Mẫu Hợp đồng thuê xe mới nhất và cách ghi

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2021/01/08/hop-dong-thue-xe_0801152355.docx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ XE 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……., tại ……………………………………., chúng tôi gồm :

BÊN CHO THUÊ (sau đây gọi là Bên A)  

Ông : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : ……………….. do ……………. cấp ngày ………………..
Hộ khẩu thường trú tại : ………………………………………………………………………..
Bà : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : … ……………… do …………… cấp ngày ………………..
Hộ khẩu thường trú tại : ………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : ……………….. do ……………. cấp ngày ………………..
Hộ khẩu thường trú tại : ………………………………………………………………………..
Bà : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : … ……………… do …………… cấp ngày ………………..
Hộ khẩu thường trú tại : ………………………………………………………………………..
Hai bên đã thỏa thuận hợp tác và thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe ôtô với những pháp luật đơn cử như sau :

Điều 1Đặc điểm và thỏa thuận thuê xe

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý chấp thuận cho Bên B thuê và bên B chấp thuận đồng ý thuê xe xe hơi có đặc thù sau đây :
Nhãn hiệu : … … … … … … … … … Số loại : … … … … … …
Loại xe : … … … … … …. Màu Sơn : … … … … … … …
Số máy : … … … … … …. Số khung : … … … … … … … … ..
Số chỗ ngồi : … … … … … … Đăng ký xe có giá trị đến ngày : … … … … … … ..
Xe xe hơi có biển số … … … … theo giấy ĐK xe hơi số … … … do … … … … … .. cấp ngày … … … … ĐK lần đầu ngày … … …. được mang tên … … … … .. tại địa chỉ : … … … …

Giấy chứng nhận kiểm định số …………… do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số ……….., Cục đăng kiểm Việt Nam cấp ngày …………………

– Bên A cam kết ràng buộc trước khi ký bản Hợp đồng này, xe xe hơi nêu trên :
+ Không có tranh chấp về quyền sở hữu / sử dụng ;
+ Không bị ràng buộc bởi bất kể Hợp đồng thuê xe xe hơi nào đang có hiệu lực hiện hành .
– Bên B cam kết ràng buộc : Bên B được cấp giấy phép lái xe hạng … .. số … … … … .. có giá trị đến ngày … … … … … … … … .. ( nếu bên B với tư cách cá thể )

Điều 2. Thời hạn thuê xe ô tô

Thời hạn thuê là … … ( … … … .. ) tháng kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết

Điều 3. Mục đích thuê

Bên B sử dụng gia tài thuê nêu trên vào mục tiêu … … … … … … … … …

Điều 4: Giá thuê và phương thức thanh toán

1. Giá thuê tài sản nêu trên là: ……………….VNĐ/…………. (Bằng chữ: ……….. đồng trên một ………….).

2. Phương thức giao dịch thanh toán : Thanh toán bằng … … … … … … … và Bên B phải thanh toán giao dịch cho Bên A số tiền thuê xe xe hơi nêu trên vào ngày … … … … … … … …
3. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự triển khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .
Điều 5 : Phương thức giao, trả lại gia tài thuê
Hết thời hạn thuê nêu trên, Bên B phải giao trả chiếc xe xe hơi trên cho Bên A .
Điều 6 : Nghĩa vụ và quyền của Bên A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a ) Chuyển giao gia tài cho thuê đúng thỏa thuận hợp tác ghi trong Hợp đồng ;
b ) Bảo đảm giá trị sử dụng của gia tài cho thuê ;

c) Bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho Bên B;

2. Bên A có quyền sau đây:

a ) Nhận đủ tiền thuê gia tài theo phương pháp đã thỏa thuận hợp tác ;
b ) Nhận lại gia tài thuê khi hết hạn Hợp đồng ;
c ) Đơn phương đình chỉ triển khai Hợp đồng và nhu yếu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong những hành vi sau đây :
– Không trả tiền thuê trong … …. tháng liên tục ;
– Sử dụng gia tài thuê không đúng hiệu quả ; mục tiêu của gia tài ;
– Làm gia tài thuê mất mát, hư hỏng ;
– Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không có sự chấp thuận đồng ý của Bên A ;

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền của Bên B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a ) Bảo quản gia tài thuê như gia tài của chính mình, không được biến hóa thực trạng gia tài, kông được cho thuê lại gia tài nếu không có sự đồng ý chấp thuận của Bên A ;
b ) Sử dụng gia tài thuê đúng tác dụng, mục tiêu của gia tài ;
c ) Trả đủ tiền thuê gia tài theo phương pháp đã thỏa thuận hợp tác ;
d ) Trả lại gia tài thuê đúng thời hạn và phương pháp đã thỏa thuận hợp tác ;
e ) Chịu hàng loạt ngân sách tương quan đến chiếc xe trong quy trình thuê. Trong quy trình thuê xe mà Bên B gây ra tai nạn thương tâm, hỏng hóc xe thì Bên B phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin ngay cho Bên A và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm sửa chữa thay thế, hồi sinh nguyên trạng xe cho Bên A .

2. Bên B có các quyền sau đây:

a ) Nhận gia tài thuê theo đúng thỏa thuận hợp tác ;
b ) Được sử dụng gia tài thuê theo đúng hiệu quả, mục tiêu của gia tài ;
c ) Đơn phương đình chỉ thực thi Hợp đồng thuê gia tài và nhu yếu bồi thường thiệt hại nếu :
– Bên A chậm giao gia tài theo thỏa thuận hợp tác gây thiệt hại cho Bên B ;
– Bên A giao gia tài thuê không đúng đắc điểm, thực trạng như diễn đạt tại Điều 1 Hợp đồng ;

Điều 8: Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết sau đây :

1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về chiếc xe xe hơi nêu trên này là trọn vẹn đúng thực sự ;
– Không bỏ sót thành viên nào cùng có quyền chiếm hữu xe xe hơi nêu trên để ký Hợp đồng này ; Nếu có bất kể một khiếu kiện nào của thành viên cùng có quyền chiếm hữu xe xe hơi trên bị bỏ sót thì Bên A ký tên / điểm chỉ trong Hợp đồng này xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý, kể cả việc phải mang gia tài chung, riêng của mình để bảo vệ cho nghĩa vụ và trách nhiệm đó ;
– Xe xe hơi nêu trên hiện tại thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp, không bị ràng buộc d ­ ưới bất kỳ hình thức nào bởi những thanh toán giao dịch đang sống sót như : Cầm cố, thế chấp ngân hàng, bảo lãnh, mua và bán, trao đổi, khuyến mãi cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn vào doanh nghiệp hay bất kể một quyết định hành động nào của cơ quan nhà n ­ ước có thẩm quyền nhằm mục đích hạn chế quyền định đoạt của Bên A ;
– Việc giao kết Hợp đồng này là trọn vẹn tự nguyện, dứt khoát, không bị lừa dối hoặc ép buộc ;
– Thực hiện đúng và khá đầy đủ tổng thể những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong bản Hợp đồng này ;

2. Bên B cam đoan:

a. Những thông tin pháp nhân, nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;
b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về gia tài thuê ;
c. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc ;
d. Thực hiện đúng và không thiếu toàn bộ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này ;

3. Hai bên cam đoan:

– Các bên cam kết mọi sách vở về nhân thân và gia tài đều là sách vở thật, cấp đúng thẩm quyền, còn nguyên giá trị pháp lý và không bị tẩy xóa, sửa chữa thay thế. Nếu sai những bên trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý kể cả việc mang gia tài chung, riêng để bảo vệ cho lời cam kết ràng buộc trên .
– Nếu có vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện dẫn đến Hợp đồng vô hiệu ( kể cả vô hiệu một phần ) thì những bên tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .
– Tại thời gian ký kết, những bên trọn vẹn minh mẫn, sáng suốt, có khá đầy đủ năng lượng hành vi dân sự, cam kết ràng buộc đã biết rõ về nhân thân và thông tin về những người có tên trong Hợp đồng này .

Điều 9: Điều khoản cuối cùng

1. Nếu vì một nguyên do không hề khắc phục được mà một trong hai bên muốn chấm hết hợp đồng trước thời hạn, thì phải báo cho bên kia biết trước … …. tháng .
2. … …. ( … …. ) tháng trước khi hợp đồng này hết hiệu lực thực thi hiện hành, hai bên phải cùng trao đổi việc thanh lý hợp đồng ; Nếu hai bên muốn liên tục thuê xe xe hơi thì sẽ cùng nhau ký tiếp hợp đồng mới hoặc ký phụ lục gia hạn hợp đồng .
3. Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành kể từ thời gian những bên ký kết. Mọi sửa đổi bổ trợ phải được cả hai bên lập thành văn bản ;
4. Trong quy trình thực thi Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp không xử lý được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu toà án nhân dân có thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .
5. Hai bên đều đã tự đọc lại hàng loạt nội dung của Hợp đồng này, đã hiểu và chấp thuận đồng ý với hàng loạt nội dung ghi trong Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Bên A, bên B đã tự nguyện ký tên / đóng dấu / điểm chỉ vào Hợp đồng này .

Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng. 

  BÊN CHO THUÊ                                                       BÊN THUÊ

( ký và ghi rõ họ tên ) ( ký và ghi rõ họ tên )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.