Thu nhập gộp (Gross Income) của cá nhân là gì? Đặc điểm và ví dụ – Nghĩa Là https://tmsquynhon.com.vn

Thu nhập gộp (Gross Income) của cá nhân là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thu nhập gộp (tiếng Anh: Gross Income) của cá nhân, còn được gọi là lương gộp trên bảng lương, là tổng tiền lương trước thuế và các khoản khấu trừ khác mà chủ lao động trả cho người lao động.

Thu nhập gộp (Gross Income) của cá nhân là gì? Đặc điểm và ví dụ
(Ảnh minh họa: The street)

Thu nhập gộp

Khái niệm

Thu nhập gộp

trong tiếng Anh là

Gross Income

.

Thu nhập gộp

của cá nhân, còn được gọi là lương gộp trên bảng lương, là tổng tiền lương trước thuế và các khoản khấu trừ khác mà chủ lao động trả cho người lao động.

Thu nhập gộp gồm có thu nhập từ toàn bộ những nguồn và không đơn thuần là thu nhập nhận bằng tiền mặt, mà hoàn toàn có thể gồm có gia tài hoặc dịch vụ nhận được .
Thu nhập gộp hàng năm là số tiền trước thuế mà một người kiếm được trong một năm và gồm có thu nhập từ tổng thể những nguồn .
Đối với những công ty, thu nhập gộp hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa cho khái niệm doanh thu gộp ( Gross profit ) .
Thu nhập gộp của công ty có trên báo cáo giải trình thu nhập, là lệch giá từ tổng thể những nguồn trừ đi giá vốn hàng bán của công ty .

Đặc điểm của Thu nhập gộp

Thu nhập gộp cá nhân

Những người cho vay hoặc chủ nhà cho thuê sẽ xem xét

thu nhập gộp

của một cá nhân để xác định xem cá nhân đó là người vay/người thuê có thích hợp hay không.

Đối với cá thể, số lượng thu nhập gộp được sử dụng khai thuế thu nhập không chỉ gồm có tiền lương hay tiền công, mà còn những hình thức thu nhập khác, ví dụ điển hình như tiền boa, lãi về vốn, thanh toán giao dịch cho thuê, cổ tức, tiền cấp dưỡng, tiền trợ cấp hay tiền lãi vay. Sau khi trừ những khoản khấu trừ thuế, hiệu quả là thu nhập gộp kiểm soát và điều chỉnh ( Adjusted gross income ) .

Sau khi áp dụng các khoản khấu trừ hoặc miễn trừ thuế, thu nhập chịu thuế có thể thấp hơn đáng kể so với thu nhập gộp của cá nhân.

Có những nguồn thu nhập không được tính vào thu nhập gộp cho mục đích thuế nhưng vẫn có thể được đưa vào khi tính thu nhập gộp trên quan điểm của cho người cho vay hoặc chủ nợ.

Các nguồn thu nhập không hề chịu thuế thông dụng nhất là phúc lợi từ phúc lợi xã hội, những khoản thanh toán giao dịch bảo hiểm nhân thọ, một số tiền thừa kế hoặc quà khuyến mãi ngay, và lãi suất vay trái phiếu .

Thu nhập gộp trong doanh nghiệp

Một công ty có

thu nhập gộp

, hay tỉ suất lợi nhuận gộp, là thước đo đơn giản nhất về lợi nhuận của công ty.

Chỉ số thu nhập gộp gồm có ngân sách trực tiếp để sản xuất hoặc phân phối sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ, nhưng không gồm có những ngân sách khác tương quan đến hoạt động giải trí bán hàng, quản lí, thuế và những ngân sách khác tương quan đến điều hành doanh nghiệp nói chung .

Ví dụ về Thu nhập gộp

Ví dụ về Thu nhập gộp của cá nhân

Giả sử rằng một cá thể có mức lương hàng năm là USD 75.000, có được USD 1.000 một năm tiền lãi từ thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí, thu cổ tức USD 500 mỗi năm và nhận USD 10.000 một năm từ thu nhập bất động sản cho thuê .

Thu nhập gộp

hàng năm của cá nhân đó là: $75.000 + $1.000 + $500 + $10.000 = $86.500

Ví dụ về Thu nhập gộp trong doanh nghiệp

Thu nhập gộp thường Open trong báo cáo giải trình thu nhập của công ty nhưng không bắt buộc. Nếu không được hiển thị, nó được tính là tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán .

Thu nhập gộp = Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán

Thu nhập gộp đôi khi được gọi là biên lợi nhuận gộp (Gross margin).Thu nhập gộp của một công ty cho biết công ty đã kiếm được bao nhiêu tiền cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình sau khi trừ chi phí trực tiếp để tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ đó.

(Theo

Investopedia)

Minh Hằng

like
share
comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *