Mẫu Hợp đồng san lấp mặt bằng 2021

Hiện nay những chủ thể phân phối dịch vụ tương quan đến ngành thiết kế xây dựng đang tăng trưởng vượt bậc. Cũng như những ngành nghề khác để bảo vệ quyền hạn của những bên khi sử dụng những dịch vụ nói trên những bên tham gia sẽ thực thi giao kết hợp đồng .

Trong bài viết này, Tổng đài 1900 6557 thuộc Công ty Hoàng Phi sẽ lựa chọn cung cấp thông tin về Hợp đồng san lấp mặt bằng tới Quí vị.

Mẫu hợp đồng san lấp mặt bằng

Tổng đài 1900 6557 thuộc Công ty Luật Hoàng Phi cung ứng mẫu hợp đồng sản lấp mặt bằng tới Quí vị như sau :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–0o0———-

…., ngày … tháng …. năm … .

HỢP ĐỒNG THUÊ SAN LẤP MẶT BẰNG

( Số : … / HĐDV – … … )
– Nêu những địa thế căn cứ pháp lý hiện hành .
Hôm nay, ngày … / … / … tại … .., chúng tôi gồm :

I. BÊN A: CÔNG TY …. (Bên giao thầu)

Đại diện :
Chức vụ :
Địa chỉ :
Mã số thuế : … …
Số điện thoại cảm ứng liên lạc : … .

II. BÊN B: CÔNG TY …. (Bên nhận thầu)

Đại diện :
Chức vụ :
Địa chỉ :
Mã số thuế : … …
Số điện thoại thông minh liên lạc : … .

III. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Sau khi tranh luận, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …. / … / … với những lao lý như sau :

Điều 1. Nội dung của hợp đồng

– Thỏa thuận về việc làm và thông tin về đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng .
– Nêu rõ những thông tin về những khuôn khổ và giá trị của hợp đồng .
– Nêu rõ những việc làm cần triển khai và vật tư thiết kế xây dựng khi triển khai hợp đồng .

Điều 2. Thời hạn hợp đồng

– Nêu và thỏa thuận hợp tác rõ những mốc thời hạn quan trọng như : Thời hạn hợp đồng ; thời hạn khai công và thời hạn thanh lý hợp đồng .

Điều 3. Tiền thuê và thanh toán

1. Tiền thuê
– Thỏa thuận rõ về tiền thuê, những ngân sách khác phát sinh và nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của những bên .

2. Thanh toán

Nêu rõ phương thức thanh toán, giai đoạn thanh toán ( Nếu có), thời hạn thanh toán. Ngoài ra còn có thể quy định về phạt vi phạm khi không thực hiện các nghĩa vụ thanh toán nêu ra.

3. Bên A

Thỏa thuận và nên rõ các quyền và nghĩa vụ của bên A.

4. Bên B

Thỏa thuận và nêu rõ các quyền  và nghĩa vụ của bên B.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

– Thỏa thuận những trường hợp gây chấm hết hợp đồng
– Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của những bên khi xảy ra trường hợp làm chấm hết hợp đồng như đã thỏa thuận hợp tác ở trên ( Nếu có ) .

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

– Đưa ra giải pháp xử lý tranh chấp ;
– Thỏa thuận rõ về tính hiệu lực thực thi hiện hành của số lượng những bản hợp đồng .

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 Dựa vào mẫu hợp đồng trên, tiếp theo bài viết Hợp đồng san lấp mặt bằng Tổng đài 1900 6557 sẽ hướng dẫn Quí vị soạn thảo sao cho đảm bảo được tối đa Quyền lợi của mình.

Hướng dẫn soạn hợp đồng san lấp mặt bằng

Quí vị sẽ cần quan tâm những nội dung quan trọng sau đây khi soạn thảo hợp đồng :

Thứ nhất: Về người giao kết hợp đồng

Chủ thể tham gia là doanh nghiệp thì người ký kết phải là chủ thể có thẩm quyền giao kết hợp đồng cho doanh nghiệp đó. Hoặc trong một số ít trường h [ khác phải có văn bản chuyển nhượng ủy quyền thực thi việc giao kết .
Tránh trường hợp người giao kết hợp đồng không đúng thẩm quyền sẽ xảy ra những hậu quả pháp lý theo khunh hướng xấu so với bên giao kết còn lại .

Thứ hai: Về nội dung của hợp đồng

Các bên phải thỏa thuận hợp tác rõ về những nội dung của hợp đồng gồm có : Đối tượng của hợp đồng hay còn được gọi là việc làm triển khai ; thông tin mặt bằng khi thực thi san lấp ( khu vực san lấp và diện tích quy hoạnh san lấp ) ; Các vật tư kiến thiết xây dựng được sử dụng trong quy trình triển khai việc làm san lấp .

Thứ ba: Thời hạn hợp đồng

Các bên phải thỏa thuận hợp tác rõ ràng về thời hạn triển khai của hợp đồng. Có thể cụ thể hóa bằng những mốc thời hạn như : Thời gian thi công khu công trình ; thời hạn triển khai xong và chuyển giao khu công trình .

Thứ tư: Giá trị của hợp đồng và phương thức thanh toán

Đây làm một trong những phần quan trọng nhất của hợp đồng. Các bên thỏa thuận hợp tác với nhau về tiền thuê bao gồm đơn cử chi tiết cụ thể giá thuê như : Diện tích sàn xây dụng ; đơn giá thiết kế xây dựng ; tổng giá trị … ) và phương pháp giao dịch thanh toán, thời hạn giao dịch thanh toán .
Để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho bên B thì hoàn toàn có thể nhu yếu thỏa thuận hợp tác thêm pháp luật về phạt vi phạm khi không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán .

Thứ năm: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Khi triển khai soạn thảo hợp đồng những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác những trường hợp hoàn toàn có thể chấm hết hợp đồng nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi bên còn lại không triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm như đã thỏa thuận hợp tác .
Và nếu xảy ra tranh chấp thì sẽ lựa chọn những phương pháp xử lý như đã thỏa thuận hợp tác trước đó trong hợp đồng .

Mẫu đơn xin san lấp mặt bằng mới nhất

Download ( DOC, 70KB )
Theo lao lý của pháp lý hiện hành, khi thực thi san lấp mặt bằng cần sự chấp thuận đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng đài 1900 6557 cung ứng mẫu đơn trong mẫu đơn xin san lấp mặt bằng như sau .
Thứ nhất : tin tức về việc triển khai tái tạo mặt bằng
Quí vị cần nêu rõ thông tin về việc đang thực thi việc tái tạo lại mặt bằng tại khu vực thực tiễn và trên Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất. Và thông tin giấy phép kiến thiết xây dựng .
Thứ hai : tin tức về khu vực tái tạo và san lấp

Thứ ba: Về mục đích san lấp mặt bằng, thời gian thực hiện và mục đích sửa dụng.

Mẫu hợp đồng san lấp mặt bằng cá nhân

Ở phần trên Tổng đài 1900 6557 đã cung ứng mẫu hợp đồng san lấp mặt bằng. Về phần mẫu hợp đồng san lấp mặt bằng cá thể chỉ biến hóa phần chủ thể khi tham gia thanh toán giao dịch .
tin tức cá thể của người thực thi thanh toán giao dịch gồm có : Họ và tên, ngày tháng năm sinh ; địa chỉ thường trú ; số CMND / Thẻ căn cước công dân và ngày cấp .

Từ những phân tích trên Công ty Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Hợp đồng san lấp mặt bằng Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.