Đường đồng phí là gì

Tiếp điểm của đường đẳng phí ( tiếng Anh : Isocost line ) và đường đẳng lượng ( tiếng Anh : Isoquant curve ) cho biết phối hợp nguồn vào có ngân sách thấp nhất để sản xuất ra một số ít đơn vị chức năng sản lượng nhất định .Nội dung chính

  • Đường đẳng lượng (Isoquant curve)
  • Đường đẳng phí (Isocost line)
  • Video liên quan
  • 16-10-2019Mô hình tăng trưởng kinh tế Solow (Solow economic growth model) là gì?
  • 16-10-2019Mô hình tăng tốc (Accelerator model) là gì? Nội dung mô hình tăng tốc
  • 16-10-2019Mô hình Rostow (Rostow model) là gì? Nội dung mô hình Rostow
  • 16-10-2019Lợi ích xã hội (Social Good) là gì? Lợi ích xã hội và các công ty
  • 16-10-2019Chỉ số khốn khổ (Misery index) là gì? Sự ra đời và phát triển của chỉ số khốn khổ

UntitledHình minh họa

Đường đẳng lượng (Isoquant curve)

Khái niệm

Bạn đang đọc: Đường đồng phí là gì

Đường đẳng lượng trong tiếng Anh là Isoquant curve. Nó còn có cách gọi khác là đường đẳng sản (isoproduct curve).

Đường đẳng lượng ( Isoquant curve ) là đường bộc lộ những cách tích hợp tác nhân sản xuất khác nhau để sản xuất ra một mức sản lượng nhất định với giả định công nghệ tiên tiến không đổi khác và những nguồn vào tác nhân hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa cho nhau trong quy trình sản xuất như trong hình .Capture

Ý nghĩa của đường đẳng lượng

Nếuđường đẳng lượngtrong hình biểu thị mức sản lượng là 100 đơn vị mỗi thời kì, thì dọc theo đường này, chúng ta có thể xác định các kết hợp nhân tố cần thiết để sản xuất 100 đơn vị sản lượng. Độ dốc của đường đẳng lượng phản ánh khả năng thay thế nhân tố này (tư bản) bằng nhân tố kia (lao động) trong quá trình sản xuất 100 đơn vị sản lượng.

Đường đẳng lượngdốc xuống vì hai nguồn vào hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế cho nhau trong quy trình sản xuất. Nó là đường lồi so với gốc tọa độ vì những nguồn vào không sửa chữa thay thế hoàn hảo nhất cho nhau. Vì vậy, tỉ lệ thay thế sửa chữa kĩ thuật cận biên của tư bản so với lao động giảm dần khi tất cả chúng ta vận động và di chuyển xuống phía dưới của đường đẳng lượng .

Nhìn qua chúng ta thấy đường đẳng lượng tương tự như đường bàng quan. Tuy nhiên, cần chú ý rằng trong khi không thể đo được mức thỏa mãn hay ích lợi bằng các đơn vị hiện vật, mà chỉ có thể nói nó cao hay thấp, thì chúng ta lại có thể tính được lượng sản phẩm sản xuất ra trên mỗi đường đẳng lượng. Vì vậy, đường đẳng lượng cao hơn biểu thị mức sản lượng cao hơn được sản xuất ra bằng các kết hợp đầu vào có qui mô mỗi loại lớn hơn.

Đường đẳng phí (Isocost line)

Đường đẳng phí trong tiếng Anh là Isocost line.

Đường đẳng phí ( isocost line ) là đường bộc lộ những tích hợp nguồn vào tác nhân có mức ngân sách hay tổng tiêu tốn bằng tiền như nhau. Đường đẳng phí trong hình bộc lộ những phối hợp hai tác nhân nguồn vào là tư bản và lao động hoàn toàn có thể mua được bằng tổng mức tiêu tốn như nhau. Độ dốc của nó phản ánh giá tương đối của hai tác nhân sản xuất .

Sự kết hợp giữa đường đẳng lượng và đường đẳng phí

Điểm A trên hình là tiếp điểm của đường đẳng phí đường đẳng lượng. Nó cho biết kết hợp đầu vào có chi phí thấp nhất để sản xuất ra một số đơn vị sản lượng nhất định (ví dụ 100).

( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )Kiểm định giả thuyết (Hypothesis testing) là gì? Đưa ra nhận định bằng kiểm định giả thuyếtKiểm định giả thuyết ( Hypothesis testing ) là gì ? Đưa ra đánh giá và nhận định bằng kiểm định giả thuyết 16-10-2019 Kinh tế học cổ xưa ( Classical economics ) là gì ? Sự sinh ra và tăng trưởng của kinh tế tài chính học cổ xưa 16-10-2019 Kinh tế học tân cổ xưa ( Neoclassical Economics ) là gì ? Nội dung tương quan

Video liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.