Một số điểm mới về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, nhằm mục đích kịp thời kiểm soát và điều chỉnh để update, phản ánh đúng thực chất những nhiệm vụ kinh tế tài chính .

Một số điểm mới về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Không dừng lại ở đó, nhận thấy chính sách kế toán vận dụng cho những đơn vị chức năng kế toán xã phường không còn tương thích và cần thay đổi, ngày 3/10/2019, Bộ Tài chính phát hành Thông tư số 70/2019 / TT-BTC hướng dẫn chính sách kế toán ngân sách và kinh tế tài chính xã vận dụng từ 1/1/2020. Bài viết cung ứng 1 số ít thông tin hữu dụng về chính sách kế toán ngân sách và kinh tế tài chính xã theo Thông tư mới này

Thông tư số 70/2019/TT-BTC đã đưa ra một loạt thay đổi trong quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, phương pháp hạch toán và báo cáo kế toán, đồng thời đã kế thừa những ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế của các quy định trước đây.

Điểm mới về kế toán ngân sách và tài chính xã

Thông tư số 70/2019 / TT-BTC đã kiểm soát và điều chỉnh, đổi khác, nâng cấp cải tiến mạng lưới hệ thống chứng từ, thông tin tài khoản, giải pháp hạch toán và báo cáo giải trình để đơn giản hóa công tác làm việc kế toán nhưng vẫn bảo vệ phản ánh đúng thực chất nhiệm vụ kinh tế tài chính kinh tế tài chính phát sinh, bảo vệ nhu yếu quản trị và cung ứng thông tin cho những nhà chỉ huy cũng như những cơ quản quản trị .

Về hệ thống chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là nguồn thông tin nguồn vào rất quan trọng trong công tác làm việc kế toán nói chung và kế toán ngân sách xã nói riêng. Việc lao lý khoa học, ngặt nghèo, logic, khá đầy đủ yếu tố thiết yếu bắt buộc và lan rộng ra những yếu tố bổ trợ để những đơn vị chức năng dữ thế chủ động khi sử dụng những chứng từ sẽ tác động ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất cao của công tác làm việc kế toán. Thông tư số 70/2019 / TT-BTC đưa ra lao lý tương quan đến chứng từ kế toán tương đối ngắn gọn. Thông tư này hướng dẫn 13 biểu mẫu chứng từ nhưng chỉ rõ có 3 loại chứng từ bắt buộc và 10 loại chứng từ hướng dẫn, đồng thời có 1 số ít chứng từ mới như : Giấy ý kiến đề nghị giao dịch thanh toán tạm ứng ( mẫu C43-X ), bảng thanh toán giao dịch phụ cấp ( mẫu C05-X ). Riêng so với những nhiệm vụ chứng từ chưa có chứng từ theo 13 biểu pháp luật thì những xã tự phong cách thiết kế sử dụng trên nguyên tắc bảo vệ tuân thủ tối thiểu 7 nội dung về lập chứng từ lao lý tại Điều 16 Luật Kế toán .

Về hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán là công cụ để kế toán hệ thống hóa thông tin từ chứng từ, từ đó đưa ra những thông tin thiết yếu và chất lượng trong công tác làm việc quản trị tại đơn vị chức năng, cũng như phân phối thông tin cho những đối tượng người dùng, cơ quan quản trị cấp trên. Thông tư số 70/2019 / TT-BTC lao lý mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản so với kế toán ngân sách và kinh tế tài chính xã gồm có 28 thông tin tài khoản cấp 1 ( trong đó có 2 thông tin tài khoản ngoài bảng ), 17 thông tin tài khoản cấp 2 và 4 thông tin tài khoản cấp 3. Trong đó, những thông tin tài khoản loại 1 có 4 thông tin tài khoản, loại 2 có 3 thông tin tài khoản, loại 3 có 7 thông tin tài khoản, loại 4 có 4 thông tin tài khoản, loại 7 và 8 mỗi loại có 3 thông tin tài khoản, loại 9 có 2 thông tin tài khoản .
Như vậy, về cơ bản, Thông tư số 70/2019 / TT-BTC khác với những văn bản trước đó ở những điểm như sau : Quy định so với thông tin tài khoản cấp 3 và bổ trợ thêm số lượng một số ít những thông tin tài khoản. Cụ thể đó là chi ngân sách chưa được hạch toán vào ngân sách nhà nước ( NSNN ) ( TK 137 ), thu ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN ( TK 337 ) ; Các thông tin tài khoản loại 7,8,9 được phong cách thiết kế ngoài thu / chi sự nghiệp thì những khoản thu / chi được chia làm 2 loại đó là thu / chi ngân sách xã đã hạch toán vào NSNN và thu / chi ngân sách xã đang trong thời hạn chỉnh lý .

Về phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

Một số điểm mới về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã - Ảnh 1
Thông tư số 70/2019 / TT-BTC phát hành vừa đủ và hướng dẫn cụ thể nguyên tắc kế toán chung so với từng nhóm thông tin tài khoản. Việc đưa ra nguyên tắc kế toán chung rất quan trọng, bởi sẽ giúp cho người thực thi công tác làm việc kế toán ngân sách và kinh tế tài chính xã nắm rõ được thực chất của những thông tin tài khoản và tổ chức triển khai phong cách thiết kế thêm mạng lưới hệ thống những TK chi tiết cụ thể sao cho tương thích với đặc trưng những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh tại đơn vị chức năng mình đảm nhiệm .
Thông tư số 70/2019 / TT-BTC hướng dẫn hạch toán thông tin tài khoản về cơ bản chia ra 2 nhóm thông tin tài khoản đó là nhóm thông tin tài khoản sử dụng trong năm kinh tế tài chính từ 1/1 đến 31/12 và nhóm thông tin tài khoản sử dụng trong thời hạn chỉnh lý quyết toán ( TK 715, 815, 915 ). Bổ sung thêm việc hướng dẫn hạch toán so với thông tin tài khoản 474 – Kết dư ngân sách xã. Những pháp luật này cho thấy, việc hướng dẫn công tác làm việc kế toán ngân sách và kinh tế tài chính xã được chăm sóc và đồng điệu hóa với tiến trình quản trị ngân sách và kinh tế tài chính của những cấp cao hơn ( huyện, tỉnh, thành phố ) trên trong thực tiễn. So với trước đây việc kết chuyển những khoản thu, chi ngân sách từ năm trước sang năm nay được thực thi lúng túng trong thời hạn chờ chỉnh lý quyết toán số liệu thì hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 70/2019 / TT-BTC đã cơ bản xử lý được thời gian sử dụng thông tin tài khoản để hạch toán tương thích với công tác làm việc quản trị ngân sách hơn .
Thông tư số 70/2019 / TT-BTC được phong cách thiết kế khá giống hệt với Thông tư số 107 / 2017 / TT-BTC về chính sách kế toán hành chính sự nghiệp, vì thế, đã phản ánh được thực chất những nhiệm vụ kinh tế tài chính tại xã theo hướng đơn giản hóa, khoa học và dễ hiểu cho nhân viên cấp dưới cũng như những nhà quản trị .

Về hệ thống sổ sách

Hình thức sổ kế toán vận dụng bắt buộc so với những xã đó là Nhật ký – Sổ Cái và hình thức này hoàn toàn có thể được triển khai thủ công bằng tay hoặc trên máy tính tùy theo trình độ và năng lượng của kế toán viên. Khác biệt với chính sách cũ là trong Thông tư số 70/2019 / TT-BTC có pháp luật bổ trợ biểu mẫu của 2 sổ : Thu ngân sách xã trong thời kỳ chỉnh lý và chi ngân sách xã trong thời hạn chỉnh lý .

Về hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

Thông tư số 70/2019 / TT-BTC chia mạng lưới hệ thống báo cáo cấp xã thành 2 loại đó là : Báo cáo quyết toán và BCTC. BCTC dùng để cung ứng thông tin về tình hình kinh tế tài chính, hiệu quả hoạt động giải trí và những luồng tiền của xã. Sau khi kết thúc kỳ kế toán năm, những xã phải khóa sổ và lập BCTC. tin tức BCTC của xã là thông tin cơ sở để tổng hợp thông tin BCTC nhà nước cho huyện. BCTC phản ánh tổng quát hàng loạt giá trị gia tài hiện có và nguồn hình thành gia tài của xã tại thời gian 31/12 hàng năm, tác dụng hoạt động giải trí và dòng tiền lưu chuyển của xã trong năm. Căn cứ vào BCTC hoàn toàn có thể nhận xét, nhìn nhận khái quát tình hình kinh tế tài chính của xã .
Báo cáo quyết toán ngân sách xã dùng để tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách xã, được trình diễn cụ thể theo mục lục NSNN để phân phối cho HĐND xã, báo cáo giải trình phòng kinh tế tài chính huyện và cơ quan có thẩm quyền khác. Ủy Ban Nhân Dân xã có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai, triển khai công tác làm việc quyết toán ngân sách xã theo mục lục NSNN và chính sách kế toán ngân sách xã hiện hành ; thực thi chính sách báo cáo giải trình quyết toán theo lao lý tại Thông tư số 344 / năm nay / TT-BTC .
Việc lập BCTC và Báo cáo quyết toán phải được địa thế căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán. BCTC và báo cáo giải trình quyết toán phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, chiêu thức theo lao lý và được trình diễn đồng điệu giữa những kỳ kế toán, trường hợp BCTC và báo cáo giải trình quyết toán trình diễn khác nhau giữa những kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ nguyên do. BCTC và Báo cáo quyết toán phải có chữ ký của người lập, đảm nhiệm kế toán xã và quản trị Ủy Ban Nhân Dân xã. Người ký báo cáo giải trình phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung của báo cáo giải trình .
Báo cáo quyến toán là những báo cáo giải trình được lập nhằm mục đích tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách xã được trình diễn cụ thể theo mục lục NSNN cung ứng cho Hội đồng nhân dân xã, báo cáo giải trình phòng kinh tế tài chính huyện và những cơ quan có thẩm quyền khác. Riêng BCTC là báo cáo giải trình được lập nhằm mục đích cung ứng thông tin về tình hình kinh tế tài chính, hiệu quả hoạt động giải trí và luồng tiền của xã cho huyện để lập BCTCnhà nước. Đây cũng là điểm độc lạ lớn trong phân loại mạng lưới hệ thống báo cáo giải trình theo mục tiêu cung ứng thông tin .
Thông tư số 70/2019 / TT-BTC không pháp luật chi tiết cụ thể mạng lưới hệ thống báo cáo giải trình quyết toán mà nhu yếu những xã lập những báo cáo giải trình này tuân thủ theo pháp luật tại Thông tư số 344 / năm nay / TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/12/2016 và những văn bản sửa đổi thông tư này đi kèm. Nội dung Thông tư số 70/2019 / TT-BTC chỉ lao lý có một mạng lưới hệ thống BCTC duy nhất được lập vào cuối năm kinh tế tài chính đồng thời tích hợp những chỉ tiêu báo cáo giải trình thành những phần : tình hình kinh tế tài chính, tác dụng hoạt động giải trí, lưu chuyển tiền, thuyết minh. Về cơ bản, với khoanh vùng phạm vi cấp xã, những chỉ tiêu báo cáo giải trình là ngắn gọn và đơn thuần, tuy nhiên biểu lộ rõ những nội dung tương ứng để cấu thành BCTC nhà nước .
BCTC và báo cáo giải trình quyết toán phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị những chỉ tiêu báo cáo giải trình. BCTC và báo cáo giải trình quyết toán phải trình diễn theo biểu mẫu lao lý .
Đối với BCTC trình diễn theo mẫu B01-X lao lý tại Thông tư số 70/2019 / TT-BTC về tình hình kinh tế tài chính, hiệu quả hoạt động giải trí, lưu chuyển tiền và Thuyết minh tình hình kinh tế tài chính và tác dụng hoạt động giải trí của xã .
Báo cáo quyết toán trình diễn theo mẫu biểu lao lý tại Thông tư số 344 / năm nay / TT-BTC .

Một số phương hướng cho sự phát triển kế toán ngân sách và tài chính xã

 Thông tư số 70/2019/TT-BTC đã góp phần khắc phục những hạn chế của các quy định trước đó về kế toán ngân sách và tài chính xã, tuy nhiên cùng với sự phát triển của khối xã, phường đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với về kế toán ngân sách và tài chính xã. Nhằm nâng cao chất lượng kế toán ngân sách và tài chính xã trong thời gian tới, nhóm tác giả đề xuất một số kiến nghị như sau:

Các xã của Nước Ta rất nhiều, đây là đơn vị chức năng sử dụng ngân sách sau cuối trong mạng lưới hệ thống ngân sách nhà nước, trình độ của cán bộ, công chức tại những xã ở những vùng là không giống nhau. Thông tư số 70/2019 / TT-BTC đã pháp luật rất chi tiết cụ thể và khá đầy đủ, tuy nhiên để tiến hành hiệu suất cao trong thực tiễn yên cầu trình độ của kế toán xã phải đạt ở mức độ nhất định. Do đó, trong thời hạn tới, chính quyền sở tại cấp xã cần chú trọng công tác làm việc tu dưỡng và tập huấn cho đội ngũ kế toán cấp xã, đặc biệt quan trọng tại những địa phận vùng sâu, vùng xa để nâng cao năng lực tiến hành và ứng dụng những lao lý tại Thông tư số 70/2019 / TT-BTC .
Công nghệ thông tin ngày càng tăng trưởng và đã được ứng dụng thoáng đãng trong quản trị công. Các đơn vị chức năng xã phường cũng đã và đang được trạng bị khá đầy đủ để ship hàng công tác làm việc quản trị nhanh gọn, hiệu suất cao. Chính thế cho nên, cần bổ trợ thêm những lao lý và hướng dẫn về khởi tạo, luân chuyển và tàng trữ chứng từ trong trường hợp những xã, phường và thị xã có đủ điều kiện kèm theo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác làm việc kế toán, điện tử hóa những biểu mẫu, chứng từ theo đúng pháp luật ; Xây dựng mạng lưới hệ thống quản trị trực tuyến để mang lại hiệu suất cao, chất lượng tốt hơn .

Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Tài chính (2019), Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 hướng dẫn về Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã;
2. Bộ Tài chính (2016), Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;
3. Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành;
4. Thông tư 146/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ ngân sách và tài chính xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *