Hỏi đáp

Câu trả lời:

  1. Nơi nộp hồ sơ BH thất nghiệp

Điều 17, Nghị định 28/2015 / NĐ-CP ngày 12/3/2015 của nhà nước lao lý cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Việc làm về Bảo hành thất nghiệp về nộp hồ sơ ý kiến đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp lao lý : “ Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác, người lao động chưa có việc làm và có nhu yếu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ ý kiến đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng pháp luật tại Điều 16 của Nghị định này cho Trung tâm Dịch Vụ Thương Mại việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp ”.

  1. Mức hưởng BH thất nghiệp được quy định như sau:

Điều 50 Luật việc làm năm 2013 pháp luật

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Bạn đang đọc: Hỏi đáp

Khoản 2, điều 12 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

a ) Người lao động có tháng liền kề trước thời gian chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồnglàm việc nghỉ việc hưởng chính sách thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày thao tác trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị chức năng mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội ; b ) Người lao động có tháng liền kề trước thời gian chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồnglàm việc mà tạm hoãn thực thi hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác đã giao kết theo lao lý của pháp lý không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị chức năng. Đối chiếu với những lao lý nêu trên, trường hợp của bạn gián đoạn tháng 9 và tháng 10 năm 2020 không đóng Bảo hành thất nghiệp nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn sẽ là 60 % của 6 tháng liền kề gồm có những tháng ( tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng 10, tháng 11, tháng 12 ) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *