Quy trình gia hạn hợp đồng lao động?

Đối với hợp đồng xác lập thời hạn, khi hợp đồng lao động sắp kết thúc để liên tục thực thi hợp đồng, người lao động và người sử dụng lao động cần thực thi gia hạn hợp đồng .

Gia hạn hợp đồng lao động là gì? Quy trình gia hạn hợp đồng lao động như thế nào. Để tìm hiểu chi tiết các vấn đế đã nêu, mời quý vị độc giả đến với bài viết Quy trình gia hạn hợp đồng lao động sau đây.

Gia hạn hợp đồng lao động là gì?

Gia hạn hợp đồng lao động là việc lê dài thêm khoảng chừng thời hạn được xác lập là thời hạn đã đến thời gian kết thúc trong hợp đồng lao động. Để hiểu rõ hơn về gia hạn hợp đồng lao động thì Quý vị cần hiểu rõ về hợp đồng lao động .

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Bản chất là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, do vậy khi hết thời hạn hợp đồng, các chủ thể cần thỏa thuận để gia hạn hợp đồng trong trường hợp có nguyện vọng tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Thời hạn của hợp đồng lao động ?

Theo điều 22 Bộ luật Lao động 2012 mô hình hợp đồng lao động pháp luật :
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong những loại sau đây :
a ) Hợp đồng lao động không xác lập thời hạn ;
Hợp đồng lao động không xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác lập thời hạn, thời gian chấm hết hiệu lực hiện hành của hợp đồng .
b ) Hợp đồng lao động xác lập thời hạn ;
Hợp đồng lao động xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác lập thời hạn, thời gian chấm hết hiệu lực hiện hành của hợp đồng trong khoảng chừng thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng .
c ) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn dưới 12 tháng .

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác lập thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn liên tục thao tác thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác lập thời hạn .
3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những việc làm có đặc thù tiếp tục từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải trong thời điểm tạm thời thay thế sửa chữa người lao động đi làm nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghỉ theo chính sách thai sản, ốm đau, tai nạn đáng tiếc lao động hoặc nghỉ việc có đặc thù trong thời điểm tạm thời khác .

Quy trình gia hạn hợp đồng lao động?

Quy trình gia hạn hợp đồng lao động được quy định tại Khoản 2, điều 20, Bộ Luật Lao động 2019. Theo đó, khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động tiếp tục làm việc cần tiến hành gia hạn hợp đồng lao động theo quy trình sau:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới ; trong thời hạn chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi của hai bên được thực thi theo hợp đồng đã giao kết ;
– Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 20 Bộ Luật Lao động 2019 trở thành hợp đồng lao động không xác lập thời hạn ;
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác lập thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn liên tục thao tác thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, trừ hợp đồng lao động so với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật Lao động 2019 .

Có được gia hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng không?

Theo lao lý tại điều 22, Bộ Luật Lao động 2019, Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực hiện hành như hợp đồng lao động. Tuy nhiên, người sử dụng lao động và người lao động khi thỏa thuận hợp tác sửa đổi, bổ trợ hợp đồng lao động cần quan tâm rằng Phụ lục hợp đồng lao động pháp luật cụ thể, sửa đổi, bổ trợ một số ít điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động .
Từ đó, ta hoàn toàn có thể Kết luận rằng không được gia hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng .

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Quy trình gia hạn hợp đồng lao động của công ty chúng tôi. Chúng tôi mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích đối với quý độc giả. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6557 của để được giải đáp chính xác và kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.