Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên TSLĐ nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục. Vốn lưu động chuyển toàn bộ giá trị của chúng vào lưu thông và từ trong lưu thông toàn bộ giá trị của chúng được hoàn lại một lần sau một chu kỳ kinh doanh. Cùng Luận văn 1080 tìm hiểu về khái niệm và vai trò của vốn lưu động trong bài viết sau đây:

Thành phần vốn lưu động

1. Vốn lưu động và vai trò của vốn lưu động

1.1 Khái niệm vốn lưu động

Mỗi một doanh nghiệp muốn thực thi sản xuất kinh doanh thương mại ngoài gia tài cố định và thắt chặt ( TSCĐ ) còn phải có những gia tài lưu động ( TSLĐ ) tuỳ theo mô hình doanh nghiệp mà cơ cấu tổ chức của TSLĐ khác nhau. Tuy nhiên so với doanh nghiệp sản xuất TSLĐ được cấu thành bởi hai bộ phận là TSLĐ sản xuất và gia tài lưu thông .
– TSLĐ sản xuất gồm có những gia tài ở khâu dự trữ sản xuất như nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nguyên vật liệu … và gia tài ở khâu sản xuất như bán thành phẩm, loại sản phẩm dở dang, ngân sách chờ phân chia …

– Tài sản lưu thông của doanh nghiệp bao gồm sản phẩm hàng hóa chưa được tiêu thụ ( hàng tồn kho ), vốn bằng tiền và các khoản phải thu.

Để bảo vệ cho quy trình sản xuất kinh doanh thương mại được triển khai liên tục, liên tục yên cầu doanh nghiệp phải có một lượng TSLĐ nhất định. Do vậy, để hình thành nên TSLĐ, doanh nghiệp phải ứng ra 1 số ít vốn góp vốn đầu tư vào loại gia tài này, số vốn đó được gọi là vốn lưu động .
Tóm lại, vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên TSLĐ nhằm mục đích bảo vệ cho quy trình kinh doanh thương mại của doanh nghiệp được thực thi liên tục, liên tục. Vốn lưu động chuyển hàng loạt giá trị của chúng vào lưu thông và từ trong lưu thông hàng loạt giá trị của chúng được hoàn trả một lần sau một chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại .

1.2 Đặc điểm của vốn lưu động

Vốn lưu động triển khai xong một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ luân hồi sản xuất. Trong quy trình đó, vốn lưu động chuyển hàng loạt, một lần giá trị vào giá trị mẫu sản phẩm, khi kết thúc quy trình sản xuất, giá trị sản phẩm & hàng hóa được triển khai và vốn lưu động được tịch thu .
Trong quy trình sản xuất, vốn lưu động được chuyển qua nhiều hình thái khác nhau qua từng quy trình tiến độ. Các quá trình của vòng tuần hoàn đó luôn xen kẽ với nhau mà không tách biệt riêng rẽ. Vì vậy trong quy trình sản xuất kinh doanh thương mại, quản trị vốn lưu động có một vai trò quan trọng. Việc quản trị vốn lưu động yên cầu phải tiếp tục nắm sát tình hình luân chuyển vốn, kịp thời khắc phục những ách tắc sản xuất, bảo vệ đồng vốn được lưu chuyển liên tục và uyển chuyển .
Trong chính sách tự chủ và tự chịu trách về nhiệm kinh tế tài chính, sự hoạt động của vốn lưu động được gắn chặt với quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động. Vòng quay của vốn càng được quay nhanh thì lệch giá càng cao và càng tiết kiệm ngân sách và chi phí được vốn, giảm ngân sách sử dụng vốn một cách hài hòa và hợp lý làm tăng thu nhập của doanh nghiệp, doanh nghiệp có điều kiện kèm theo tích tụ vốn để lan rộng ra sản xuất, không ngừng cải tổ đời sống của công nhân viên chức của doanh nghiệp .

1.3 Thành phần vốn lưu động

Thành phần vốn lưu động

Dựa theo tiêu thức khác
+ Nguyên liệu, vật tư, công cụ và dụng cụ .
+ Sản phẩm dở dang
+ Thành phẩm
Việc phân loại vốn lưu động theo cách này tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc xem xét, nhìn nhận năng lực thanh toán giao dịch của doanh nghiệp .
* Dựa theo vai trò của vốn lưu động so với quy trình sản xuất kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể chia vốn lưu động thành những loại hầu hết sau :
– Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất, gồm những khoản :
+ Vốn nguyên vật liệu, vật tư chính + Vốn phụ tùng sửa chữa thay thế
+ Vốn công cụ, dụng cụ + Vốn nguyên vật liệu
+ Vốn vật tư phụ
– Vốn lưu động trong khâu sản xuất :
+ Vốn mẫu sản phẩm dở dang
+ Vốn về ngân sách trả trước
– Vốn lưu động trong khâu lưu thông
+ Vốn thành phẩm
+ Vốn bằng tiền
+ Vốn góp vốn đầu tư thời gian ngắn về sàn chứng khoán và những loại khác
+ Vốn trong giao dịch thanh toán : những khoản phải thu và tạm ứng
* Theo nguồn hình thành
– Nguồn vốn pháp định : Nguồn vốn này hoàn toàn có thể do Nhà nước cấp, do xã viên, cổ đông góp phần hoặc do chủ doanh nghiệp tự bỏ ra
– Nguồn vốn tự bổ trợ : Đây là nguồn vốn doanh nghiệp tự bổ trợ đa phần một phần lấy từ doanh thu để lại
– Nguồn vốn liên kết kinh doanh, link
– Nguồn vốn kêu gọi trải qua phát hành CP
– Nguồn vốn đi vay
Đây là nguồn vốn quan trọng mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng để phân phối nhu yếu về vốn lưu động liên tục trong kinh doanh thương mại. Tuỳ theo điều kiện kèm theo đơn cử mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể vay vốn của ngân hàng nhà nước những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác hoặc hoàn toàn có thể vay vốn của tư nhân những đơn vị chức năng tổ chức triển khai trong và ngoài nước .

1.4 Vai trò của vốn lưu động

Để triển khai sản xuất, ngoài TSCĐ như máy móc, thiết bị, nhà xưởng … doanh nghiệp phải bỏ ra một lượng tiền nhất định để shopping sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu … Giao hàng cho quy trình sản xuất. Như vậy vốn lưu động là điều kiện kèm theo tiên phong để doanh nghiệp đi vào hoạt động giải trí hay nói cách khác vốn lưu động là điều kiện kèm theo tiên quyết của quy trình sản xuất kinh doanh thương mại .

Ngoài ra vốn lưu động còn đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên, liên tục. Vốn lưu động còn là công cụ phản ánh đánh giá quá trình mua sắm, dự trữ, sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp.

Vốn lưu động còn có năng lực quyết định hành động đến quy mô hoạt động giải trí của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp trọn vẹn tự chủ trong việc sử dụng vốn nên khi muốn lan rộng ra quy mô của doanh nghiệp phải kêu gọi một lượng vốn nhất định để góp vốn đầu tư tối thiểu là đủ để dự trữ vật tư sản phẩm & hàng hóa. Vốn lưu động còn giúp cho doanh nghiệp chớp được thời cơ kinh doanh thương mại và tạo lợi thế cạnh tranh đối đầu cho doanh nghiệp .
Vốn lưu động còn là bộ phận hầu hết cấu thành nên giá tiền loại sản phẩm do đặc thù luân chuyển hàng loạt một lần vào giá trị loại sản phẩm. Giá trị của sản phẩm & hàng hóa bán ra được giám sát trên cơ sở bù đắp được giá tiền loại sản phẩm cộng thêm một phần doanh thu. Do đó, vốn lưu động đóng vai trò quyết định hành động trong việc tính Ngân sách chi tiêu sản phẩm & hàng hóa bán ra .

Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn, khóa luận hay bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải vừa học vừa làm? Kỹ năng viết cũng như trình bày quá lủng củng?… Vì vậy bạn rất cần thuê người viết luận văn để hỗ trợ mình.

Hãy gọi ngay tới Luanvan1080096.999.1080 nhận viết luận văn theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn giá, chuẩn thời gian và chuẩn chất lượng, giúp bạn đạt được điểm cao với thời gian tối ưu nhất mà vẫn làm được những việc quan trọng của bạn.

2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp

2.1 Quản lý và bảo toàn vốn lưu động

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trước hết tất cả chúng ta phải làm thế nào để quản trị và bảo toàn vốn lưu động .
Xuất phát từ những đặc thù về phương pháp chuyển dời giá trị ( chuyển hàng loạt một lần vào giá tiền loại sản phẩm tiêu thụ ) phương pháp hoạt động của TSLĐ và vốn lưu động ( có đặc thù chu kỳ luân hồi tái diễn, xen kẽ … ) vì thế trong khâu quản trị sử dụng và dữ gìn và bảo vệ vốn lưu động cần quan tâm những nội dung sau :
– Cần xác lập ( ước đạt ) số vốn lưu động thiết yếu, tối thiểu trong kỳ kinh doanh thương mại. Như vậy sẽ bảo vệ đủ vốn lưu động thiết yếu cho quy trình sản xuất kinh doanh thương mại được thực thi liên tục, liên tục, tránh ứ đọng vốn ( phải trả lãi vay ), thôi thúc vận tốc luân chuyển vốn dẫn đến nâng cao hiệu quả sử dụng vốn .
– Tổ chức khai thác tốt nguồn hỗ trợ vốn vốn lưu động
+ Trước hết về trình tự khai thác nguồn vốn : doanh nghiệp cần khai thác triệt để những nguồn vốn nội bộ và những khoản vốn hoàn toàn có thể chiếm hữu một cách hợp pháp, liên tục .
+ Nếu số vốn lưu động còn thiếu, doanh nghiệp liên tục khai thác đến nguồn bên ngoài doanh nghiệp như : Vốn liên kết kinh doanh, vốn vay của ngân hàng nhà nước, hoặc những công ty kinh tế tài chính, vốn phát hành CP, trái phiếu … Khi khai thác những nguồn vốn bên ngoài, điều đáng quan tâm nhất là phải xem xét yếu tố lãi suất vay tiền vay .

– Phải luôn có những giải pháp bảo toàn và phát triển vốn lưu động. Cũng như vốn cố định, bảo toàn được vốn lưu động có nghĩa là bảo toàn được giá trị thực của vốn hay nói cách khác đi là bảo toàn được sức mua của đồng vốn không bị giảm sút so với ban đầu. Điều này thể hiện qua khả năng mua sắm TSLĐ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

– Phải liên tục thực thi nghiên cứu và phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động trải qua những chỉ tiêu kinh tế tài chính như : vòng xoay hàng loạt vốn lưu động, hiệu suất sử dụng vốn lưu động, thông số nợ … Nhờ những chỉ tiêu này người quản lý tài chính hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh kịp thời những giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhằm mục đích tăng mức doanh lợi .
Các yếu tố nêu trên chỉ mang tính nguyên tắc. Trên thực tiễn yếu tố quản trị sử dụng vốn lưu động là rất phức tạp điều này yên cầu người quản trị không không chỉ có triết lý mà cần phải có đầu óc trong thực tiễn và có “ nghệ thuật và thẩm mỹ ” sử dụng vốn .

2.2 Những vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn lưu động

2.2.1  Khái niệm và ý nghĩa hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Điểm xuất phát để triển khai sản xuất kinh doanh thương mại của mỗi doanh nghiệp là phải có một lượng vốn nhất định và nguồn hỗ trợ vốn tương ứng. Có “ dầy vốn ” và “ trường vốn ” là tiền đề rất tốt để sản xuất kinh doanh thương mại tuy nhiên việc sử dụng đồng vốn đó như thế nào cho có hiệu quả mới là tác nhân quyết định hành động cho sự tăng trưởng và tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp
Các khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
+ Hiệu quả sử dụng vốn lưu động là hiệu quả thu được sau khi đẩy nhanh vận tốc luân chuyển vốn lưu động qua những quá trình của quy trình sản xuất. Tốc độ này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng lớn và ngược lại .
+ Hiệu quả sử dụng vốn lưu động là hiệu quả đem lại cao nhất khi mà số vốn lưu động cần cho một đồng luân chuyển là tối thiểu. Quan niệm này thiên về khunh hướng càng tiết kiệm chi phí được bao nhiêu vốn lưu động cho một đồng luân chuyển thì càng tốt. Nhưng nếu sản phẩm & hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được thì hiệu quả sử dụng đồng vốn cũng không cao .
+ Hiệu quả sử dụng vốn lưu động là thời hạn ngắn nhất để vốn lưu động quay được một vòng. Quan niệm này hoàn toàn có thể nói là hệ quả của ý niệm trên .
+ Hiệu quả sử dụng vốn lưu động là hiệu quả phản ánh tổng TSLĐ so với tổng nợ lưu động là cao nhất .
+ Hiệu quả sử dụng vốn lưu động là hiệu quả phản ánh số doanh thu thu được khi bỏ ra một đồng vốn lưu động .
+ Hiệu quả sử dụng vốn lưu động là hiệu quả thu được khi góp vốn đầu tư thêm vốn lưu động một cách hài hòa và hợp lý nhằm mục đích lan rộng ra quy mô sản xuất để tăng doanh thu tiêu thụ với nhu yếu bảo vệ vận tốc tăng doanh thu phải lớn hơn vận tốc tăng vốn lưu động .
Nói tóm lại, mặc dầu có nhiều cách tiếp cận khác nhau về hiệu quả sử dụng vốn lưu động, tuy nhiên khi nói đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động tất cả chúng ta phải có một ý niệm tổng lực hơn và không hề tách rời nó với một chu kỳ luân hồi sản xuất kinh doanh thương mại hài hòa và hợp lý ( chu kỳ luân hồi sản xuất kinh doanh thương mại càng ngắn hiệu quả sử dụng vốn càng cao ), một định mức sử dụng nguồn vào hài hòa và hợp lý, công tác làm việc tổ chức triển khai quản trị sản xuất, tiêu thụ và tịch thu nợ công ngặt nghèo. Do vậy thiết yếu phải đề cập tới những chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động .
Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Như đã nói ở trên để thực thi bất kể hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại nào điều kiện kèm theo không hề thiếu là vốn. Khi đã có đồng vốn trong tay thì một câu hỏi nữa đặt ra là ta phải sử dụng đồng vốn đó như thế nào để vốn đó sinh lời, vốn phải sinh lời là tác nhân quyết định hành động sự sống sót và tăng trưởng của doanh nghiệp. Lợi ích kinh doanh thương mại yên cầu doanh nghiệp phải quản trị, sử dụng hài hòa và hợp lý, có hiệu quả đồng vốn, tiết kiệm ngân sách và chi phí được vốn tăng tích góp để triển khai tái sản xuất và lan rộng ra quy mô sản xuất ngày càng lớn hơn .
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động là một trong những chỉ tiêu tổng hợp dùng để nhìn nhận chất lượng công tác làm việc quản trị và sử dụng vốn kinh doanh thương mại nói chung của doanh nghiệp. Thông qua chỉ tiêu nhìn nhận hiệu quả sử dụng vốn lưu động được cho phép những nhà quản lý tài chính doanh nghiệp có một cái nhìn đúng mực, tổng lực về tình hình quản trị và sử dụng vốn lưu động của đơn vị chức năng mình từ đó đề ra những giải pháp, những chủ trương những quyết định hành động đúng đắn, tương thích để việc quản trị và sử dụng đồng vốn nói chung và VLĐ nói riêng ngày càng có hiệu quả trong tương lai .
Suy cho cùng việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động là nhằm mục đích vào việc nâng cao doanh thu. Có doanh thu tất cả chúng ta mới có tích luỹ để tái sản xuất ngày càng lan rộng ra .

2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp

Các tác nhân khách quan tác động ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
Trước tiên phải kể đến yếu tố chủ trương kinh tế tài chính của Nhà nước. Đây là tác nhân có ảnh hưởng tác động rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thương mại nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng. Vì tuỳ theo từng thời kỳ, tuỳ theo từng tiềm năng tăng trưởng mà Nhà nước có những chủ trương khuyến mại về vốn về thuế và lãi suất vay tiền vay so với từng ngành nghề đơn cử, có chủ trương khuyến khích so với ngành nghề này nhưng lại hạn chế ngành nghề khác. Bởi vậy khi triển khai sản xuất kinh doanh thương mại bất kể một doanh nghiệp nào cũng chăm sóc và tuân thủ chủ trương kinh tế tài chính của Đảng và Nhà nước .
Thứ hai là ảnh hưởng tác động của thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính vĩ mô như lạm phát kinh tế hoàn toàn có thể dẫn tới sự mất giá của đồng xu tiền làm cho vốn của những doanh nghiệp bị mất dần theo vận tốc trượt giá của tiền tệ hay những tác nhân ảnh hưởng tác động đến cung và cầu so với sản phẩm & hàng hóa của doanh nghiệp, nếu nhu yếu sản phẩm & hàng hóa giảm xuống sẽ làm cho sản phẩm & hàng hóa của doanh nghiệp khó tiêu thụ, tồn dư gây ứ đọng vốn và hiệu quả sử dụng vốn lưu động cũng bị giảm xuống .
Các tác nhân chủ quan ảnh hưởng tác động tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
Một tác nhân quan trọng ảnh hưởng tác động trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp là hiệu quả sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp hay nói cách khác là lệch giá và doanh thu. Doanh thu và doanh thu cao hay thấp phản ánh vốn lưu động sử dụng hiệu quả hay không hiệu quả. Do đó yếu tố mấu chốt so với doanh nghiệp là phải tìm mọi cách để nâng cao lệch giá và doanh thu .

Khi doanh nghiệp xác định một nhu cầu vốn lưu động không chính xác và một cơ cấu vốn không hợp lý cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả sử dụng vốn.

Việc lựa chọn dự án Bất Động Sản và thời gian góp vốn đầu tư cũng có một vai trò quan trọng so với hiệu quả sử dụng vốn. Nếu doanh nghiệp biết lựa chọn một dự án Bất Động Sản khả thi và thời gian góp vốn đầu tư đúng lúc thì sẽ tối thiểu hóa ngân sách và tối đa hóa doanh thu qua đó góp thêm phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và vốn lưu động nói riêng .
Chất lượng công tác làm việc quản trị vốn lưu động cũng có ảnh hưởng tác động rất lớn đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Bởi vì, công tác làm việc quản trị vốn lưu động sẽ giúp cho doanh nghiệp dự trữ được một lượng tiền mặt tốt vừa bảo vệ được năng lực giao dịch thanh toán vừa tránh được thực trạng thiếu tiền mặt trong thời điểm tạm thời hoặc tiêu tốn lãng phí do giữ quá nhiều tiền mặt, đồng thời cũng xác lập được một lượng dự trữ hài hòa và hợp lý giúp cho quy trình sản xuất kinh doanh thương mại được liên tục mà không bị dư thừa gây ứ đọng vốn. Ngoài ra công tác làm việc quản trị vốn lưu động còn làm tăng được số lượng loại sản phẩm tiêu thụ sở hữu thị trường trải qua chủ trương thương mại .
Một tác nhân khác tác động ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp là năng lực giao dịch thanh toán. Nếu bảo vệ tốt năng lực thanh toán giao dịch doanh nghiệp sẽ không bị mất tin tưởng trong quan hệ mua và bán và không có nợ quá hạn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *