Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vũ quân sự là nghĩa vụ của mọi người trẻ tuổi so với tổ quốc, nhất là so với nam. Theo pháp luật so với nam từ đủ 18 tuổi sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, pháp lý lao lý một số ít trường hợp được tạm hoãn thực hiên nghĩa vụ quân sự. Những cá thể được tạm hoãn thực hiên nghĩa vụ quân sự là những công dân có những điều kiện kèm theo được pháp luật đơn cử trong luật. Tuy nhiên, để được tạm hoãn thực hiên nghĩa vụ quân sự thì công dân còn phải làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đến cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét và chấp thuận đồng ý cho tạm hoãn .

Tại bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến hoãn nghĩa vụ quân sự và cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Nghĩa vụ quân sự là gì?

Nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ bắt buộc của công dân so với tổ quốc khi cung ứng vừa đủ những điều kiên mà pháp lý pháp luật. Công dân tham gia nghĩa vụ quân sự phải tham gia đủ số thời hạn lao lý, mặc kệ việc những công dân này có mong ước Giao hàng cho môi trường tự nhiên quân dội hay không. Nếu không triển khai đúng theo lao lý về nghĩa vụ quân sự, công dân đó sẽ hoàn toàn có thể phải đương đầu với những sự chừng phạt của pháp lý .

Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự là gì?

Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự là mẫu đơn được sử dụng khi công dân được gọi nhập ngũ từ địa phương nhưng cần hoãn nghĩa vụ quân sự. Những trường hợp thường phải xin hoãn nghĩa vụ quân sự gồm có đang là sinh viên, học viên tại những trường ĐH, cao đẳng, tầm trung, … Những người này cần làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự gửi cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét đồng ý chấp thuận việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự .
Những trường hợp được xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
Theo lao lý của pháp lý thì những trường hợp được tạm hoãn thực hiên nghĩa vụ quân sự gồm có :
+ Chưa đủ điều kiện kèm theo về sức khỏe thể chất để Giao hàng tại ngũ theo Tóm lại của Hội đồng khám sức khỏe thể chất ;
+ Là lao động duy nhất trong mái ấm gia đình và phải nuôi dưỡng người thân trong gia đình không còn năng lực lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động ; trong mái ấm gia đình có thiệt hại nghiêm trọng về người và gia tài do tai nạn đáng tiếc, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hủy hiểm và được chính quyền sở tại địa phương xác nhận .
+ Một con của thương bệnh binh, người nhiễm chất độc màu da cam, suy giản năng lực lao động từ 61 % đến 80 % ;
+ Có anh, chị ruột đang là hạ sĩ quan, Giao hàng tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sỹ triển khai nghĩa vụ công an nhân dân ;
+ Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến những xã đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả theo chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định hành động ;
+ Cán bộ, công chức, viên chức, người trẻ tuổi xung phong đang thao tác ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả theo lao lý của pháp lý ;
+ Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông ; đang được đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục ĐH, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời hạn một khóa giảng dạy của một trình độ huấn luyện và đào tạo .
+ Dân quân thường trực .

Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Dưới đây là Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để bạn đọc có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____ * * * _____

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND……………………………………………

Tôi tên là … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sinh ngày … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nghề nghiệp … … … … … …. … … … … … … … … … …
CMND / CCCD số … … … … … ngày cấp … … … … … … Nơi cấp … … … … … … … .
Hộ khẩu thường trú … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nay tôi làm đơn này kính mong chiến sỹ quản trị Ủy Ban Nhân Dân … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … xem xét cho tôi được tạm hoãn / miễn nghĩa vụ quân sự .
Lý do : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm năm ngoái ( Kèm theo sách vở có tương quan ) .

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

… .. …., ngày … .. / … .. / … ..

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *