Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là một loại hợp đồng được pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy đinh. Vậy hiểu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan là gì? Hợp đồng này có những đặc điểm gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền tương quan được lao lý tại Điều 46 Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Cụ thể :

Thế nào là hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả?

Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền tương quan là người được hưởng những quyền nhân thân và quyền gia tài theo pháp luật của pháp lý. Chủ sở hữu hoàn toàn có thể tự mình sử dụng được cho phép người khác sử dụng hoặc họ cũng có quyền định đoạt, chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả, quyền tương quan đó cho người khác. Chủ sở hữu có thế định đoạt 1 số ít quyền lực thuộc quyền sở hữu của mình trải qua việc từ bỏ, để thừa kế hoặc chuyển nhượng những thế lực đó cho người khác trải qua hợp đồng .

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là hợp đồng dân sự do vậy nó cũng có dấu hiệu đặc trưng là “sự thỏa thuận” của các bên tham gia quan hệ hợp đồng. Đây là dấu hiệu cơ bản để khẳng định giữa các bên có thiết lập quan hệ hợp đồng bởi không thể có hợp đồng nếu như không có sự thoả thuận để dẫn tới sự thống nhất ý chí của các bên.

Ngoài ra, sự thỏa thuận hợp tác của những bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền tương quan phải bộc lộ mục tiêu của hợp đồng, đó là chủ sở hữu quyền tác giả, quyền tương quan sẽ chuyển nhượng một hay 1 số ít quyền nhân thân hoặc quyền gia tài cho bên được chuyển nhượng theo hình thức, khoanh vùng phạm vi, thời hạn … được hai bên xác lập trong hợp đồng .

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền tương quan là sự thoả thuận giữa những bên mà theo đó chủ sở hữu quyền tác giả, quyền tương quan chuyển giao quyền sở hữu một, 1 số ít quyền nhân thân, quyền gia tài của mình cho những cá thể, tổ chức triển khai khác là bên được chuyển nhượng .

Đặc điểm pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền tương quan là hợp đồng dân sự và là hợp đồng dân sự đặc biệt quan trọng nên ngoài những đặc thù của hợp đồng dân sự như mang đặc thù tuy nhiên vụ, ưng thuận và có đền bù hoặc không có đền bù thì hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả còn có những đặc thù riêng sau đây :

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có đối tượng là quyền nhân thân và quyền tài sản. Nếu như đối tượng của hợp đồng dân sự chỉ có thể là tài sản hoặc công việc thì đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan còn có đối tượng là quyền nhân thân. Thông thường quyền nhân thân này là quyền nhân thân gắn với tài sản và theo quy định của pháp luật có thể chuyển giao được. Tuy nhiên quyền nhân thân là một đối tượng rất hạn chế và chỉ có một số quyền nhân thân nhất định được pháp luật quy định mới có thể trở thành đối tượng của hợp đồng này.

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả quyền tương quan là hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu :

+ Khi những bên thỏa thuận hợp tác chuyển nhượng quyền tác giả, quyền tương quan thì bên chuyển nhượng sẽ chuyển giao quyền sở hữu so với quyền nhân thân và quyền gia tài cho bên được chuyển nhượng. Do đối tượng người dùng của hợp đồng là những quyền lực mang đặc thù vô hình dung nên việc “ chuyển giao ” ở đây biểu lộ sự chuyển giao về mặt pháp lí. Bên được chuyển nhượng sẽ được chiếm hữu so với đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng kể từ thời gian hợp đồng có hiệu lực hiện hành hoặc kể từ thời gian những bên có thoả thuận khác hoặc pháp lý có pháp luật khác .

+ Cũng kể từ thời điểm chuyển giao đó, bên chuyển nhượng sẽ chấm dứt tư cách chủ sở hữu đối với các quyền đã chuyển giao. Do vậy, sau khi chuyển nhượng, bên chuyển nhượng không có quyền sử dụng cũng như định đoạt các quyền năng đó.

Trên đây là nội dung pháp lý Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm : Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và quyền tương quanHình thức và nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *