Hoạt động ủy thác quản lý dự án của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (Ban QLDA chuyên ngành, khu vực)

Hoạt động ủy thác quản lý dự án của Ban quản lý dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu vực được lao lý như thế nào ? Xin chào Ban chỉnh sửa và biên tập, tôi là Nguyễn Trung Nam, tôi đang có nhu yếu tìm hiểu và khám phá những pháp luật của pháp lý tương quan đến hoạt động giải trí tổ chức triển khai quản lý dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng. Tôi có vướng mắc cần Ban chỉnh sửa và biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hoạt động giải trí ủy thác quản lý dự án của Ban quản lý dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu vực được lao lý đơn cử ra làm sao ? Tôi hoàn toàn có thể khám phá thông tin tại văn bản pháp lý nào ? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban chỉnh sửa và biên tập. Xin chân thành cảm ơn !

Nội dung này được Ban chỉnh sửa và biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo lao lý tại Điều 12 Thông tư 16/2016 / TT-BXD hướng dẫn thực thi Nghị định 59/2015 / NĐ-CP về hình thức tổ chức triển khai quản lý dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành thì hoạt động giải trí ủy thác quản lý dự án của Ban quản lý dự án góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu vực ( Ban QLDA chuyên ngành, khu vực ) được pháp luật đơn cử như sau :

– Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm nhận ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư không đủ Điều kiện để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định của pháp luật phù hợp với năng lực hoạt động và Điều kiện cụ thể của mình. Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết. Trường hợp Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư đồng thời là người quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực thì việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện theo phân giao nhiệm vụ của người quyết định đầu tư và hợp đồng ủy thác quản lý dự án.

– Trình tự thực thi ủy thác quản lý dự án được hướng dẫn đơn cử như sau :
+ Chủ góp vốn đầu tư có yêu cầu về nhu yếu ủy thác quản lý dự án gửi Ban QLDA chuyên ngành, khu vực nơi triển khai dự án để có thỏa thuận hợp tác sơ bộ về việc nhận ủy thác quản lý dự án. Nội dung đề xuất kiến nghị cần miêu tả đơn cử về dự án và những nhu yếu, khoanh vùng phạm vi việc làm quản lý dự án cần phải triển khai ;
+ Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác sơ bộ với Ban QLDA chuyên ngành, khu vực, chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình người quyết định hành động góp vốn đầu tư đồng ý chấp thuận việc giao trách nhiệm quản lý dự án cho Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được dự kiến nhận ủy thác quản lý dự án ;

+ Chủ đầu tư tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng ủy thác quản lý dự án theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

– Khi triển khai ủy thác quản lý dự án, chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai bộ phận trình độ thường trực để giám sát thực thi hợp đồng ủy thác quản lý dự án và phối hợp để triển khai những việc làm pháp luật tại Khoản 2 Điều 17 của Thông tư 16/2016 / TT-BXD .
– Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được phép phân phối dịch vụ ủy thác quản lý dự án cho những chủ góp vốn đầu tư khác khi cung ứng những Điều kiện sau :
+ Bảo đảm triển khai xong trách nhiệm quản lý dự án được người quyết định hành động góp vốn đầu tư giao theo quy trình tiến độ triển khai dự án đã được phê duyệt ;

+ Có đủ Điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng;

+ Được chủ góp vốn đầu tư ủy thác quản lý dự án theo trình tự pháp luật tại Khoản 2 của Điều 12 Thông tư 16/2016 / TT-BXD .
Trên đây là nội dung tư vấn về hoạt động giải trí ủy thác quản lý dự án của Ban quản lý dự án góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu vực. Để biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, bạn nên tìm hiểu thêm thêm tại Thông tư 16/2016 / TT-BXD .
Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *