Cách sử dụng đường Fibonacci mở rộng

Công cụ mở rộng Fibonacci sẽ giúp bạn chọn những tín hiệu có ích để lựa chọn tiềm năng doanh thu khi thanh toán giao dịch theo khuynh hướng .
Khi lập kế hoạch Fibonacci mở rộng, bạn cần tính đến 2 sóng giá .
Làn sóng tiên phong ( AB ) đại diện thay mặt cho dịch chuyển giá theo xu thế chính. Khoảng cách giữa những điểm A và B được xem là 100 % và được sử dụng trong những giám sát tiếp theo .

Làn sóng thứ hai (BC) là sự điều chỉnh của biến động trước đó của giá. Điểm cuối tại điểm C là điểm bắt đầu mà từ đó các mức mở rộng được vẽ theo các hệ số Fibonacci 0.618 hoặc 61.8%, 1.618 hoặc 161.8%. Ngoài ra còn có các bản mở rộng tùy chọn ở cấp độ 2.618 và 4.236.

Công cụ mở rộng Fibonacci được sử dụng để tìm vị trí của sóng thứ ba ( kiểm tra kim chỉ nan sóng Elliott ) .

444.png

Nói một cách đơn giản, bạn sẽ cần 3 điểm trên biểu đồ để áp dụng công cụ. Tìm kiếm sự khởi đầu của một xu hướng mới: hình thành mức đáy cao hơn sau một xu hướng giảm (mức đáy đầu tiên, mức đỉnh tạm thời và mức đáy thấp hơn sẽ được sử dụng để dự đoán sự mở rộng lên phía trên) hoặc mức đỉnh thấp hơn sau một xu hướng tăng (mức đỉnh đầu tiên, mức đáy tạm thời và mức đỉnh thấp hơn sẽ được sử dụng để chiếu các phần mở rộng của xu hướng giảm).

Chọn công cụ Fibonacci mở rộng trong MetaTrader và liên kết 2 điểm tiên phong với một đường ( điểm A và B trên biểu đồ bên dưới ). Sau đó chọn công cụ một lần nữa bằng cách nhấp vào đường cơ sở mà bạn nhìn thấy trên biểu đồ và kéo cạnh thứ ba của công cụ lên đỉnh hoặc đáy thứ ba ( điểm C ) mà không nhả chuột. Điều chỉnh đường thẳng sao cho toàn bộ 3 điểm được nối đúng mực ( kiểm tra những đường thẳng ở bấc nến ) .

6655.png

Cách giao dịch với Fibonacci mở rộng

Có 2 vị trí phù hợp để bạn có thể tham gia thị trường:

1. Bạn hoàn toàn có thể tham gia thanh toán giao dịch trên cơ sở mức Fibonacci thoái lui ( 38.2 %, 50 % hoặc 61.8 % ) của sóng tiên phong, tức là tại điểm C .
2. Bạn hoàn toàn có thể vào lệnh khi giá vượt quá điểm cuối của đợt sóng tiên phong, tức là trên điểm B .
Điểm D là nơi bạn đặt mức Chốt Lời. Đây là điểm nằm ở vị trí mở rộng 161.8 %. Nếu đây là một khuynh hướng mạnh, giá hoàn toàn có thể chuyển dời xa hơn lên phía trên, do đó, việc mở rộng 261.8 % cũng là một tiềm năng tiềm năng .

Source: https://tmsquynhon.com.vn
Category: CRYPTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *