Tư vấn giao kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Giao kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mạibước đầu tiên để xác lập quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Đây là cơ sở để đảm bảo mục đích tham gia hợp đồng được thực hiện một cách hiệu quả nhất. Để hiểu rõ hơn về hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại và giảm thiểu rủi ro khi giao kết, mời bạn đọc tham khảo bài viết của chúng tôi bên dưới.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

>> Xem thêm: Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Luật Thường Xuyên Cho Doanh Nghiệp

Quảng cáo thương mại là gì ?

Quảng cáo thương mại là một trong những hoạt động giải trí thực thi thương mại nhằm mục đích tiếp thị, trình làng mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của mình đến người mua vì mục tiêu sinh lợi .

Hình thức của hợp đồng quảng cáo thương mại

Về hình thức của hợp đồng quảng cáo thương mại, Theo Điều 110 Luật Thương mại 2005 lao lý : Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương tự. Như vậy, hầu hết trên trong thực tiễn hợp đồng quảng cáo thương mại được xác lập dưới hình thức hợp đồng bởi đây là hoạt động giải trí mang tính thương mại và nhằm mục đích bảo vệ tốt nhất quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên .

Các hợp đồng quảng cáo thương mại lúc bấy giờ

Hiện nay, hợp đồng quảng cáo thương mại có hai loại như sau :

  • Hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo: là hợp đồng quảng cáo mà bên cung ứng dịch vụ có thể cung ứng một phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quảng cáo thương mại.
  • Hợp đồng thuê phát hành quảng cáo: là hợp đồng quảng cáo mà bên cung ứng dịch vụ sử dụng các phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng.

Các hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phổ biến

Các hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phổ cập

Nội dung chính của hợp đồng quảng cáo thương mại

Trong một hợp đồng quảng cáo thương mại, cần quan tâm những nội dung sau :

Chủ thể hợp đồng

Chủ thể hợp đồng gồm có bên thuê quảng cáo ( cá thể, tổ chức triển khai ) và bên nhận dịch vụ quảng cáo ( thương nhân kinh doanh thương mại dịch vụ quảng cáo và người phát hành quảng cáo ). Những thông tin cơ bản như tên ( cá thể / tổ chức triển khai ), thông tin liên hệ ( địa chỉ, số điện thoại thông minh .. ) mã số thuế, thông tin thông tin tài khoản, giấy ủy quyền ( nếu có ) … phải được bộc lộ đúng mực và không thiếu trong hợp đồng .

Nội dung hợp đồng

Phần nội dung hợp đồng bộc lộ một cách cụ thể ý chí của những chủ thể tham gia hợp đồng. Cụ thể, phải miêu tả đơn cử nội dung việc làm cần thực thi ; phương pháp, phương tiện đi lại quảng cáo ; chi tiết cụ thể những thỏa thuận hợp tác về quảng cáo tương thích với pháp luật của pháp lý hiện hành … Nội dung việc làm càng bộc lộ một cách cụ thể sẽ làm giảm thiểu năng lực xảy ra tranh chấp về nội dung hợp đồng trong tương lai .

Chi tiêu và thanh toán giao dịch

Chi tiêu và phương pháp giao dịch thanh toán là một phần không hề tách rời trong một hợp đồng mang tính thương mại. Vì vậy, so với hợp đồng quảng cáo thương mại, phải bộc lộ đơn cử thỏa thuận hợp tác về ngân sách dịch vụ, hình thức giao dịch thanh toán và thông tin giao dịch thanh toán của những bên. tin tức càng rõ ràng, đúng chuẩn thì việc thanh toán giao dịch sẽ trở nên thuận tiện hơn .

Chi phí thanh toán hợp đồng quảng cáo thương mại

giá thành giao dịch thanh toán hợp đồng quảng cáo thương mại
>> > Xem thêm : Tư vấn luật hợp đồng thương mại

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia hợp đồng quảng cáo thương mại được Luật thương mại 2005 pháp luật một cách chi tiết cụ thể. Cụ thể :

Đối với bên thuê quảng cáo:

  • Về quyền: Có quyền lựa chọn người phát hành quảng cáo, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng quảng cáo.
  • Về nghĩa vụ: Cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này; Trả thù lao dịch vụ quảng cáo.

Đối với bên cung ứng dịch vụ quảng cáo:

  • Về quyền: Có quyền yêu cầu bên thuê quảng cáo cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng; Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại như đã thỏa thuận.
  • Về nghĩa vụ: Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại; Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp; Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thoả thuận.

Tranh chấp và xử lý tranh chấp

Về pháp luật tranh chấp, những bên phải thỏa thuận hợp tác ngay từ đầu và bộc lộ rõ trong hợp đồng. Một số nội dung thường thì sẽ được đưa vào pháp luật tranh chấp gồm có : nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên khi phát hiện những vấn đề dẫn đến tranh chấp, hình thức xử lý tranh chấp, nơi xử lý tranh chấp, nghĩa vụ và trách nhiệm ngân sách khi xử lý tranh chấp …

Trên đây là bài viết tư vấn giao kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại. Trong trường hợp quý bạn đọc vẫn có thắc mắ c về hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại hoặc cần TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất. Xin cảm ơn.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 5 (41 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *