Năm 2021, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là bao nhiêu?

Khi chuyển mục đích sử dụng đất hầu hết người dân muốn chuyển càng nhiều đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở càng tốt. Để biết hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất những tỉnh thành là bao nhiêu hãy xem pháp luật dưới đây .

Không quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất

Luật Đất đai 2013 và những văn bản hướng dẫn thi hành không có văn bản nào lao lý về hạn mức ( diện tích quy hoạnh tối đa ) chuyển mục đích sử dụng đất, tương quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất sẽ có những lao lý về thẩm quyền được cho phép chuyển mục đích, thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương, đơn cử :

* Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ Điều 59 Luật Đất đai 2013, thẩm quyền được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được lao lý như sau :
– Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất so với tổ chức triển khai .
– Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện quyết định hành động được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể. Trường hợp cho hộ mái ấm gia đình, cá thể chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích quy hoạnh từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản đồng ý chấp thuận của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh trước khi quyết định hành động .
Lưu ý : Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, cấp tỉnh không được ủy quyền quyết định hành động được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất .

* Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Theo Điều 45 Luật Đất đai 2013 được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi 37 luật có tương quan đến quy hoạch 2018, thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau :
– Thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất :
+ Việc quyết định hành động, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vương quốc, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất bảo mật an ninh được triển khai theo lao lý của pháp lý về quy hoạch .
+ Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện .
+ Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện trình HĐND cùng cấp trải qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phê duyệt .
– Thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất :
+ Quốc hội quyết định hành động kế hoạch sử dụng đất vương quốc .
+ Thủ tướng nhà nước phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất bảo mật an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh .
+ Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện .

hạn mức chuyển mục đích sử dụng đấtHạn mức chuyển mục đích sử dụng đất là bao nhiêu? (Ảnh minh họa)
 

Diện tích được chuyển phụ thuộc vào từng trường hợp

Ngoài việc không có quy định nào về hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất như trên thì diện tích được chuyển phụ thuộc vào từng trường được căn cứ theo các quy định sau:

* Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 pháp luật những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm có :
– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây nhiều năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối .
– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy hải sản dưới hình thức ao, hồ, đầm .
– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp .
– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp .
– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất .
– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở .
– Chuyển đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh thương mại, đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp .

* Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 52 Luật Đất đai 2013 lao lý địa thế căn cứ được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau :

“ 1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
2. Nhu cầu sử dụng đất bộc lộ trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ” .

Kết luận: Pháp luật đất đai không quy định về hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất, việc được chuyển mục đích sử dụng đất hay không (đối với trường hợp phải xin phép) và diện tích được chuyển là bao nhiêu phụ thuộc vào các căn cứ sau:

– Nhu cầu của người sử dụng đất (đối với hộ gia đình, cá nhân thì Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất).

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Dựa vào những địa thế căn cứ trên thì Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện sẽ quyết định hành động được cho phép mục đích sử dụng đất và diện tích quy hoạnh được chuyển ( không có quy định hạn mức như diện tích quy hoạnh tối thiểu được phép tách thửa ) .

Nếu có vướng mắc về đất đai – nhà ở, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Chuyển mục đích sử dụng đất: Hồ sơ, thủ tục và chi phí phải nộp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.