Tra cứu, Thời hạn xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Thủ tục xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại
Có một nguyên tắc mà mọi người cần phải biết là tăng trưởng kinh tế tài chính phải đi cùng với bảo vệ thiên nhiên và môi trường nhưng không phải tổ chức triển khai, cá thể nào cũng tuân thủ nguyên tắc này, dẫn đến thực trạng thiên nhiên và môi trường trên Trái Đất đang bị rình rập đe dọa nghiêm trọng. Điều này đã được pháp lý pháp luật ngặt nghèo và có những giải pháp để bảo vệ thực thi nhằm mục đích hạn chế sự ảnh hưởng tác động xấu đến thiên nhiên và môi trường sống của con người và những loài sinh vật .
Chất thải nguy hại luôn có ảnh hưởng tác động xấu đến thiên nhiên và môi trường và sức khỏe thể chất của cả hội đồng. Do đó, việc những doanh nghiệp kinh doanh thương mại trong nghành xử lý chất thải nguy hại là thiết yếu, vì quyền lợi của xã hội. Tuy nhiên, doanh thu hoàn toàn có thể khiến cho những doanh nghiệp này lựa chọn bản thân, thay vì hội đồng. Bằng cách cắt giảm một số ít khâu trong quy trình xử lý hoặc sử dụng công cụ không đạt tiêu chuẩn .
Vì vậy, thiết yếu phải có những pháp luật tương quan đến cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại khi xây dựng doanh nghiệp trong nghành này. Theo đó, chỉ có những doanh nghiệp phân phối đủ những tiêu chuẩn đặt ra về mặt pháp lý và thực tiễn mới hoàn toàn có thể được phép kinh doanh thương mại tìm kiếm doanh thu bằng nghành này .

Vậy thì để được cấp giấy phép này, doanh nghiệp phải thực hiện theo quy trình, thủ tục như thế nào? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

1. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu
 • Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

2. Điều kiện được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Có báo cáo giải trình nhìn nhận ảnh hưởng tác động môi trường tự nhiên được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại hoặc những hồ sơ, sách vở thay thế sửa chữa như :

 • Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 (Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
 • Văn bản thẩm định bản kê khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường;
 • Phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường; hoặc giấy tờ tương đương với các văn bản này) hoặc Đề án bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động.
 • Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại (trừ trường hợp cơ sở sản xuất có hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại) thuộc các quy hoạch có nội dung về quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt theo quy định của pháp luật.

 Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật:

 • Các hệ thống, thiết bị xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), phương tiện vận chuyển bao bì, thiết bị lưu chứa; khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển (nếu có) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; và quy trình quản lý theo quy định tại Phụ lục 2B Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
 • Có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định tại Phụ lục 2B Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

 Điều kiện về nhân lực:

Có đội ngũ nhân sự cung ứng nhu yếu như sau :

 • Một cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải có ít nhất 01 (một) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành; có ít nhất 01 (một) người hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học;
 • Một trạm trung chuyển chất thải nguy hại phải có ít nhất 01 (một) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học;
 • Có đội ngũ vận hành và lái xe được đào tạo, tập huấn bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện; hệ thống, thiết bị.

 Điều kiện liên quan đến công tác quản lý:

 • Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị thu gom, vận chuyển (nếu có); và xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng) chất thải nguy hại.
 • Có phương án bảo vệ môi trường trong đó kèm theo các nội dung về: Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; kế hoạch an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ; chương trình quan trắc môi trường; giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.
 • Có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động.

Điều kiện doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu:

Nếu doanh nghiệp phân phối những điều kiện kèm theo nêu trên hoàn toàn có thể lập hồ sơ ĐK cấp phép xử lý chất thải nguy hại ; trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ; là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại trên toàn nước. Thời hạn của Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là 03 năm kể từ ngày cấp .

3. Trình tự, thủ tục xin giấy phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại

Bước 1. Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá thể nộp 02 bộ hồ sơ ĐK cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại ; theo lao lý đến Bộ Tài nguyên và Môi trường .

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan cấp phép kiểm tra tính không thiếu, hợp lệ của hồ sơ và thông tin bằng văn bản để nhu yếu tổ chức triển khai, cá thể chỉnh sửa, bổ trợ hồ sơ ( nếu có ) .
Thủ tục xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Bước 3. Chấp thuận Kế hoạch vận hành thử nghiệm và lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương (nếu có)

 • Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xem xét nội dung hồ sơ đăng ký, cơ quan cấp phép xem xét kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại và thông báo để tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 • Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xem xét kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại, Cơ quan cấp phép có văn bản chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm theo mẫu tại Phụ lục 5.D Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân thực hiện vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại (nếu có)

Đối tượng đăng ký được phép tạm thời thu gom, vận chuyển hoặc tiếp nhận chất thải nguy hại để vận hành thử nghiệm. Cơ quan cấp phép có thể đột xuất kiểm tra cơ sở; lấy mẫu giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm

Bước 5. Thông báo kết quả vận hành thử nghiệm (nếu có)

Sau khi kết thúc quản lý và vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại ; tổ chức triển khai, cá thể nộp 02 ( hai ) bản báo cáo giải trình hiệu quả quản lý và vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại ; theo mẫu pháp luật tại Phụ lục 5. Đ Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT đến cơ quan cấp phép. Trường hợp trong thời hạn 06 ( sáu ) tháng kể từ ngày có văn bản đồng ý chấp thuận ; mà không có báo cáo giải trình hoặc không có văn bản ĐK gia hạn ; hoặc báo cáo giải trình gửi cơ quan cấp phép thì phải ĐK quản lý và vận hành thử nghiệm lại. Trường hợp báo cáo giải trình tác dụng quản lý và vận hành thử nghiệm không đạt quy chuẩn kỹ thuật thiên nhiên và môi trường ; có nội dung không khá đầy đủ hoặc chưa triển khai xong ; cơ quan cấp phép thông tin cho tổ chức triển khai, cá thể để kiểm soát và điều chỉnh ; hoàn thành xong hoặc quản lý và vận hành thử nghiệm lại .

Bước 6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện và cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Sau khi nhận được báo cáo giải trình hiệu quả quản lý và vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại và văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường ( nếu có ) ; cơ quan cấp phép tổ chức triển khai kiểm tra thực tiễn tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại ; trạm trung chuyển chất thải nguy hại ( nếu có ) ; đồng thời lựa chọn thực thi một trong hai hoạt động giải trí sau để nhìn nhận điều kiện kèm theo cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại :

 • Thành lập Nhóm tư vấn kỹ thuật về việc cấp phép xử lý chất thải nguy hại (thành phần bao gồm các chuyên gia về môi trường và các lĩnh vực có liên quan khác);
 • Tổ chức lấy ý kiến của chuyên gia hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các trường hợp khác
Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể chưa phân phối đủ những điều kiện kèm theo, nhu yếu kỹ thuật, quy trình tiến độ quản trị theo pháp luật, cơ quan cấp phép thông tin bằng văn bản hoặc phối hợp trong biên bản kiểm tra .
Sau khi nhận hồ sơ ĐK hoàn thành xong theo lao lý, cơ quan cấp phép xem xét ; cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Trường hợp quá 06 ( sáu ) tháng mà tổ chức triển khai, cá thể không nộp lại hồ sơ hoặc không có văn bản báo cáo giải trình hài hòa và hợp lý theo lao lý thì hồ sơ ĐK được xem xét lại từ đầu .

Trên đây là những tư vấn của ACC về thủ tục xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Nếu các bạn còn điều gì thắc mắc thì hãy liên hệ với chúng tôi, ACC cam kết mang lại cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất!

Chúc những bạn kinh doanh thương mại thuận tiện !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *