Mẫu Giấy vay tiền mới nhất đơn giản, ngắn gọn

Khi cho vay tiền, nhiều khi vì thân quen, nể nhau … tất cả chúng ta không lập sách vở gì đã dẫn đến nhiều rủi ro đáng tiếc không mong ước. Sau đây xin ra mắt Mẫu Giấy vay tiền mới nhất .

Mẫu Giấy vay tiền mới nhất đơn giản, ngắn gọn

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/25/Giay-vay-tien_2103105307_2511164119.doc

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm … .., tại … … … … … … … … .., chúng tôi gồm :

BÊN CHO VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………………… do …………………. cấp ngày …………..
Hộ khẩu thường trú tại : ……………………………………………………………………………….
Bà : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………………… do …………………… cấp ngày …………
Hộ khẩu thường trú tại : ………………………………………………………………….

BÊN VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên B):

Ông / bà : ………………………….. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………………… do ………………….. cấp ngày …………
Hộ khẩu thường trú tại : ……………………………………………………………
Sau khi thỏa thuận hợp tác, hai bên cùng nhau ký Giấy vay tiền với những lao lý sau :

Điều 1: Số tiền cho vay

Bên A chấp thuận đồng ý cho bên B vay và Bên B đồng ý chấp thuận vay của Bên A số tiền : … … … … … … VNĐ ( Bằng chữ : … … … … … .. )

Điều 2: Thời hạn và phương thức cho vay

– Thời hạn cho vay là … … … …. ( … … ) … … … kể từ ngày ký hợp đồng này .
– Ngay sau khi ký Giấy vay tiền này, Bên A sẽ giao hàng loạt số tiền … … …. cho Bên B
– Bên A thông tin cho Bên B trước một tháng khi cần Bên B thanh toán giao dịch số tiền đã vay nêu trên .

Điều 3: Lãi suất cho vay và phương thức trả nợ

– Lãi suất được hai bên thỏa thuận hợp tác là …. % tính từ ngày nhận tiền vay .
– Khi đến hạn trả nợ, bên B không trả cho bên A số tiền vay nêu trên thì khoản vay sẽ được tính lãi suất vay là … … … …
– Thời hạn giao dịch thanh toán nợ không quá … .. ngày nếu không có sự thỏa thuận hợp tác khác của hai bên .
– Bên B sẽ hoàn trả số tiền đã vay cho Bên A khi thời hạn vay đã hết. Tiền vay sẽ được Bên B thanh toán giao dịch trực tiếp cho bên A hoặc trải qua hình thức giao dịch chuyển tiền vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước do Bên A chỉ định .

Điều 4: Mục đích vay

Mục đích vay số tiền nêu trên là để Bên B sử dụng vào mục tiêu … … … .

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp

Nếu phát sinh tranh chấp trong quy trình triển khai Giấy vay tiền này, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; Trong trường hợp không xử lý được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu toà án có thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .

Điều 6. Cam kết của các bên

– Các bên tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc giao và nhận gia tài vay ;
– Bên A cam kết số tiền cho vay trên là gia tài hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A ;
– Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, không nhằm mục đích trốn tránh bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào của bên A ;
– Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục tiêu đã nêu ở trên ;

– Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc và tiền lãi) đúng hạn, chỉ được ra hạn khi có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu có sau này); Trường hợp chậm trả thì bên B chấp nhận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn…theo quy định pháp luật (nếu có);

– Các bên cam kết triển khai đúng theo Giấy vay tiền này. Nếu bên nào vi phạm thì bên đó sẽ chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý ;

Điều 7: Điều khoản cuối cùng

– Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc ký Giấy vay tiền này .
– Mọi sửa đổi, bổ trợ Giấy vay tiền chỉ có giá trị pháp lý khi được những bên thoả thuận và xác lập bằng văn bản .
– Hai bên đã tự đọc lại Giấy vay tiền, đã hiểu và chấp thuận đồng ý toàn bộ những pháp luật ghi trong Giấy vay tiền và ký tên, điểm chỉ vào Giấy vay tiền này .
– Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày những bên cùng ký, được lập thành … ( … ) bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho mỗi bên … ( … ) bản để thực thi .

BÊN CHO VAY

( Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên )

BÊN VAY

( Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên )

Hướng dẫn cách lập Mẫu Giấy vay tiền mới nhất, đơn giản, ngắn gọn:

Hợp đồng vay gia tài được Bộ luật Dân sự năm ngoái lao lý tại Điều 463. Theo đó, hợp đồng vay gia tài là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, bên cho vay giao gia tài là tiền, vật có giá trị …. cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả gia tài vay theo đúng số lượng, chất lượng và trả thêm lãi nếu có thỏa thuận hợp tác .

1. Thông tin về người vay

Người vay hoàn toàn có thể là cá thể hoặc tổ chức triển khai .
– Nếu là cá thể thì cũng nêu rõ họ tên, năm sinh, thông tin về sách vở tùy thân ( CMND, căn cước công dân, hộ chiếu ), địa chỉ liên lạc, số điện thoại cảm ứng. Nếu đã có vợ hoặc có chồng thì phần thông tin về người vay nên để cả hai vợ chồng .
– Nếu là tổ chức triển khai thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy ĐK kinh doanh thương mại ( Mã số kinh doanh thương mại, cơ quan cấp, ngày cấp ĐK lần đầu, ngày biến hóa nội dung ĐK, địa chỉ trụ sở, người đại diện thay mặt … ) kèm thông tin về người đại diện thay mặt .

2. Số tiền vay và thời hạn

Đây là mục quan trọng nhất cũng bắt buộc phải có trong mọi thanh toán giao dịch vay tiền. Số tiền vay phải được nêu đơn cử cả bằng số và bằng chữ .
Thời hạn vay nên nêu đơn cử theo số tháng, số năm. Hai bên hoàn toàn có thể thoả thuận việc rút ngắn hoặc lê dài thời hạn cho vay. Khi đó, cũng hoàn toàn có thể viết vào Giấy vay tiền thỏa thuận hợp tác này .

3. Lãi suất:

Lãi suất luôn là một trong những yếu tố chăm sóc số 1 của cả người đi vay và người vay .
Giấy vay tiền dù có hay không có tính lãi suất vay cũng phải ghi rõ vào văn bản. Nếu không tính lãi thì ghi là “ bên A cho bên B vay không tính lãi ” .
Trong trường hợp, tính lãi suất vay thì cũng ghi rõ lãi suất vay bao nhiêu, tính theo lãi suất vay của Ngân hàng nào … vào giấy vay tiền .
Lưu ý : Mặc dù lãi suất vay do hai bên thỏa thuận hợp tác nhưng khi cho người khác vay tiền, người cho vay cần chú ý quan tâm, lãi suất vay không được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay theo khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm ngoái .

4. Phương thức trả nợ:

Cũng giống như có nhiều cách để chuyển số tiền từ bên cho vay sang bên vay, phương pháp trả nợ cũng được triển khai bằng nhiều cách theo thỏa thuận hợp tác của hai bên. Trong giấy vay nợ, hai bên hoàn toàn có thể nêu rõ phương pháp trả nợ :
– Bằng tiền mặt
– Qua chuyển khoản qua ngân hàng …

5. Thỏa thuận khác

Nếu ngoài những thỏa thuận hợp tác đã nêu ở trên, hai bên còn có thỏa thuận hợp tác nào khác thì hoàn toàn có thể tùy biến chỉnh sửa mẫu theo đúng thỏa thuận hợp tác của mình .
Đặc biệt là phương pháp xử lý tranh chấp nếu có phát sinh xung đột. Nên lao lý cụ thể những trường hợp sẽ phát sinh nếu một trong hai bên không triển khai theo đúng thỏa thuận hợp tác .
Ngoài ra, Giấy vay tiền nên lập thành tối thiểu là 02 bản, nêu rõ bằng số và bằng chữ trong Giấy, mỗi bên giữ số lượng bản chính giống nhau .
Trên đây là hướng dẫn viết Mẫu Giấy vay tiền với nội dung chi tiết cụ thể kèm những lao lý mới nhất của pháp lý. Để tìm hiểu và khám phá thêm những thông tin về vay tiền, hoàn toàn có thể đọc tiếp tại đây .

Xem thêm:

Cách cho vay tiền không lo bị “ quỵt ”
4 nguyên tắc cần nhớ trước khi cho người khác vay tiền
Cách đòi nợ khi cho vay không có sách vở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.