Từ 01/3/2021, có đúng nợ tiền sử dụng đất phải nộp theo mức cao hơn?

Có nhiều thông tin về việc tăng tiền sử dụng đất nếu trước đây đã ghi nợ dẫn đến việc nhiều người dân chưa hiểu đúng pháp luật này. Vậy, có đúng nợ tiền sử dụng đất phải nộp theo mức cao hơn kể từ ngày 01/3/2021 ?

Tiền sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau:

– Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất .

– Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

– Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho những đối tượng người dùng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất .
Khi được cấp Giấy ghi nhận 1 số ít đối tượng người dùng được ghi nợ tiền sử dụng đất trong vòng 05 năm. Tuy nhiên, khi nhà nước phát hành Nghị định 79/2019 / NĐ-CP ( có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 10/12/2019 ) thì việc trả nợ tiền sử dụng đất có nhiều điểm mới và một số ít người dân hiểu chưa đúng mực lao lý này, nhất là thời gian từ ngày 01/3/2021 .
Nội dung vướng mắc này được LuatVietnam lý giải rõ như sau :
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 79/2019 / NĐ-CP, so với hộ mái ấm gia đình, cá thể đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy ghi nhận theo pháp luật của pháp lý từng thời kỳ mà đến trước ngày 10/12/2019 chưa giao dịch thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì triển khai như sau :

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016

Điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 79/2019 / NĐ-CP lao lý :

“ a ) Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm năm nay thì liên tục thanh toán giao dịch tiền sử dụng đất còn nợ theo chủ trương và giá đất tại thời gian cấp Giấy chứng nhận ( hoặc theo số tiền ghi trên Giấy ghi nhận đã được xác lập theo đúng pháp luật của pháp lý ) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Quy định này không vận dụng so với số tiền sử dụng đất giao dịch thanh toán nợ mà hộ mái ấm gia đình, cá thể đã nộp vào ngân sách nhà nước .
Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ mái ấm gia đình, cá thể phải thanh toán giao dịch số tiền sử dụng đất còn nợ theo chủ trương và giá đất tại thời gian trả nợ ” .

Theo đó, hộ mái ấm gia đình, cá thể đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016 thì liên tục thanh toán giao dịch số tiền còn nợ theo chủ trương và giá đất tại thời gian cấp Giấy chứng nhận ( giá đất theo bảng giá đất cũ vận dụng trước ngày 01/3/2016 ) hoặc theo số tiền ghi trên Giấy ghi nhận nếu có ghi rõ số tiền đến hết ngày 28/02/2021 .
Từ ngày 01/3/2021 trở về sau thì hộ mái ấm gia đình, cá thể phải giao dịch thanh toán số tiền còn nợ theo chủ trương và giá đất tại thời gian trả nợ ( theo giá đất mới ) .
Hiện nay, những tỉnh thành đã phát hành và vận dụng bảng giá đất mới tiến trình 2020 – 2024, giá đất mới tăng so với giá đất cũ quy trình tiến độ năm ngoái – 2019 ( tăng từ 5 % – 15 % tùy vào từng tỉnh thành và từng loại đất ) .

nợ tiền sử dụng đất phải nộp theo mức cao hơnTừ ngày 01/3/2021, nợ tiền sử dụng đất phải nộp theo mức cao hơn? (Ảnh minh họa)
 

Trường hợp 2: Ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01/3/2016 đến trước ngày 10/12/2019

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 79/2019 / NĐ-CP, so với hộ mái ấm gia đình, cá thể đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01/3/2016 đến trước ngày 10/12/2019 thì liên tục thanh toán giao dịch tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy ghi nhận đã được xác lập theo đúng lao lý tại Nghị định 45/2014 / NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất .
Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ mái ấm gia đình, cá thể phải giao dịch thanh toán số tiền còn nợ theo chủ trương và giá đất tại thời gian trả nợ .
Ví dụ : Ông A được ghi nợ tiền sử dụng đất vào ngày 01/01/2018 trong thời hạn 05 năm ; nếu ông A thanh toán giao dịch tiền sử dụng đất trong năm 2021, 2022 thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác lập theo Nghị định 45/2014 / NĐ-CP mà không phải nộp theo chủ trương và giá đất mới .

Trường hợp 3: Ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 10/12/2019 đến nay

Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 79/2019 / NĐ-CP, ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 10/12/2019 đến nay có nhiều đổi khác, đơn cử :

* Đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất bị thu hẹp

TT Trường hợp

Trước ngày 10/12/2019

Từ ngày 10/12/2019
1 Khi công nhận quyền sử dụng đất ( cấp Giấy chứng nhận ) cho hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất đã sử dụng không thay đổi từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong những loại sách vở pháp luật tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 Được ghi nợ Không được ghi nợ
2 Khi công nhận quyền sử dụng đất ( cấp Giấy chứng nhận ) cho hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất đã sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có sách vở lao lý tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013
3 Khi công nhận quyền sử dụng đất ( cấp Giấy chứng nhận ) cho hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004
4 Khi công nhận quyền sử dụng đất ( cấp Giấy chứng nhận ) cho hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận
5 Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao đất tái định cư Được ghi nợ nhưng chỉ một số ít đối tượng người dùng ( xem chi tiết cụ thể ở ô dưới )
Hộ mái ấm gia đình, cá thể ( gồm : Người có công với cách mạng ; hộ nghèo ; hộ mái ấm gia đình, cá thể là đồng bào dân tộc thiểu số ; hộ mái ấm gia đình, cá thể có hộ khẩu thường trú tại địa phận cấp xã được công nhận là địa phận kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, địa phận kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất theo pháp luật của pháp lý về đất đai .

* Quy định trả nợ tiền sử dụng đất

– Hộ mái ấm gia đình, cá thể được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định hành động giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này .
– Sau 05 năm kể từ ngày có quyết định hành động giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hộ mái ấm gia đình, cá thể chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy ghi nhận thì hộ mái ấm gia đình, cá thể phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức lao lý của pháp lý về quản trị thuế từ thời gian hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời gian trả nợ .
Ví dụ : Ngày 06/11/2020, ông B được ghi nợ tiền sử dụng đất thì ông B được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định hành động giao đất tái định cư và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm ; sau 05 năm mà chưa trả hết nợ thì phải nộp đủ số tiền còn nợ và tiền chậm nộp theo pháp luật của pháp lý về thuế ( tiền chậm nộp theo mức 0,05 % / ngày / trên số tiền chậm nộp ) .

Trên đây là quy định giải đáp cho câu hỏi “từ 01/3/2021, nợ tiền sử dụng đất phải nộp theo mức cao hơn?”. Theo đó, không phải mọi trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất đều phải nộp theo mức cao hơn từ ngày 01/3/2021 mà sẽ phụ thuộc vào thời điểm ghi nợ (đã được giải thích theo 03 trường hợp ở trên).

Nếu có vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Cách tính tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *