Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của giám đốc chi nhánh?

Chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Người đứng đầu quản lý chi nhánh và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của chi nhánh gọi là giám đốc. Vậy vai trò của giám đốc chi nhánh như thế nào? Phạm vi quyền hạn của giám đốc ra sao? Hãy cùng công ty Luật Hùng Sơn tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Quảng cáo

1. Giám đốc chi nhánh là gì?

Giám đốc chi nhánh là người đứng đầu chi nhánh, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc quản trị quản lý chi nhánh và quyết định hành động hàng loạt hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của chi nhánh theo lao lý trong nội bộ công ty và theo điều lệ công ty. Giám đốc chi nhánh triển khai việc làm nếu lạm quyền hoặc tận dụng quyền hạn gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chỉ huy công ty và trước pháp lý .

Giám đốc chi nhánh chịu sự giám sát của Tổng giám đốc và có quyền về việc đề xuất các phương án liên quan đến hoạt động kinh doanh, vấn đề nhân sự và sắp xếp hoạt động kinh doanh của chi nhánh đó, báo cáo kết quả hoạt động lên ban giám đốc của công ty mẹ.

2. Giám đốc chi nhánh tiếng anh là gì?

Giám đốc chi nhánh công ty tiếng Anh là branch manager ( n ) a person who is responsible for a local office of a large company such as a ngân hàng .

3. Chi nhánh và chức năng của chi nhánh

Theo Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 lao lý về chi nhánh như sau : Chi nhánh là một đơn vị chức năng nhờ vào của doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm thực thi hàng loạt công dụng của doanh nghiệp hoặc triển khai một phần công dụng của doanh nghiệp, gồm có cả công dụng đại diện thay mặt theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh thương mại của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh thương mại của doanh nghiệp đã ĐK .
Chi nhánh là một đơn vị chức năng thường trực doanh nghiệp, chi nhánh được xây dựng nhằm mục đích mục tiêu lan rộng ra quy mô, lan rộng ra thị trường kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Theo Điều 84 Bộ Luật Dân sự năm ngoái, chi nhánh của doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân .
Về khu vực được phép đặt khu vực chi nhánh, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt tại một địa phương được phân loại theo địa giới đơn vị chức năng hành chính và hoàn toàn có thể xây dựng chi nhánh ở trong nước và quốc tế .

vai trò của giám đốc chi nhánh

4. Vai trò của giám đốc chi nhánh là gì?

Khoản 5 Điều 84 Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật : Người đứng đầu chi nhánh, đứng đầu văn phòng đại diện thay mặt triển khai trách nhiệm theo chuyển nhượng ủy quyền của pháp nhân trong khoanh vùng phạm vi và thời hạn nhận được chuyển nhượng ủy quyền .
Về chức vụ, trong Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí, Chi nhánh không lao lý rõ chức vụ người đứng đầu mà chỉ ghi là người đứng đầu chi nhánh. Tuy nhiên, trên thực tiễn, người đứng đầu chi nhánh thường được gọi là giám đốc chi nhánh. Giám đốc chi nhánh không bắt buộc phải là thành viên của công ty .Quảng cáo
Về vai trò, quyền hạn của giám đốc chi nhánh, theo pháp luật tại khoản 5 Điều 84 Bộ Luật Dân sự năm ngoái, giám đốc chi nhánh đại diện thay mặt thực thi những trách nhiệm của công ty theo uỷ quyền. Như vậy, giữa giám đốc chi nhánh và phía công ty sẽ thực thi lập một văn bản uỷ quyền, trong đó lao lý cụ thể về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm, vai trò và khoanh vùng phạm vi việc làm của giám đốc chi nhánh .
Theo đó, giám đốc chi nhánh không đương nhiên có quyền đại diện thay mặt cho chi nhánh mà quyền đại diện thay mặt này chỉ phát sinh khi có chuyển nhượng ủy quyền của người đại diện thay mặt của công ty. Phạm vi ủy quyền cho giám đốc chi nhánh như thế nào là do người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty quyết định hành động. Và trong bất kỳ thực trạng nào, công ty cũng hoàn toàn có thể có quyền hủy việc chuyển nhượng ủy quyền cho giám đốc chi nhánh .
Khi chi nhánh ký kết 1 số ít hợp đồng hoặc triển khai một số ít việc làm mà cần đến sự được cho phép của công ty, thì giám đốc chi nhánh phải xuất trình được văn bản uỷ quyền của công ty cho chi nhánh .
Như vậy, giám đốc chi nhánh hoàn toàn có thể được chỉ định từ người ngoài không phải thành viên của công ty. Giám đốc chi nhánh chỉ được thực thi những việc làm trong khoanh vùng phạm vi mà công ty uỷ quyền cho mình .

5. Giám đốc chi nhánh có được ký kết hợp đồng không?

Theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chi nhánh được nêu ở trên thì người đứng đầu chi nhánh hay Giám đốc chi nhánh sẽ có nhiệm vụ thực hiện các công việc mà Tổng giám đốc doanh nghiệp ủy quyền cho giám đốc chi nhánh thực hiện.

Theo đó, Giám đốc chi nhánh không có quyền đại diện thay mặt mà quyền này chỉ phát sinh khi nhận được ủy quyền của người đại diện thay mặt của công ty hay Tổng giám đốc công ty. Như vậy, người đứng đầu chi nhánh không có quyền đại diện thay mặt cho chi nhánh mà quyền này chỉ phát sinh khi có sự chuyển nhượng ủy quyền của người đại diện thay mặt của công ty .
Tuy nhiên, so với trường hợp ký những văn bản, hợp đồng nhân danh chi nhánh thì những văn bản, hợp đồng sẽ đóng dấu của chi nhánh, khi đó, giám đốc chi nhánh không cần nhận được chuyển nhượng ủy quyền của Tổng giám đốc mà thực thi quyền trong khoanh vùng phạm vi quyền hạn của mình. trái lại, trong trường hợp những văn bản, thanh toán giao dịch để triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của chi nhánh nhưng nhân danh công ty thì Giám đốc chi nhánh cần phải sử dụng con dấu của công ty để đóng dấu khi nhận được sự chuyển nhượng ủy quyền của Tổng giám đốc công ty .
Trong trường hợp ký kết hợp đồng lao động thì Giám đốc chi nhánh được ký và thực thi hợp đồng lao động với người lao động và sử dụng con dấu của chi nhánh để đóng vào hợp đồng lao động. Tuy nhiên, Giám đốc chi nhánh phải có văn bản chuyển nhượng ủy quyền của người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty hay Tổng giám đốc công ty .

Hy vọng qua bài viết trên của Luật Hùng Sơn, quý khách hàng đã có thể hiểu được những quy định của pháp luật về vai trò của giám đốc chi nhánh. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 19006518 để được tư vấn giải đáp một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Trân trọng!

Vui lòng nhìn nhận !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *