Hợp đồng đào tạo nghề: những quy định cần biết

a ) Điều kiện về người học nghề trong hợp đồng học nghề / hợp đồng dậy nghề :b ) Nội dung của hợp đồng dậy nghề / hợp đồng học nghề để tuyển người cho doanh nghiệpa ) Nội dung của hợp đồng đào tạo nghề trong những trường hợp thường thì

Hợp đồng đào tạo nghề được sử dụng khá nhiều và là cơ sở pháp lý để một bên đào tạo nghề cho bên khác. Hợp đồng đào tạo nghề chịu sự điều chỉnh của Luật Lao động và Luật Giáo dục nghề nghiệp, do đó hợp đồng có những điều khoản rất đặc thù. Trong bài viết dưới đây Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn về soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề mới nhất.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng đào tạo nghề:

Cơ sở pháp lý kiểm soát và điều chỉnh yếu tố hợp đồng đào tạo nghề là Bộ luật lao động năm 2019, Luật Giáo dục đào tạo nghề nghiệp năm năm trước .

2. Thế nào là hợp đồng đào tạo nghề?

Hợp đồng đào tạo nghề là hình thức pháp lí thiết lập và duy trì quan hệ học nghề, còn gọi là hợp đồng đào tạo. Thực chất đây là là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên về yếu tố đào tạo nghề. Loại hợp đồng này còn được gọi là hợp đồng dậy nghề, hợp đồng học nghề .

3. Hình thức của hợp đồng đào tạo nghề:

Theo hình thức, hợp đồng đào tạo nghề được chia thành hai loại :

a) Hợp đồng đào tạo nghề bằng lời nói:

Hợp đồng đào tạo nghề ( hợp đồng học nghề, hợp đồng dậy nghề ) bằng lời nói chỉ được sử dụng trong một số ít trường hợp mà nội dung thỏa thuận hợp tác đơn thuần và thời hạn đào tạo nghề ngắn .
quy-dinh-nam-2021-ve-hop-dong-dao-tao-nghe

b) Hợp đồng đào tạo nghề bằng văn bản:

Điều 62 Bộ luật lao động năm 2019 ( Có hiệu lực thực thi hiện hành từ 1/1/2021 ) pháp luật về hợp đồng đào tạo nghề như sau :

“ 1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc quốc tế từ kinh phí đầu tư của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí đầu tư do đối tác chiến lược hỗ trợ vốn cho người sử dụng lao động .
Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản … ”

Hợp đồng đào tạo nghề ( hợp đồng học nghề, hợp đồng dậy nghề ) bằng văn bản hoàn toàn có thể được sử dụng trong mọi trường hợp, không phân biệt thời hạn học nghề .
Mặt khác hợp đồng đào tạo nghề bằng văn bản là bắt buộc vận dụng so với việc đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc quốc tế sử dụng kinh phí đầu tư của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí đầu tư do đối tác chiến lược hỗ trợ vốn cho người sử dụng lao động .
Hợp đồng đào tạo nghề bằng văn bản phải được làm thành 2 bản như nhau, mỗi bên giữ một bản .

4. Khi nào hợp đồng đào tạo hợp pháp ?

Hợp đồng đào tạo nghề có giá trị pháp lý khi cung ứng rất đầy đủ những điều kiện kèm theo luật định về :

 • chủ thể giao kết
 • nguyên tắc giao kết
 • nội dung giao kết
 • hình thức của hợp đồng

5. Khi nào hợp đồng đào tạo vô hiệu ?

Hợp đồng đào tạo nghề vô hiệu có hai mức độ : vô hiệu từng phần và vô hiệu hàng loạt .
Có thể hiểu hợp đồng đào tạo nghề vô hiệu từng phần khi có một hoặc một số ít nội dung trong hợp đồng trái luật ( không ảnh hưởng tác động tới giá trị pháp lí của những nội dung còn lại ). Còn hợp đồng đào tạo nghề hoàn toàn có thể bị xác lập là vô hiệu hàng loạt trong trường hợp nội dung vi phạm điều cấm của pháp lý ( như : nghề học bị pháp lý cấm ) ; chủ thể của hợp đồng không cung ứng những điều kiện kèm theo luật định, vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng ( nguyên tắc tự nguyện, không lừa dối, không ép buộc … )

===>>> Xem thêm: Hợp đồng vô hiệu.

Hợp đồng đào tạo

6. Nội dung của hợp đồng đào tạo nghề là gì?

a) Nội dung của hợp đồng đào tạo nghề trong các trường hợp thông thường

Trong những trường hợp thông thường, hợp đồng học nghề/hợp đồng dậy nghề phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên nghề đào tạo hoặc các kĩ năng nghề đạt được;
 • Địa điểm đào tạo;
 • Thời gian hoàn thành khóa học;
 • Mức học phí và phương thức thanh toán học phí;
 • Trách nhiệm của các bên;
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;
 • Thanh lí hợp đồng;
 • Các thỏa thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

b) Nội dung của hợp đồng dậy nghề/hợp đồng học nghề để tuyển người cho doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo để thao tác cho doanh nghiệp thì hợp đồng đào tạo ngoài những nội dung nêu trên còn có những nội dung sau đây :

 • Cam kết của người học về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp;
 • Cam kết của doanh nghiệp về việc sử dụng lao động sau khi học xong;
 • Thỏa thuận về thời gian và mức tiền công cho người học trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp trong thời gian đào tạo.

Trong trường hợp này người học nghề đóng tư cách kép, vừa là người học nghề, vừa là người lao động tạo ra loại sản phẩm, mang lại doanh thu và doanh thu cho doanh nghiệp. Vì vậy, hao phí sức lao động mà người học nghề phải tiêu tốn để tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp phải được bù đắp. Song, hoạt động giải trí lao động tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp cũng đồng thời là quy trình tích luỹ kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp của người học .
Vì vậy, mức lương trả cho người học nghề sẽ do những bên tự thỏa thuận hợp tác pháp lý không có lao lý mức đơn cử .

c) Nội dung của hợp đồng đào tạo nghề để nâng cao trình độ

Đối với trường họp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kĩ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc quốc tế từ kinh phí đầu tư của người sử dụng lao động, Bộ luật lao động lao lý những bên phải kí hợp đồng đào tạo nghề và nội dung hợp đồng phải có những nội dung hầu hết sau :

 • Nghề đào tạo;
 • Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;
 • Chi phí đào tạo;
 • Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;
 • Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;
 • Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

===>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng đào tạo

7. Điều kiện ký kết hợp đồng đào tạo nghề là gì?

Để bảo vệ là hợp đồng đào tạo nghề có giá trị pháp lý và không bị vô hiệu như nêu ở mục 5 thì khi ký kết hợp đồng đào tạo nghề phải bảo vệ thỏa mãn nhu cầu những điều kiên sau :

a) Điều kiện về người học nghề trong hợp đồng học nghề/hợp đồng dậy nghề:

Người học nghề phải phân phối những nhu yếu sau :

 • đủ 14 tuổi trở lên, đối với một số ngành nghề nhất định, theo danh mục do nhà nước quy định, tuổi học nghề có thể dưới 14
 • có đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu của nghề theo học
 • có khả năng nhận thức và tự chịu trách nhiệm ở mức độ nhất định khi học nghề
 • không được mắc một số bệnh có thể lây lan cho người khác như HIV/AIDS

b) Điều kiện về bên dạy nghề trong hợp đồng học nghề/hợp đồng dậy nghề:

Bên dạy nghề phải là cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải cung ứng những điều kiện kèm theo như sau :

 • có quyết định thành lập
 • có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo theo cam kết;
 • có đủ chương trình đào và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định;
 • có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng;
 • có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì phát triển hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • có điều lệ, quy chế tổ chức, hoạt động.

Hợp đồng đào tạo

8. Chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề

Chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề về thực ra là chấm hết những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên theo hợp đồng đã giao kết .
Hợp đồng đào tạo nghề hoàn toàn có thể chấm hết trong những trường hợp sau :

 • hết hạn hợp đồng
 • khoá học kết thúc
 • người học nghề đi thực hiện nghĩa vụ quân sự
 • hai bên cùng thoả thuận chấm dứt hợp đồng hoặc một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng…

Khi hợp đồng học nghề chấm hết, cần phải xử lý quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên. Quyền lợi và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên được xử lý như thế nào nhờ vào hầu hết vào việc chấm hết họp đồng đào tạo nghề hợp pháp hay trái pháp lý tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên khi vi phạm hợp đồng. Về cơ bản chỉ có hai yếu tố

 • trách nhiệm của cơ sở dạy nghề trong việc hoàn trả tiền học phí cho người học nghề
 • trách nhiệm bồi hoàn chi phí dạy nghề của người học nghề

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về hợp đồng đào tạo nghề. Hãy gọi Tổng đài tư vấn luật lao động của Luật Thái An. Luật sư sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn.

9. Dịch vụ tư vấn luật lao động và dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ tư vấn luật lao động là sự lựa chọn rất khôn ngoan. Bởi bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và quyền lợi hợp pháp của mình, từ đó biết cách giải quyết và xử lý đúng đắn trong những mối quan hệ tại nơi thao tác, với người sử dụng lao động. Để có thêm thông tin, hãy đọc bài viết Tư vấn luật lao động của chúng tôi .

Trường hợp bạn có những khúc mắc, thậm chí là tranh chấp liên quan tới lao động như chấm dứt hợp đồng lao động, khiếu nại, tố cáo, kiện tụng người sử dụng lao động thì luật sư sẽ giúp bạn xử lý các trường hợp đó một cách chuyên nghiệp và có lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật. Bạn có thể tham khảo bài viết Khởi kiện vụ án tranh chấp lao động của chúng tôi.

Nếu bạn cần một bản hợp đồng đào tạo nghề ngặt nghèo, kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và quyền lợi của bạn thì hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm :

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *