Hàm pow() trong C / C++ – Freetuts

Hàm pow() trong C / C++

Trong bài viết này tất cả chúng ta sẽ khám phá về hàm pow ( ) trong C / C + +. Đây là hàm rất phổ cập trong những bài tập tương quan đến giám sát và được sử dụng nhiều khi mở màn học một ngôn từ lập trình nào đó .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm pow() là hàm có sẵn trong thư viện math, vậy nên trước khi sử dụng nó hãy import thư viện vào đã nhé: #include

Cú pháp hàm pow() trong C / C++

Hàm pow ( ) là hàm được sử dụng để tính lũy thừa giữa hai số x và y .

Cú pháp:

pow(x,y)

trong đó x là thông số và y là số mũ

Ví dụ hàm pow() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực thi hai ví dụ sử dụng hàm pow ( ) để những bạn hoàn toàn có thể so sánh tác dụng nhé .

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ tạo hai biến là x và y, sau đó khởi tạo giá trị cho nó lần lượt là 3 và 2. Thực hiện gọi hàm pow(x, y) để tính 3 ^ 2.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo cho biến x = 3, y = 2
 double x = 3, y = 2, result;
 //sử dụng hàm pow() để tính x^y
	result = pow(x, y);
	//hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << x << "^" << y << " = " << result;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

pow 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của y thành -2, các bạn hãy xem kết quả như thế nào nhé.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo cho biến x = 3, y = -2
 double x = 3, y = -2, result;
 //sử dụng hàm pow() để tính x^y
	result = pow(x, y);
	//hiển thị kết quả ra màn hình
	cout << x << "^" << y << " = " << result;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

pow 02 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã tìm hiểu và khám phá xong hàm pow ( ) trong C / C + +. Đây là một hàm rất quan trong vì nó được sử dụng rất nhiều khi mở màn học một ngôn từ lập trình. Ở những bài tiếp theo mình sẽ liên tục trình làng những hàm thông dụng khác trong C / C + +, hãy quan tâm theo dõi nhé ! ! !

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Source: https://kethuba.com
Category: GAME

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.