ERC là giấy phép gì? Phân biệt ERC, IRC và BRC | Legal Art Law Firm

ERC là viết tắt của từ tiếng Anh Enterprise Registration Certificate, nghĩa là Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Đây là Giấy phép được cấp cho các công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp 2014 tại Việt Nam. Thuật ngữ này thường được dùng nhiều cho các Công ty có vốn nước ngoài. 

ERC do cơ quan nào cấp?

Giấy ghi nhận Đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại – Sở kế hoạch và góp vốn đầu tư tỉnh / thành phố cấp. Đối với những doanh nghiệp 100 % vốn Nước Ta, những bạn thực thi thủ tục cấp ERC theo thủ tục Đăng ký kinh doanh thương mại. Đối với những doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và triển khai Đăng ký góp vốn đầu tư. Sau khi có Đăng ký góp vốn đầu tư, bạn triển khai thủ tục cấp Đăng ký doanh nghiệp để triển khai dự án Bất Động Sản .

Nội dung ERC là gì?

Nội dung ghi nhận trên ERC gồm có những thông tin :

 • Mã số doanh nghiệp đồng thời là Mã số thuế.

  Bạn đang đọc: ERC là giấy phép gì? Phân biệt ERC, IRC và BRC | Legal Art Law Firm

 • Tên doanh nghiệp : Tên tiếng Việt, Tên thanh toán giao dịch quốc tế, tên Viết tắt .
 • Địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại thông minh, email, website, fax .
 • Vốn Điều lệ Đăng ký .
 • Số lượng CP ( Đối với Công ty CP )
 • Thành viên góp vốn ( Đối với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên )
 • Chủ sở hữu công ty (Đối với Công ty TNHH 1 thành viên)

 • Người đại diện thay mặt theo pháp lý của Công ty .

Xem thêm một số bài viết của chúng tôi

Phân biệt ERC, IRC và BRC của Công ty có vốn quốc tế

ERC nghĩa là Giấy ghi nhận Đăng ký doanh nghiệp. BRC nghĩa là Giấy phép kinh doanh thương mại. Hai thuật ngữ này thường được vận dụng cho những doanh nghiệp FDI. Nhất là trong nghành Phân phối, thương mại. Các công ty có vốn góp vốn đầu tư quốc tế hoạt động giải trí Phân phối cần xin ba loại Giấy phép cơ bản :

 • Giấy ghi nhận Đăng ký góp vốn đầu tư ( IRC ). Giấy phép này do Phòng kinh tế tài chính đối ngoại – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp. Giấy phép này ghi nhận doanh nghiệp có Dự án góp vốn đầu tư tại Nước Ta. Thực hiện tiềm năng, quy mô dự án Bất Động Sản như thế nào. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, tặng thêm được hưởng …
 • Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (ERC). Giấy phép này do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp. Doanh nghiệp đã đăng ký sẽ là một pháp nhân chịu trách nhiệm thực hiện dự án.

 • Giấy phép kinh doanh thương mại hoạt động giải trí phân phối ( BRC ). Giấy phép này do Sở Công thương cấp. Một số trường hợp phải xin Giấy phép kinh doanh thương mại như : Phân phối kinh doanh bán lẻ sản phẩm & hàng hóa, xuất nhập khẩu, bán sỉ những mẫu sản phẩm như gạo, đường mía, dầu mỡ bôi trơn … .

Các doanh nghiệp Nước Ta thường ít sử dụng những từ ngữ này .

Source: https://tmsquynhon.com.vn
Category: CRYPTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.