Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác và mức xử phạt theo quy định pháp luật

Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác và mức xử phạt theo quy định pháp luật

Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác và mức xử phạt được thực thi địa thế căn cứ pháp luật tại Luật cạnh tranh đối đầu 2004 và Nghị định 71/2014 / NĐ-CP, đơn cử

HÀNH VI GIÈM PHA DOANH NGHIỆP KHÁC VÀ MỨC XỬ PHẠT

Kiến thức của bạn :
Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác và mức xử phạt theo pháp luật pháp lý
Kiến thức của Luật sư :
Cơ sở pháp lý :

  • Luật cạnh tranh đối đầu 2004
  • Nghị định 71/2014 / NĐ-CP pháp luật cụ thể Luật cạnh tranh đối đầu về giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý trong nghành nghề dịch vụ cạnh tranh đối đầu

Nội dung kiến thức và kỹ năng :
Khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh pháp luật :

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :
… 4. Hành vi cạnh tranh đối đầu không lành mạnh là hành vi cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp trong quy trình kinh doanh thương mại trái với những chuẩn mực thường thì về đạo đức kinh doanh thương mại, gây thiệt hại hoặc hoàn toàn có thể gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng .Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác là một trong những hành vi cạnh tranh đối đầu không lành mạnh được pháp luật tại Luật cạnh tranh đối đầu 2004. Hành vi này hoàn toàn có thể được triển khai trực tiếp qua việc thông tin cho người mua bằng lời nói, văn bản hoặc thực thi gián tiếp qua một bên thứ ba đến người mua. Nội dung được đưa ra rất phong phú như : chất lượng mẫu sản phẩm, tình hình kinh tế tài chính … của doanh nghiệp .
Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác bị cấm được pháp luật tại Điều 43 Luật cạnh tranh đối đầu 2004, đơn cử như sau :
“ Cấm doanh nghiệp gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng tác động xấu đến uy tín, thực trạng kinh tế tài chính và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp đó. ”

Mức xử phạt so với với doanh nghiệp thực thi hành vi gièm pha doanh nghiệp được pháp luật tại Điều 31 Nghị định 71/2014 / NĐ-CP, đơn cử như sau :
“ 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng tác động xấu đến uy tín, thực trạng kinh tế tài chính và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp khác .
2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :

     a) Gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

b ) Gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng tác động xấu đến uy tín, thực trạng kinh tế tài chính và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp khác trong trường hợp hành vi vi phạm được triển khai trên khoanh vùng phạm vi từ hai tỉnh, thành phố thường trực TW trở lên .
3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng so với hành vi vi phạm lao lý tại Điểm a Khoản 2 Điều này trong trường hợp hành vi vi phạm được triển khai trên khoanh vùng phạm vi từ hai tỉnh, thành phố thường trực TW trở lên .
4. Ngoài việc bị phạt tiền theo lao lý tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, doanh nghiệp vi phạm còn hoàn toàn có thể bị vận dụng một hoặc một số ít hình thức xử phạt bổ trợ và giải pháp khắc phục hậu quả lao lý tại Khoản 4 Điều 28 của Nghị định này. ”
Như vậy, khi doanh nghiệp triển khai hành vi gièm pha doanh nghiệp khác sẽ bị vận dụng hình thức xử phạt đó là phạt tiền theo từng hành vi vi phạm đơn cử và khoanh vùng phạm vi thực thi hành vi vi phạm. Ngoài ra, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sẽ bị vận dụng những hình thức xử phạt bổ trợ và giải pháp khắc phục hậu quả như : tịch thu tang vật, phương tiện đi lại được sử dụng để triển khai hành vi vi phạm hay buộc cải chính công khai minh bạch …
Trên đây là lao lý của pháp lý về hành vi gièm pha doanh nghiệp khác và mức xử phạt. Nếu còn bất kể vướng mắc gì, bạn vui mắt liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự không lấy phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và để nhu yếu cung ứng dịch vụ. Hoặc gửi nội dung tư vấn qua email : dienhoa10h@gmail.com Chúng tôi rất mong nhận được những quan điểm góp phần của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được quan điểm góp phần của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn !
Xin chân thành cảm ơn sự sát cánh của quý khách !
Trân trọng. / .
Liên kết ngoài tìm hiểu thêm :

vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *