” Investment Horizon Là Gì ? Thời Hạn Đầu Tư Và Xây Dựng Danh Mục Đầu Tư

Nếu bạn đang có ý định đầu tư kinh doanh thì chắc hẳn phải bổ sung rất nhiều kiến thức chuyên môn và một list từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành tài chính. Đó cũng chính là lý do để donghotantheky.vn chia sẻ các thuật ngữ tiếng Anh trong tài chính dành cho nhà đầu tư và những ai đang quan tâm đến lĩnh vực này.

Bạn đang xem: Investment horizon là gì

*

Thuật ngữ tiếng Anh trong tài chính dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

Analyst: An expert who studies financial data (on credit or securities or sales or financial patterns etc.) and recommends appropriate business actions.Analyst : An expert who studies financial data ( on credit or securities or sales or financial patterns etc. ) and recommends appropriate business actions .Nhà nghiên cứu và phân tích : Chuyên gia nghiên cứu và điều tra những tài liệu kinh tế tài chính ( về tín dụng thanh toán, sàn chứng khoán, kinh doanh thương mại hoặc quy mô kinh tế tài chính … ) và đề xuất kiến nghị phương hướng kinh doanh thương mại tương thích .Asset allocation: An investment strategy that aims to balance risk and reward by apportioning a portfolio’s assets according to an individual’s goals, risk tolerance and investment horizon.Asset allocation : An investment strategy that aims to balance risk and reward by apportioning a portfolio’s assets according to an individual’s goals, risk tolerance and investment horizon .Phân bổ gia tài : Một kế hoạch góp vốn đầu tư nhằm mục đích tiềm năng cân đối giữa rủi ro đáng tiếc và doanh thu bằng cách phân chia gia tài của hạng mục góp vốn đầu tư theo tiềm năng của một cá thể, năng lực chịu rủi ro đáng tiếc và năng lực góp vốn đầu tư .Bear market: A market condition in which the prices of securities are falling or are expected to fallBear market : A market condition in which the prices of securities are falling or are expected to fallthị trường theo chiều giá xuống : Một điều kienj của thị trường trong đó giá những sàn chứng khoán đang giảm hoặc dự kiến sẽ giảm .Blue chip: Well established company with good earnings and regular stock dividends.Blue chip : Well established company with good earnings and regular stock dividends .Công ty nổi tiếng : Công ty hoạt động giải trí tốt với thu nhập tốt và chia cổ tức liên tục .Bond: A debt investment in which an investor loans money to an entity (corporate or governmental) that borrows the funds for a defined period of time at a fixed interest rate.Bond : A debt investment in which an investor loans money to an entity ( corporate or governmental ) that borrows the funds for a defined period of time at a fixed interest rate .Trái phiếu ( hình thức cho vay nợ ) : Một khoản nợ mà một nhà đầu tư cho vay tiền một thực thể ( công ty hoặc chính phủ nước nhà ) trong một khoảng chừng thời hạn nhất định với lãi suất vay cố định và thắt chặt .Bull market: A financial market of a group of securities in which prices are rising or are expected to rise.Bull market : A financial market of a group of securities in which prices are rising or are expected to rise .Thị phần theo chiều giá lên : Một nhóm CP trong kinh doanh thị trường chứng khoán có giá đang tăng hoặc được kỳ vọng sẽ tăng .Capital: Financial assets or the financial value of assets, such as cash.Capital : Financial assets or the financial value of assets, such as cash .Vốn : Tài sản kinh tế tài chính hoặc giá trị gia tài kinh tế tài chính như tiền .Compounding: Is the process in which interest is earned on both the principal- the amount you deposited-and on any previously earned interest.Compounding : Is the process in which interest is earned on both the principal – the amount you deposited-and on any previously earned interest .Tính lãi kép : Là quy trình mà lãi suất vay nhận được từ cả tiền gốc – số tiền bạn gửi và bất kể khoản lãi nào đã có trước đó .Diversification: The act of investing in many different assets rather than just a few so as to reduce risk.Diversification : The act of investing in many different assets rather than just a few so as to reduce risk .

Đa dạng hóa đầu tư: là hành vi đầu tư vào nhiều tài sản khác nhau chứ không chỉ là một số ít nhằm giảm thiểu rủi ro.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nạp Tiền Bigo Live Bằng Thẻ Cào Điện Thoại, Nạp Tiền Bigo Live

Dividend: Payment to shareholders, on a per-share basis, out of the company’s earningsDividend : Payment to shareholders, on a per-share basis, out of the company’s earningsChia cổ tức : Việc trả cho những cổ đông dựa trên dựa trên cơ sở mỗi CP trong tổng thu nhập của công ty .Economics: Production and consumption of goods and services.

Economics: Production and consumption of goods and services.

Hoạt động kinh doanh thương mại : Sản cuất và tiêu dùng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ .Fixed Income security: An investment that provides a return in the form of fixed periodic payments and the eventual return of principal at maturity.Fixed Income security : An investment that provides a return in the form of fixed periodic payments and the eventual return of principal at maturity .Chứng khoán cho thu nhập cố định và thắt chặt : Một khoản góp vốn đầu tư mang lại một khoản hoàn trả dưới hình thức thanh toán giao dịch định kỳ và hoàn trả gốc khi đáo hạn .Growth investment: Type of investment you buy and hold, holding it will increase in value over time.Growth investment : Type of investment you buy and hold, holding it will increase in value over time .Đầu tư tăng trưởng : Loại hình góp vốn đầu tư mà bạn mua và nắm giữ, nắm giữ nó sẽ tăng giá trị theo thời hạn .Income statement: A summary of income and expenses during a specific period of time; also known as profit and loss statement.Income statement : A summary of income and expenses during a specific period of time ; also known as profit and loss statement .Báo cáo hiệu quả kinh doanh thương mại : Tóm tắt về thu nhập và ngân sách trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử, còn được biết đến như báo cáo giải trình lãi lỗ .Interest: A fixed charge for borrowing moneyInterest : A fixed charge for borrowing moneyLãi suất : Một khoản phí cố định và thắt chặt để vay tiềnNASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated Quotation systemNASDAQ : National Association of Securities Dealers Automated Quotation systemNASDAQ : Sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán Quốc gia lớn nhất nước MỹPortfolio: Consists of all the securities held by an investor.Portfolio : Consists of all the securities held by an investor .Danh mục góp vốn đầu tư : gồm có những sàn chứng khoán do nhà đầu tư nắm giữ .Risk: A chance that has an unknown outcomeRisk : A chance that has an unknown outcomeRủi ro : Một biến hóa mang lại tác dụng chưa xác lập .Savings plan: Putting money aside in a systematic way to help reach a financial goal.Savings plan : Putting money aside in a systematic way to help reach a financial goal .Quỹ tiết kiệm ngân sách và chi phí : Đưa tiền vào một cách có mạng lưới hệ thống giúp đạt được tiềm năng kinh tế tài chính .Speculation: To engage in business dealings that involve some risk in hopes of making a profit.Speculation : To engage in business dealings that involve some risk in hopes of making a profit .Đầu cơ : Tham gia những thanh toán giao dịch kinh doanh thương mại tương quan đến một số ít rủi ro đáng tiếc với kỳ vọng kiếm được doanh thu .Stock: A certificate documenting the shareholder’s ownership in the corporationStock : A certificate documenting the shareholder’s ownership in the corporation

Cổ phần: một giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần trong công ty.

Xem thêm: Ebitda Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Thức Tính Ebitda Ebitda Là Gì

Volatility: Being easily excitedVolatility : Being easily excitedBiến động : Dễ dàng biến hóa

Trên đây là tổng hợp “Một số thuật ngữ tiếng Anh trong tài chính cho nhà đầu tư” phổ biến và cần thiết. donghotantheky.vn hy vọng bạn có thể hiểu biết sâu sắc và rõ ràng hơn khi tìm hiểu các lĩnh vực đầu tư tài chính hoặc tham gia đầu tư.

Source: https://tmsquynhon.com.vn
Category: CRYPTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *