Hàm sản xuất là gì?

Học thuật

Hàm sản xuất ( production function ) là hàm số biểu lộ mối quan hệ giữa lượng nguồn vào của tác nhân và lượng loại sản phẩm tối đa hoàn toàn có thể tạo ra trong quy trình sản xuất với trình độ hiểu biết nhất định về công nghệ tiên tiến

Hàm sản xuất là gì?

Hàm sản xuất (production function) là hàm số biểu thị mối quan hệ giữa lượng đầu vào của nhân tố và lượng sản phẩm tối đa có thể tạo ra trong quá trình sản xuất với trình độ hiểu biết nhất định về công nghệ. Vì quy mô sản lượng phụ thuộc vào lượng đầu vào sử dụng, nên chúng ta có thể biểu thị mối quan hệ này dưới dạng hàm tổng quát như sau: Y=F(L,K,H,N)

Trong đó Y là sản lượng, L, K, H, N lần lượt là lực lượng lao động, tư bản (nhà xưởng, máy móc), vốn nhân lức (H) và đất đai (N) được sử dụng trong quá trình sản xuất

Bạn đang đọc: Hàm sản xuất là gì?

Ký hiệu hàm số F bộc lộ giải pháp sản xuất, tức phương phát phối hợp những nguồn vào để tạo ra sản lượn. Chúng ta hoàn toàn có thể cụ thể hóa hàm sản xuất này cho từng quy trình sản xuất đơn cử. Những hàm sản xuất hư vậy được gọi là hàm đơn cử, ví dụ điển hình hàm sản xuất Cobb-Douglas, hàm sản xuất CES, …

Hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas

Y = ALαKβ,
Trong đó:

Y = sản lượng
L = số lượng lao động input
K = lượng vốn
A = năng suất toàn bộ nhân tố
α và β là các hệ số co giãn theo sản lượng lần lượt của lao động và vốn; chúng cố định và do công nghệ quyết định.
Nếu: α + β = 1, thì hàm sản xuất có lợi tức không đổi theo quy mô, nghĩa là dù lao động và vốn có tăng thêm 20% mỗi thứ, thì sản lượng cũng chỉ tăng thêm đúng 20%.

Nếu: α + β < 1, thì hàm sản xuất có lợi tức giảm dần theo quy mô.

Còn nếu : α + β > 1 thì hàm sản xuất có cống phẩm tăng dần theo quy mô .
Trong trường hợp thị trường ( hay nền kinh tế tài chính ) ở trạng thái cạnh tranh đối đầu hoàn hảo nhất, α and β hoàn toàn có thể xem là tỷ suất góp phần của lao động và vốn vào sản lượng .
Ngoài dạng Cobb-Douglas, hàm sản xuất còn hoàn toàn có thể có dạng thông số cố định và thắt chặt và dạng thông số co và giãn thay thế cố định và thắt chặt .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.