Công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế – Biểu mẫu

5/5 – ( 1 bầu chọn )Công văn đề xuất gia hạn hợp đồng kinh tế : là biểu mẫu văn bản được 1 bên trong hợp đồng lập ra và gửi tới bên còn lại trong hợp đồng thỏa thuận hợp tác về việc gia hạn hợp đồng sau khi hết thời hạn hợp đồng đã ghi nhận bắt đầu .

1. Hướng dẫn làm Công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế

Khi Hợp đồng kinh tế đã gần tới thời gian hết thời hạn theo thỏa thuận hợp tác, nếu những bên vẫn còn nhu yếu hợp tác, việc gia hạn là điều cần làm để bảo vệ những hoạt động giải trí tiếp theo sau này vẫn hợp pháp và vẫn nằm trong khoanh vùng phạm vi những thỏa thuận hợp tác khác đã thống nhất trong Hợp đồng, tránh việc phải ký lại một hợp đồng khác tựa như .Công văn được gửi tới bên còn lại trong Hợp đồng. Cách xác lập tương đối đơn thuần, được thiết kế xây dựng dựa trên những địa thế căn cứ về Hợp đồng khởi đầu như số, ngày ký, những địa thế căn cứ hiệu suất cao đạt được, địa thế căn cứ mong ước và đề ra thời hạn đơn cử ý kiến đề nghị gia hạn triển khai Hợp đồng. Các bên cần quan tâm, sau khi thống nhất việc gia hạn, những bên trọn vẹn hoàn toàn có thể lựa chọn việc ký Phụ lục hợp đồng gia hạn thời hạn hoặc xác nhận gật đầu công văn gia hạn và liên tục thực thi hợp đồng trong thực tiễn, pháp lý không có pháp luật số lượng giới hạn số lần ký phụ lục, vì thế những bên nên lựa chọn phương pháp này, sẽ giúp những thỏa thuận hợp tác đều có địa thế căn cứ văn bản, thuận tiện kiểm soát và điều chỉnh cho những xích míc nếu có sau này .

2. Mẫu Công văn đề nghị gia hạn hợp đồng kinh tế – Tư vấn 1900.0191

CÔNG TY …

Số …/…

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HĐKT

Kính gửi: Công ty …………………..

Căn cứ theo lao lý hiện hành của pháp lý Nước Ta ;Căn cứ theo HĐKT số … đã ký kết ngày … tháng … năm … ;Căn cứ theo nhu yếu thực tiễn 2 bên ;Công ty … xin thông tin Hợp đồng kinh tế giữa hai bên sẽ hết hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày … / … / …Lý do : Hợp đồng số … / HĐKT là hợp đồng có thời hạn và kết thúc vào ngày … / … / … Do nhu yếu hoạt động giải trí của Công ty …, sau khi hết thời hạn của HĐKT số ký ngày … tháng … năm …, chúng tôi có nhu yếu muốn liên tục sử dụng dịch vụ của công ty ; đơn cử như sau :

  1. ….
  2. ….
  3. ….

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên được pháp luật trong hợp đồng số … .Nay chúng tôi kính đề xuất Quý Công ty … chấp thuận đồng ý liên tục thực thi Hợp đồng số … sau khi hết hạn hợp đồng kể từ ngày … / … / ……, ngày … tháng … năm …

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *