Hàng thừa kế thứ 2 gồm những ai?

Trong pháp luật về thừa kế thì hàng thừa kế là một trong những nội dung quan trọng, việc xác định đúng hàng thừa kế là một căn cứ quan trọng để phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ về thắc mắc Hàng thừa kế thứ 2 gồm những ai?

Thừa kế là gì?

Thừa kế là việc vận động và di chuyển gia tài của người đã chết cho người còn sống, gia tài để lại được gọi là di sản .
Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp lý và thừa kế theo di chúc. Thừa kế theo di chúc là việc vận động và di chuyển gia tài thừa kế của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi còn sống. Thừa kế theo di chúc được lao lý tại chương XXII của Bộ luật dân sự năm năm ngoái .

Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản thừa kế của người đã chết cho người sống theo quy định của pháp luật nếu người chết không để lại di chúc hoặc để lại di chúc nhưng di chúc không hợp pháp. Thừa kế theo pháp luật được quy định tại chương XXIII của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Khi nào phải xác định hàng thừa kế?

Theo lao lý pháp lý, quan hệ thừa kế đang được kiểm soát và điều chỉnh trực tiếp bởi Bộ luật dân sự năm năm ngoái. Cụ thể, theo nghiên cứu và phân tích ở trên pháp lý pháp luật 2 hình thức hưởng thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp lý .
Trong đó, thừa kế theo pháp lý là việc một người được nhận di sản theo hàng thừa kế, điều kiện kèm theo và trình tự do pháp lý pháp luật. Một người chỉ được nhận thừa kế theo pháp lý khi thuộc những trường hợp sau :
– Không có di chúc ;
– Di chúc không hợp pháp ;
– Những người được hưởng thừa kế theo di chúc chết trước hoặc cùng thời gian với người để lại di sản thừa kế .
– Cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng di sản theo di chúc không còn sống sót vào thời gian mở thừa kế
– Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc nhưng không được quyền hưởng hoặc đã khước từ nhận
Khi đó, tất cả chúng ta sẽ cần xác lập những hàng thừa kế để chia di sản thừa kế theo pháp lý .

Các hàng thừa kế bao gồm: hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai và hàng thừa kế thứ ba. Vậy Hàng thừa kế thứ 2 gồm những ai?

Hàng thừa kế thứ 2 gồm những ai?

Tại pháp luật ở Điều 651 Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý gồm có ba hàng thừa kế theo pháp lý như sau :

– Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

– Hàng thừa kế thứ hai gồm : ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết ; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại .
– Hàng thừa kế thứ ba gồm : cụ nội, cụ ngoại của người chết ; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết ; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột ; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại .
Để xác lập hàng thừa kế thứ hai cần làm rõ những khái niệm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại và anh chị em ruột .
Cụ thể ông nội, bà nội là người đã sinh ra cha của một người ; ông ngoại, bà ngoại là người đã sinh ra mẹ của người đó. Anh, chị, em ruột là những người có cùng tối thiểu cha hoặc mẹ. Quan hệ này chỉ được xác lập trên quan hệ huyết thống .

Như vậy, Hàng thừa kế thứ 2 gồm những ai? gồm những người có quan hệ với người chết dưới đây:

– Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột ;
– Cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại ;

Khi nào hàng thừa kế thứ 2 được hưởng thừa kế?

Theo lao lý pháp lý thì những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc khước từ nhận di sản theo nguyên tắc những người thừa kế cùng hàng sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau .
Do đó, hàng thừa kế thứ 2 chỉ được xét để hưởng di sản thừa kế trong những trường hợp sau :
– Người để lại di sản không có di chúc

– Di chúc không hợp pháp

– Hàng thừa kế thứ nhất không còn ai, do đã chết hoặc không có quyền hưởng di sản ;
– Người ở hàng thừa kế thứ nhất bị truất quyền hưởng di sản hoặc phủ nhận nhận di sản thừa kế ;

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thắc mắc Hàng thừa kế thứ 2 gồm những ai? để bạn đọc tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *