Người dân phải gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn 6 tháng?

Đối với đất có thời hạn sử dụng khi hết hạn sẽ phải gia hạn hoặc kiểm soát và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nếu có nhu yếu. Vậy, người dân phải gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn bao lâu ?Lưu ý : Thủ tục dưới đây không vận dụng so với trường hợp gia hạn tại cảng hàng không quốc tế, trường bay gia dụng .

Khi nào phải gia hạn sử dụng đất?

Khoản 1 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“ 1. Tổ chức, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính và không thuộc trường hợp lao lý tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này có nhu yếu gia hạn sử dụng đất thì triển khai theo pháp luật sau đây :
a ) Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu yếu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề xuất gia hạn sử dụng đất .
Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mà có đổi khác thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản thì nộp hồ sơ ý kiến đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; ”

Theo đó, những trường hợp sau đây nếu nhu yếu gia hạn sử dụng đất thì phải nộp hồ sơ đề xuất gia hạn trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng :
– Tổ chức, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .
– Hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất không phải là hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất và có nhu yếu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận .
Tóm lại, khi thuộc trường hợp trên nếu có nhu yếu thì phải nộp hồ sơ gia hạn trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng .

* Hồ sơ gia hạn

Căn cứ khoản 9 Điều 9 Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT, hồ sơ gồm :
– Đơn ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất theo Mẫu số 09 / ĐK .
– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp .
– Bản sao Quyết định góp vốn đầu tư bổ trợ hoặc Giấy phép góp vốn đầu tư hoặc Giấy chứng nhận góp vốn đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc kiểm soát và điều chỉnh thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản tương thích thời hạn xin gia hạn sử dụng đất so với trường hợp sử dụng đất của tổ chức triển khai, tổ chức triển khai quốc tế có tính năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và người Nước Ta định cư ở quốc tế triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư .
– Chứng từ đã thực thi xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ( nếu có ) .

* Trình tự, thủ tục gia hạn

Bước 1 : Nộp hồ sơ
– Đối với tổ chức triển khai, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế : Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa theo lao lý của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng ĐK đất đai / Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất .
– Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể :
Cách 1 : Nộp trực tiếp tại xã, phường, thị xã nơi có đất nếu có nhu yếu
Cách 2 : Không nộp tại xã, phường, thị xã nơi có đất
– Địa phương đã xây dựng bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện ( huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW ) nơi có đất .
– Địa phương chưa xây dựng bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng ĐK đất đai cấp huyện hoặc Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện so với nơi chưa có Chi nhánh văn phòng ĐK đất đai .
Bước 2 : Tiếp nhận và xử lý
– Cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá và thẩm định nhu yếu sử dụng đất ; trường hợp đủ điều kiện kèm theo được gia hạn thì giao Văn phòng ĐK đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ; trình Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp quyết định hành động gia hạn quyền sử dụng đất ; ký hợp đồng thuê đất so với trường hợp thuê đất ; chuyển hồ sơ cho Văn phòng ĐK đất đai để triển khai ĐK .
Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục ĐK kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thì việc thẩm định và đánh giá nhu yếu sử dụng đất được thực thi đồng thời với việc thực thi thủ tục ĐK kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư .
Trường hợp dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có kiểm soát và điều chỉnh quy mô mà có đổi khác thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản thì thời hạn sử dụng đất được kiểm soát và điều chỉnh theo thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản .

– Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

– Văn phòng ĐK đất đai có nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp ; chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai ; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã để trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại xã, phường, thị xã .

– Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

gia hạn sử dụng đấtHồ sơ, thủ tục gia hạn sử dụng đất mới nhất (Ảnh minh họa)
 

Những trường hợp không phải làm thủ tục gia hạn

Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP pháp luật :

“ Hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được liên tục sử dụng đất theo thời hạn lao lý tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục kiểm soát và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. ”

Như vậy, hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được liên tục sử dụng theo thời hạn là 50 năm mà không phải làm thủ tục kiểm soát và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất ( không bắt buộc phải triển khai thủ tục kiểm soát và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất ), gồm :
– Được giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối .
– Được giao đất trồng cây nhiều năm .
– Được giao đất rừng sản xuất .
– Được giao nhiều loại đất gồm có đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối .
– Được giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng .
– Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ( được Nhà nước cấp Sổ đỏ, Sổ hồng cho đất nông nghiệp mà không phải là đất có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê ) .
– Hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền ( nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận Tặng Kèm cho, nhận thửa kế, quy đổi ) .
Lưu ý : Mặc dù không phải làm thủ tục kiểm soát và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nhưng hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp có nhu yếu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực thi theo thủ tục như sau :
Bước 1 : Nộp hồ sơ
– Thành phần, số lượng hồ sơ
Căn cứ khoản 10 Điều 9 Thông tư 24/2014 / TT-BTNTM, hộ mái ấm gia đình, cá thể sẵn sàng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm :
+ Đơn ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất theo Mẫu số 09 / ĐK ;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp .
– Nơi nộp hồ sơ :
Cách 1 : Nộp trực tiếp tại xã, phường, thị xã nơi có đất nếu có nhu yếu
Cách 2 : Không nộp tại xã, phường, thị xã nơi có đất
– Địa phương đã xây dựng bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện ( huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW ) nơi có đất .
– Địa phương chưa xây dựng bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng ĐK đất đai cấp huyện hoặc Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện so với nơi chưa có Chi nhánh văn phòng ĐK đất đai .
Bước 2 : Tiếp nhận và xử lý
– Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ mái ấm gia đình, cá thể đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định hành động tịch thu đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng ĐK đất đai .
– Văn phòng ĐK đất đai kiểm tra hồ sơ ; xác nhận thời hạn được liên tục sử dụng đất theo thời hạn lao lý vào Giấy chứng nhận đã cấp ; chỉnh lý, update vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã để trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại xã, phường, thị xã .

Kết luận: Không phải mọi trường hợp đều phải gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn 06 tháng, mà chỉ có tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế mới phải thực hiện nếu có nhu cầu gia hạn (hộ gia đình, cá nhân ở đây không phải là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp).

Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> 7 điều người dân cần biết khi sử dụng đất 50 năm

>> Xem thêm các chính sách mới về đất đai tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *