Hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự bao gồm những gì ? – Luật Long Phan PMT

Hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự là những đơn từ, tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc khởi kiện. Đó là những thứ rất quan trọng, góp phần quyết định đến kết quả giải quyết tranh chấp của tòa. Nó cũng là căn cứ để tòa xem xét giải quyết một cách khách quan, chính xác và đúng quy định của pháp luật

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự theo đúng quy định của pháp luậtThủ tục khởi kiện vụ án dân sự theo đúng quy định của pháp luật
.

Những vấn đề dân sự thuộc thẩm quyền xử lý của TANDTC

Mỗi khi phát sinh những tranh chấp. Chúng ta thường nghĩ đến việc khởi kiện nhu yếu tòa án nhân dân xử lý. Tuy nhiên không phải toàn bộ những yếu tố xảy ra trong đời sống tất cả chúng ta đều hoàn toàn có thể khởi kiện .

>> Xem thêm: Thủ Tục Công Nhận Một Tài Liệu Nước Ngoài Gửi Về Là Chứng Cứ Trong Vụ Án Dân Sự

Theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015, những tranh chấp
thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án được quy định cụ thể và rõ ràng:

Xác định thẩm quyền theo vấn đề

 • Tranh chấp về quốc tịch
  Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.
 • Tranh chấp về quyền sở
  hữu và các quyền khác đối với tài sản.
 • Tranh chấp về giao dịch
  dân sự, hợp đồng dân sự, vay tiền….
 • Tranh chấp về quyền sở
  hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30
  của Bộ luật này.
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 • Tranh chấp về bồi thường
  thiệt hại ngoài hợp đồng.
 • Tranh chấp về bồi thường
  thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định
  của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được
  giải quyết trong vụ án hành chính.
 • Tranh chấp về khai thác,
  sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài
  nguyên nước.
 • Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Tranh chấp về quyền sở
  hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.
 • Tranh chấp liên quan đến
  hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.
 • Tranh chấp liên quan đến
  yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 • Tranh chấp liên quan đến
  tài sản bị cưỡng chế để thi hành án
  theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 • Tranh chấp về kết quả bán
  đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy
  định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 • Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền
  giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tòa án
còn có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp, yêu cầu liên quan đến Hôn nhân
gia đình, ly hôn, quan hệ vợ chồng, Kinh doanh thương mại, Lao
động…

Xác định thẩm quyền xử lý của TANDTC so với vấn đề dân sự .

Việc xác lập tòa án nhân dân cấp Huyện hay tòa án nhân dân cấp Tỉnh là đơn vị chức năng có thẩm quyền xử lý là một trong những yếu tố quan trọng. Bởi vì nếu như xác lập sai thẩm quyền TANDTC xử lý sẽ không được thụ lý và trả lại .

Thẩm quyền của tòa án nhân dân nhân dân cấp Huyện .

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 35 BLTTDS 2015

Tòa án Nhân dân cấp Huyện có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

 • Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và
  Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ
  luật này;
 • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa
  cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 • Tranh chấp về lao động

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý những nhu yếu sau đây :

 • Yêu cầu về dân sự tại Điều 27 trừ yêu cầu công nhận và cho thi
  hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định
  về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài
  hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong
  bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu
  thi hành tại Việt Nam. ;
 • Yêu cầu về hôn nhân và gia đình trừ yêu cầu công nhận và cho thi
  hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia
  đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc
  không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước
  ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành
  tại Việt Nam
 • Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6
  Điều 31 của Bộ luật này;
 • Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ
  luật này.
 • Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy
  việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và
  nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và
  giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước
  láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ
  luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Thẩm quyền xử lý của Tòa án Nhân dân cấp Tỉnh .

Căn cứ Điều 37 BLTTDS năm ngoái
Thu thập chứng cứ, chứng minh cho yêu cầu khởi kiệnThu thập chứng cứ, chứng minh cho yêu cầu khởi kiện

 • Tòa án Nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tranh
  chấp sau đây:
 • Tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 35 của Bộ luật này
 • Tòa án nhân dân cấp Tỉnh giải quyết những tranh chấp dân sự thuộc
  thẩm quyền giải quyết của Tòa án trừ những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền
  giải quyết của Tòa án nhân dân cấp Huyện.
 • Cùng với đó, ngoài những yêu cầu dân sự thuộc thẩm quyền giải
  quyết của Tòa án cấp Huyện thì Tòa án Tỉnh được xác định có thẩm quyền giải
  quyết.
 • Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết
  theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa
  án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật này mà Tòa án nhân dân
  cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị
  của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Xác định thẩm quyền theo chủ quyền lãnh thổ .

Bên cạnh việc xác định thẩm quyền giải quyết theo cấp, chúng
ta cũng cần xác định thẩm quyền giải quyết theo lãnh thổ ví dụ như đã xác định
được tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án Huyện nhưng Huyện nào có thẩm quyền
thụ lý? Huyện nơi bị đơn cư trú hay
nơi nào khác?

Căn cứ pháp luật tại Điều 39 BLTTDS năm ngoái

 • Đối với những tranh chấp dân sự, thẩm quyền tòa án theo lãnh thổ
  được xác định là nơi cư trú, nơi làm việc đối với cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở
  của bị đơn nếu trường hợp là tổ chức.
 • Các bên có thể thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc yêu cầu
  tòa án nơi cư trú của nguyên đơn giải quyết tranh chấp.
 • Đối với tranh chấp liên quan đến bất động sản thì tòa án nơi có
  bất động sản đó có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.
 • Đối với những yêu cầu dân sự thì thẩm quyền theo lãnh thổ được xác
  định theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 BLTTDS 2015.

Như vậy, khi tất cả chúng ta gặp những tranh chấp thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa thì mới hoàn toàn có thể khởi kiện, nhu yếu tòa án nhân dân xử lý theo lao lý .

Khi khởi kiện vụ án dân sự cần chuẩn chị những hồ sơ gì ?

Trước khi tiến hành việc khởi kiện, chúng ta cần phải chuẩn
bị hồ sơ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện và tuân thủ các quy định tố tụng
có liên quan.

Hồ sơ khởi kiện gồm có đơn khởi kiện, sách vở tùy thân, chứng cứ chứng tỏ cho nhu yếu khởi kiện …
Khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án nhân dân có thẩm quyền Khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án nhân dân có thẩm quyền

Đơn khởi kiện

Điều tiên phong và thiết yếu nhất trước khi thực thi khởi kiện vụ án dân sự là tất cả chúng ta phải có đơn khởi kiện. Người khởi kiện hoàn toàn có thể tự mình làm đơn khởi kiện hoặc nhờ những tổ chức triển khai hành nghệ luật làm đơn. Nội dung và hình thức của đơn khởi kiện phải tuân theo lao lý tại Điều 189 BLTTDS năm ngoái .

Đơn khởi kiện là văn bản đầu tiên chúng ta nộp cho tòa án để
yêu cầu giải quyết tranh chấp. Vì vậy, ngoài những thông tin về người khởi
kiện, người bị kiện, tòa án thụ lý giải quyết thì chúng ta cần phải trình bày
rõ ràng nội dung khởi kiện và những yêu cầu của chúng ta muốn Tòa án nghiên cứu, xem xét giải quyết.

Chứng cứ chứng minh cho
yêu cầu khởi kiện
.

Đây là những hồ sơ tài liệu có tương quan đến nhu yếu khởi kiện. Là địa thế căn cứ để Tòa án dựa vào đó xác lập yếu tố và xử lý vụ án đúng pháp luật của pháp lý .
Theo pháp luật tại Điều 94 BLTTDS năm ngoái, nguồn của chứng cứ là :

 • Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.
 • Vật chứng.
 • Lời khai của đương sự.
 • Lời khai của người làm chứng.
 • Kết luận giám định.
 • Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ.
 • Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.
 • Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng
  lập.
 • Văn bản công chứng, chứng thực.
 • Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Đối với những tranh chấp dân sự khác nhau thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể phân phối cho TANDTC những chứng cứ, tài liệu khác nhau :

 • Giấy ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các thủ tục tố tụng tại Tòa án.
 • Đối với tranh chấp ly hôn, chúng ta có thể cung cấp:
  giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy
  xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy khai sinh của con, các chứng thư chứng
  minh tài sản chung…
 • Đối với tranh chấp đất đai những chứng cứ kèm theo có thể là: giấy
  chứng nhận quyền sử dụng đất, bản đồ thửa đất, xác nhận của địa phương về tình
  trạng đất…
 • Đối với tranh chấp di sản thừa kế: chúng ta có thể cung cấp di
  chúc, sổ hộ khẩu chứng minh quan hệ với người để lại di sản,….
 • Ngoài ra các tranh chấp khác chúng ta có thể cung cấp các hợp đồng
  giao dịch đối với các tranh chấp liên quan đến giao dịch dân sự….

Giấy tờ tùy thân

Chúng ta phải phân phối cho tòa sách vở tùy thân của người khởi kiện cũng như sách vở tùy thân của người bị kiện ( nếu có ), cùng với đó là những sách vở chứng tỏ mối quan hệ với những người có tương quan trong nhu yếu khởi kiện để TANDTC xem xét về quyền khởi kiện để làm địa thế căn cứ xử lý theo đúng pháp luật của pháp lý .

Như vậy, khi
tiến hành khởi kiện dân sự, chúng ta
cần chuẩn bị các loại hồ sơ khởi kiện bao
gồm Đơn khởi kiện, các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, giấy tờ tùy
thân. Tùy vào từng tranh chấp khác nhau cũng ảnh hưởng đến những loại hồ sơ mà
chúng ta cần cung cấp cho Tòa án.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng đủ hồ sơ theo pháp luật, tất cả chúng ta triển khai việc nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý theo như lao lý của pháp lý đã nghiên cứu và phân tích phía trên .

Trên đây là nội dung tư vấn về Hồ sơ cần thiết cho việc khởi kiện vụ án dân sự. Thắc mắc các bạn có thể liên hệ với Luật sư qua Hotline. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi bài viết .

* Lưu ý : Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tìm hiểu thêm. Tùy từng thời gian và đối tượng người dùng khác nhau mà nội dung tư vấn trên hoàn toàn có thể sẽ không còn tương thích. Mọi vướng mắc, góp ý xin vui mừng liên hệ về email : dienhoa10h@gmail.com hoặc dienhoa10h@gmail.com
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.2 (19 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *