QUY ĐỊNH HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN NGƯỜI NHẬT BẢN

Quy định hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với cá nhân người Nhật Bản

Nội dung thu gọn

Công văn 36760 / CT-TTHT năm 2020 về vận dụng Hiệp định so với cá thể người Nhật Bản thao tác tại Việt Nam

Kính gửi : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kanaden Việt Nam
Trả lời công văn số VT-TNCN-150420 ngày 15/04/2020 của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kanaden Việt Nam ( sau đây gọi là Công ty ) hỏi về thuế TNCN so với cá thể quốc tế .
Cục Thuế TP TP.HN có quan điểm như sau :

Căn cứ Điều 15 Hiệp định giữa nhà nước Nhật Bản và nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn và lậu thuế so với thuế đánh vào thu nhập và gia tài :

Các khoản tiền lương, tiền công và các khoản tương tự do một đối tượng cư trú của một Nước sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết đó, trừ khi công việc của đối tượng đó được thực hiện tại nước ký kết kia.

Nếu việc làm thực thi tại nước kia thì tiền công hoàn toàn có thể bị đánh thuế tại nước ký kia .

Tiền công sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước thứ nhất nếu :

a, Có mặt tại nước kia trong thời hạn gộp lại không quá 183 ngày trong năm dương lịch, và
b, Trả tiền công lao động không phải đối tượng người dùng cư trú tại nước kia, và
c, Số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc một cơ sở cố định và thắt chặt mà đối tượng người dùng chủ lao động có tại Nước kia .

Căn cứ Thông tư số 205 / 2013 / TT-BTC hướng dẫn thực thi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn thuế gian lận thuế so với những loại thuế đánh vào thu nhập và gia tài giữa Việt Nam với những nước và vùng chủ quyền lãnh thổ có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành tại Việt Nam :

Tại Điều 2 quy định về các loại thuế áp dụng:

“ Điều 2. Các loại thuế vận dụng
Các loại thuế vận dụng trong những Hiệp định là những loại thuế đánh vào thu nhập và gia tài được pháp luật đơn cử tại từng Hiệp định .

1. Trong trường hợp của Việt Nam, các loại thuế thuộc phạm vi áp dụng Hiệp định là:

a ) Thuế thu nhập doanh nghiệp
b ) Thuế thu nhập cá thể

2. Trong trường hợp của các Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam

Các loại thuế vận dụng Hiệp định được pháp luật đơn cử tại Điều 2 của Hiệp định .

Tại Điều 31 quy định về xác định nghĩa vụ thuế đối với dịch vụ cá nhân phụ thuộc:

Điều 31. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với thu nhập từ dịch vụ cá thể phụ thuộc vào ”
1. Cá nhân là đối tượng người tiêu dùng cư trú của nước ký kết hiệp định với Việt Nam .
2. Cá nhân đồng thời thỏa mãn nhu cầu 3 điều kiện kèm theo :
– Có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong quy trình tiến độ 12 tháng trong năm tính thuế, và
– Chủ lao động không phải là đối tượng người dùng cư trú của Việt Nam, và
– Tiền công không do cơ sở thường trú mà chủ lao động có tại Việt Nam chịu và chi trả .
3. “ Chủ lao động ” là đối tượng người dùng sử dụng lao động thực sự. Chủ lao động có độc quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm :
a, Quyền với mẫu sản phẩm và dịch vụ do người lao động tạo ra, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với người lao động .
b, Đưa ra hướng dẫn và cung ứng phương tiện đi lại lao động cho người lao động .
c, Quyền trấn áp và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về khu vực lao động .

Căn cứ Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế :

15 ngày trước khi triển khai hợp đồng với những tổ chức triển khai, cá thể Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC hướng dẫn thực thi Luật Thuế thu nhập cá thể, Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật thuế thu nhập cá thể và Nghị định số 65/2013 / NĐ-CP

Quy định chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Luật Thuế thu nhập cá thể và Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật thuế thu nhập cá thể, hướng dẫn như sau :

Tại Điều 1 ( đã được sửa đổi, bổ trợ tại Điều 2 Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC ) lao lý :

Người nộp thuế là cá thể cư trú và cá thể không cư trú .
Phạm vi xác lập thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau .
Đối với cá thể cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập .
Đối với cá thể là công dân của vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam .
Đối với cá thể không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập .
1. Cá nhân cư trú là người phân phối một trong những điều kiện kèm theo :
2. Cá nhân không cư trú là người không phân phối điều kiện kèm theo nêu tại khoản 1 .

Tại Điều 6 quy định về kỳ tính thuế:

“Điều 6. Kỳ tính thuế”

1. Đối với cá nhân cư trú

a ) Kỳ tính thuế theo năm
b ) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập
c ) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo năm vận dụng so với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán .

2. Đối với cá nhân không cư trú

Kỳ tính thuế so với cá thể không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập .
Có khu vực kinh doanh thương mại cố định và thắt chặt thì kỳ tính thuế vận dụng như so với cá thể cư trú .

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC sửa đổi, bổ trợ những khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC hướng dẫn triển khai Luật Thuế thu nhập cá thể, Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Thuế thu nhập cá thể và Nghị định số 65/2013 / NĐ-CP

Quy định cụ thể 1 số ít điều của Luật Thuế thu nhập cá thể và Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Thuế thu nhập cá thể như sau :

“Điều 1. Người nộp thuế”

Người nộp thuế là cá thể cư trú và cá thể không cư trú

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế.

1. Trường hợp Ông Yuji Suzuki là cá thể người Nhật Bản là cá thể không cư trú tại Việt Nam :

Nếu phân phối pháp luật tại khoản 2 Điều 15 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa nhà nước Nhật Bản và nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì được miễn thuế thu nhập cá thể so với thu nhập từ tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam, Ông Yuji Suzuki lập hồ sơ thông tin miễn giảm thuế theo lao lý tại khoản 13 Điều 16 Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC gửi cơ quan thuế trực tiếp quản trị .

2. Trường hợp Ông Yuji Suzuki là cá thể người Nhật Bản là cá thể cư trú tại Việt Nam :

Trong năm tính thuế tiên phong ( tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày tiên phong xuất hiện tại Việt Nam ) theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 6 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC .
Ông Toshihiro Matsuda phải nộp thuế thu nhập cá thể so với thu nhập từ tiền lương tiền công thao tác tại Việt Nam ( không phân biệt nơi chi trả thu nhập ) chi trả theo lao lý tại Khoản 1 Điều 15 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa nhà nước Nhật Bản và nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 205 / 2013 / TT-BTC .
Nếu còn vướng mắc ý kiến đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 2 .
Cục Thuế TP TP. Hà Nội vấn đáp để Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kanaden Việt Nam được biết và triển khai .

Các bài viết tương quan :

Mọi cụ thể xin liên hệ :

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: dienhoa10h@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

5
/
5

(

4
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *