Khi nào ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật, buộc thôi việc là hình thức xử lý kỷ luật áp dụng riêng cho đối tượng là công chức, viên chức được quy định theo Luật Cán bộ, Công chức 2008 và Viên chức 2010. Đối với các doanh nghiệp thì không áp dụng theo quy định buộc thôi việc, thay vào đó người sử dụng lao động có quyền hạn ra quyết định kỷ luật là sa thải đối với người lao động.

Việc sa thải người lao động được pháp luật tại Điều 126, Bộ luật Lao động năm 2012, theo đó, người sử dụng lao động được vận dụng hình thức giải quyết và xử lý kỷ luật sa thải trong những trường hợp như sau :

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

2. Người lao động bị giải quyết và xử lý kỷ luật lê dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời hạn chưa xoá kỷ luật hoặc bị giải quyết và xử lý kỷ luật không bổ nhiệm mà tái phạm .
3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có nguyên do chính đáng .
Với đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, cũng giống với sa thải đều là việc chấm dứt hợp đồng lao động theo ý chí của người sử dụng lao động. Tuy nhiên địa thế căn cứ phát sinh lại có sự độc lạ, việc chấm dứt hợp đồng lao động này phát sinh từ việc không hề thực thi tiếp được hợp đồng lao động, theo pháp luật tại Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012, Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau :

1. Người lao động tiếp tục không triển khai xong việc làm theo hợp đồng lao động ;
2. Người lao động bị ốm đau, tai nạn thương tâm đã điều trị 12 tháng liên tục so với người làm theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, so với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động so với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà năng lực lao động chưa phục sinh .

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

3. Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những nguyên do bất khả kháng khác theo pháp luật của pháp lý, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi giải pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ thao tác ;
4. Người lao động không xuất hiện tại nơi thao tác sau thời hạn lao lý .
Sau khi triển khai những thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sa thải theo đúng trình tự thì quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động đều chấm dứt. Chỉ trong những trường hợp trái pháp lý thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm phải bổi thường những tổn thất cho người lao động theo lao lý .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *