Hành vi bạo lực trẻ em dưới 16 tuổi bị xử lý như thế nào theo pháp luật?

khoản 6 Điều 4 Luật trẻ em 2016 quy định thì bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Nghĩa là sử dụng hành vi bạo lực thể chất và bạo lực tinh thần làm tổn thương đến thể xác và tâm lý của trẻ.

Xem thêm:
>> Hướng dẫn xử lý hình sự các trường hợp dâm ô trẻ em
>> Nghiêm trị hành vi bạo hành trẻ em theo pháp luật
>> Nghiêm trị hành vi bạo hành trẻ em

Hành vi bạo lực trẻ em dưới 16 tuổi bị xử lý như thế nào theo pháp luật?

Hành vi bạo lực trẻ em dưới 16 tuổi bị xử lý như thế nào theo pháp luật?

Hành vi đấm đá bạo lực trẻ em

Điều 37 Hiến pháp năm 2013 lao lý nghiêm cấm hành vi này “ Trẻ em được Nhà nước, mái ấm gia đình và xã hội bảo vệ, chăm nom và giáo dục ; được tham gia vào những yếu tố về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. ” .

Hành vi đấm đá bạo lực trẻ em hoàn toàn có thể được xem xét xử phạt hành chính hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự tuỳ thuộc vào đặc thù, mức độ nghiêm trọng và nguy khốn của hành vi .

Căn cứ theo điều 6 Luật Trẻ em 2016 cũng có quy định các hành vi bị nghiêm cấm:

  • Tước đoạt quyền sống của trẻ em .
  • Bỏ rơi, bỏ mặc, mua và bán, bắt cóc, đánh cắp, chiếm đoạt trẻ em .
  • Xâm hại tình dục, đấm đá bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em .

Xử phạt hành vi đấm đá bạo lực trẻ em dưới 16 tuổi theo pháp lý

Để xử phạt hành vi đấm đá bạo lực trẻ em dưới 16 tuổi theo pháp lý, thì tùy từng trường hợp thì có nhưng giải pháp xửa lý tương thích thích đáng như xửa phạt hành chính hoặc hành vi nguy hại hơn sẽ bị truy cữu hình sự .

Xử phạt hành chính

Căn cứ theo Nghị định 167 / 2013 / NĐ-CP : Điều 5 : Vi phạm quy định về trật tự công cộng :
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :
e ) Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe thể chất của người khác ;

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 144/2013/NĐ-CP, người thực hiện một trong các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

– Xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe thể chất so với trẻ em ;
– Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá thể ; bắt sống ở nơi có môi trường tự nhiên ô nhiễm, nguy hại hoặc những hình thức đối xử tồi tệ khác với trẻ em ;
– Gây tổn thương về niềm tin, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, rình rập đe dọa, làm nhục, cách ly, sao nhãng tác động ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của trẻ em ;
– Dùng những giải pháp trừng phạt để dạy trẻ em làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác, niềm tin ;
– Thường xuyên rình rập đe dọa trẻ em bằng những hình ảnh, âm thanh, con vật, vật phẩm làm trẻ em sợ hãi, tổn thương ý thức .

Bên cạnh việc bị phạt tiền, người thực hiện hành vi còn phải chịu thêm về chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em.

Hành vi bạo lực trẻ em dưới 16 tuổi bị xử lý như thế nào theo pháp luật?Hành vi bạo lực trẻ em dưới 16 tuổi bị xử lý như thế nào theo pháp luật?

Truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự

Theo pháp luật tại Bộ luật hình sự năm năm ngoái, sửa đổi bổ trợ năm 2017, địa thế căn cứ vào đặc thù của từng vấn đề ngược đãi, hành hạ trẻ em mà người phạm tội hoàn toàn có thể bị xử phạt với những tội khác nhau, đơn cử :

» Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định tại điều 134: Người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng đối với người dưới 16 tuổi thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

» Khung hình phạt cao nhất đới với hành vi cố ý gây thương tích cho người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm khi phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% theo Khoản 4 Điều này.

» Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác
1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 11 % đến 30 % hoặc dưới 11 % nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm :

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

b ) Dùng a-xít sunfuric ( H2SO4 ) hoặc hóa chất nguy khốn khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác ;
c ) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân ;
d ) Phạm tội 02 lần trở lên ;
đ ) Phạm tội so với 02 người trở lên ;
e ) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có năng lực tự vệ ;
g ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình ;
h ) Có tổ chức triển khai ;
i ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ;
k ) Phạm tội trong thời hạn đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc ;
l ) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe thể chất hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe thể chất do được thuê ;
m ) Có đặc thù côn đồ ;
n ) Tái phạm nguy khốn ;
o ) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì nguyên do công vụ của nạn nhân .
2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình hoặc từ 11 % đến 30 %, nhưng thuộc một trong những trường hợp lao lý tại những điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm .
3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31 % đến 60 % thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm .
4. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31 % đến 60 % nhưng thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại những điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm .
5. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 61 % trở lên nếu không thuộc trường hợp pháp luật tại điểm c khoản 6 Điều này hoặc dẫn đến chết người thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm .
6. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân :
a ) Làm chết 02 người trở lên ;
b ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe thể chất cho từ 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình mỗi người từ 61 % trở lên ;
c ) Gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 61 % trở lên .
7. Người chuẩn bị sẵn sàng phạm tội này, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm .

Trên đây là tư vấn của Phan Law Vietnam xin được thông tin đến hành khách. Nếu còn vướng mắc hoặc cần sự tương hỗ pháp lý khác hành khách vui vẻ liên hệ thông tin dưới đây để hoàn toàn có thể được giải đáp nhanh nhất .

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888 – Email: dienhoa10h@gmail.com
Liên hệ Văn phòng Luật Sư

Chia sẻ :
Pin on PinterestPinterestShare on LinkedInLinkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *