” Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho Tiếng Anh, Một Vài Tài Khoản

Dự phòng là khoản dự trù trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm mục đích bù đắp những thiệt hại thực tiễn xảy ra do vật tư, mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa tồn kho bị giảm giá, đồng thời phản ánh đúng giá trị thuần hoàn toàn có thể triển khai được của hàng tồn kho khi doanh nghiệp lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính .Bạn đang xem : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tiếng anh

Là một nhân viên kế toán hay là chủ của một doanh nghiệp bạn nên đọc bài viết dưới đây mà tracnghiem123.com cung cấp để hiểu rõ hơn về dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Nội dung chính

1. Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho2. Nguyên tắc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho3. Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1. Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

– Quy định về trích lập trích lập những khoản dự phòng như : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, Bảo hành loại sản phẩm, hàng hoá, khu công trình xây lắp, tổn thất những khoản góp vốn đầu tư chính theo Thông tư 228 / 2009 / TT-BTC .” Trích, lập và sử dụng những khoản dự phòng không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng : dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất những khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bh loại sản phẩm, hàng hoá, khu công trình xây lắp và dự phòng rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ truy thuế kiểm toán độc lập. “- Quy định của Bộ kinh tế tài chính về việc trích lập quỹ dự phòng

Quản lý tồn kho đơn giản hiệu quả nhờ phần mềm quản lý tracnghiem123.com

*

2. Nguyên tắc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

– Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất gia tài Theo Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC :- Tài khoản 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho .- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Là khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi có sự suy giảm của giá trị thuần hoàn toàn có thể thực thi được so với giá gốc của hàng tồn kho .a ) Doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những vật chứng đáng tin cậy về sự suy giảm của giá trị thuần hoàn toàn có thể thực thi được so với giá gốc của hàng tồn kho. Dự phòng là khoản dự trù trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho và nhằm mục đích bù đắp những khoản thiệt hại thực tiễn xảy ra do vật tư, mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tồn kho bị giảm giá .b ) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời gian lập Báo cáo kinh tế tài chính. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được triển khai theo đúng những pháp luật của Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho ” và lao lý của chính sách kinh tế tài chính hiện hành .c ) Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo từng loại vật tư, sản phẩm & hàng hóa, loại sản phẩm tồn kho. Đối với dịch vụ cung ứng dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng không liên quan gì đến nhau .d ) Giá trị thuần hoàn toàn có thể triển khai được của hàng tồn kho là giá cả ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh thương mại thông thường trừ ( – ) ngân sách ước tính để hoàn thành xong mẫu sản phẩm và ngân sách ước tính thiết yếu cho việc bán chúng .Xem thêm : Dạy Cho Người Mới Làm Quen Với Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Familiarization

e) Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ vào số lượng, giá gốc, giá trị thuần có thể thực hiện được của từng loại vật tư, hàng hoá, từng loại dịch vụ cung cấp dở dang, xác định khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập:

– Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán này lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch lớn hơn được ghi tăng dự phòng và ghi tăng giá vốn hàng bán .- Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập ghi giảm dự phòng và ghi giảm giá vốn hàng bán .Bạn đang xem : Hướng dẫn hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200*Kế toán hàng tồn kho
a ) Khi lập Báo cáo kinh tế tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ những kỳ trước, kế toán trích lập bổ trợ phần chênh lệch, ghi :Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bánCó TK 229 – Dự phòng tổn thất gia tài ( 2294 ) .b ) Khi lập Báo cáo kinh tế tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ những kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi :Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất gia tài ( 2294 )Có TK 632 – Giá vốn hàng bán .c ) Kế toán giải quyết và xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho so với vật tư, sản phẩm & hàng hóa bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, ghi :Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất gia tài ( số được bù đắp bằng dự phòng )Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng )Có những TK 152, 153, 155, 156 .d ) Kế toán giải quyết và xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trước khi doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước chuyển thành công ty CP : Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau khi bù đắp tổn thất, nếu được hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi :

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294)

Có TK 411 – Vốn góp vốn đầu tư của chủ chiếm hữu .Trên đây là bài bài viết tracnghiem123.com muốn phân phối cho bạn đọc, thành công xuất sắc của những bạn chính là mong ước của chúng tôi. Chúc bạn đọc hoàn toàn có thể vận dụng được những kỹ năng và kiến thức chúng tôi đã san sẻ trên đây vào việc làm của những bạn. Cảm ơn bạn đọc đã lắng nghe .

Hãy liên hệ với tracnghiem123.com để được cung cấp các dịch vụ liên quan đến phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp, thiết kế website, dịch vụ vận chuyển… để được phục vụ tận tình vànhận được nhiều ưu ddaiix nhất có thể nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.