Index Number là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Index Number
Tiếng Việt Số Chỉ Số
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Index Number là gì?

Trong kinh tế tài chính và kinh tế tài chính, một chỉ số là thước đo thống kê về sự đổi khác trong một nhóm đại diện thay mặt của những điểm tài liệu riêng không liên quan gì đến nhau. Những tài liệu này hoàn toàn có thể được lấy từ bất kể số lượng nguồn nào gồm hiệu suất của công ty, Ngân sách chi tiêu, hiệu suất và việc làm. Các chỉ số kinh tế tài chính theo dõi sức khỏe thể chất kinh tế tài chính từ những quan điểm khác nhau .

  • Index Number là Số Chỉ Số.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Index Number nghĩa là Số Chỉ Số.

Số chỉ mục là một số liệu tài liệu kinh tế tài chính phản ánh giá hoặc số lượng so với giá trị tiêu chuẩn hoặc cơ sở. Cơ sở thường bằng 100 và số chỉ mục thường được bộc lộ bằng 100 lần tỷ suất so với giá trị cơ sở .

 

Definition: In economics and finance, an index is a statistical measure of change in a representative group of individual data points. These data may be derived from any number of sources, including company performance, prices, productivity, and employment. Economic indices track economic health from different perspectives.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Một số chỉ số hiển thị các biến thể thị trường. Ví dụ: Nhà kinh tế cung cấp chỉ số Big Mac thể hiện chi phí được điều chỉnh của Big Mac có mặt khắp nơi trên toàn cầu theo tỷ lệ phần trăm trên hoặc dưới chi phí của Big Mac ở Hoa Kỳ bằng USD (ước tính: 3,57 đô la). Giá Big Mac tương đối rẻ nhất xảy ra ở Hồng Kông với mức giảm 52% so với giá của Hoa Kỳ hoặc 1,71 đô la Mỹ Các chỉ số như vậy có thể được sử dụng để giúp dự báo giá trị tiền tệ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Index Number

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Index Number là gì? (hay Số Chỉ Số nghĩa là gì?) Định nghĩa Index Number là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Index Number / Số Chỉ Số. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.