Hỏi đáp

Câu trả lời:
* Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần Tại Điều 69 Luật BHXH năm năm trước lao lý những trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần gồm :

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

Bạn đang đọc: Hỏi đáp

1. Người lao động chết không thuộc những trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 67 của Luật này ; 2. Người lao động chết thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng pháp luật tại khoản 2 Điều 67 của Luật này ; 3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo pháp luật tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên ; 4. Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân pháp luật tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực thi theo lao lý của pháp lý về thừa kế. * Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất Tại Điểm a, b, Khoản 1, Điều 111 Luật BHXH năm năm trước pháp luật hồ sơ hưởng chế độ tử tuất so với người đang đóng bảo hiểm xã hội gồm có : a ) Sổ bảo hiểm xã hội ; b ) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử. * Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng Tại Điều 67 Luật BHXH năm năm trước lao lý những trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng gồm :

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a ) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần ; b ) Đang hưởng lương hưu ; c ) Chết do tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp ; d ) Đang hưởng trợ cấp tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên. 2. Thân nhân của những người pháp luật tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, gồm có : a ) Con chưa đủ 18 tuổi ; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên ; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai ; b ) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên ; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên ; c ) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong mái ấm gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng theo pháp luật của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên so với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên so với nữ ; d ) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong mái ấm gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng theo pháp luật của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình nếu dưới 60 tuổi so với nam, dưới 55 tuổi so với nữ và bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên. 3. Thân nhân pháp luật tại những điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo pháp luật tại Luật này không gồm có khoản trợ cấp theo lao lý của pháp lý về khuyễn mãi thêm người có công.

4. Thời hạn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau:

a ) Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn ý kiến đề nghị ; b ) Trong thời hạn 04 tháng trước hoặc sau thời gian thân nhân pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo pháp luật thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn ý kiến đề nghị. BHXH Nước Ta phân phối thông tin về chủ trương để bạn tìm hiểu thêm, do bạn không cung ứng mã số BHXH nên BHXH Nước Ta không có địa thế căn cứ tra cứu thời hạn đã đóng BHXH của chồng bạn để vấn đáp đơn cử. Đề nghị bạn phân phối hồ sơ và liên hệ với cơ quan BHXH tại địa phương để được hướng dẫn đơn cử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *