vào những chủ đề tương quan đến tiếp xúc và quyết định hành động trong khi khoa học xã hội tập trung chuyên sâu vào những chủ đề mạng lưới hệ thống xã hội lớn hơn .Hình ảnh Lịch sự :

  1. Hành vi giống bầy đàn ở người của Christiaan Briggs (CC BY-SA 3.0)
  2. Gia đình của Catherine Scott (CC BY-SA 2.0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *