Đơn xin nghỉ phép: 5 mẫu đơn chuẩn, thuyết phục nhất

Nghỉ phép là một trong những chính sách mà người lao động nào cũng có nhu yếu. LuatVietnam xin trình làng 5 mẫu Đơn xin nghỉ phép chuẩn, thông dụng và thuyết phục nhất lúc bấy giờ .3.3 Không nghỉ hết phép năm có được trả tiền ?3.2 Nghỉ phép có được đóng BHXH không ?

3.1 Một năm được nghỉ phép bao nhiêu ngày?

3. Một số lao lý mới nhất về nghỉ phép

1. Mẫu Đơn xin nghỉ phép đơn giản, chuẩn nhất

1.1 Mẫu Đơn xin nghỉ phép Công ty

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi : – Ban Giám đốc … … … … … … … .- Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự- Trưởng Phòng … … … … … … ..Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … …Chức vụ hiện tại : … … … … … … … … .. …. … …. … … … … … … … … … … … …Điện thoại liên hệ khi cần : … … … … … … …. … … … … … … … .. … … … … …Kính đề Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự và Trưởng phòng. … … … … … … .. … … … .. …. cho tôi nghỉ phép …… ngày, ( kể từ ngày … … tháng … …. năm .. …. đến ngày … …. tháng … .. năm … .. ) .Lí do : ……………………………………………………………………………………………Tôi đã chuyển giao việc làm trong thời hạn nghỉ phép lại cho ông ( bà ) :… … … … … … … … … … … … … … Phòng … … … … … …Ông ( bà ) … … … … … … … … … … … sẽ thay tôi triển khai xong tốt trách nhiệm được giao theo lao lý .Tôi xin hứa sẽ update rất đầy đủ nội dung công tác làm việc trong thời hạn vắng. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và đồng ý chấp thuận .Xin trân trọng cảm ơn ! … … .. ngày … tháng …. năm … …

NGƯỜI LÀM ĐƠN

1.2 Mẫu Đơn xin nghỉ phép của giáo viên

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XIN PHÉP

Kính gửi : – BGH trường …………………..- Tổ trưởng bộ môn … … … … … ..Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Giáo viên dạy môn : … … … … … … … … … … … … … … … … …Xin phép nghỉ dạy từ ngày : … … … … … … đến ngày … … … … … … … …Lý do : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Kính đề xuất Tổ trưởng sắp xếp theo lịch trình độ sau :

TKB những ngày nghỉ

Thứ … .. ngày … … tháng …. năm 20 … T1 : Lớp … … .. Bài … … … … … … … … … … T2 : Lớp … … .. Bài … … … … … … … … … … T3 : Lớp … … .. Bài … … … … … … … … … … T4 : Lớp … … .. Bài … … … … … … … … … … T5 : Lớp … … .. Bài … … … … … … … … … … Thứ … .. ngày … … tháng …. năm 20 … T1 : Lớp … … .. Bài … … … … … … … … … … T2 : Lớp … … .. Bài … … … … … … … … … … T3 : Lớp … … .. Bài … … … … … … … … … … T4 : Lớp … … .. Bài … … … … … … … … … … T5 : Lớp … … .. Bài … … … … … … … … … …

Người dạy thay

Thứ … .. ngày … … tháng …. năm 20 … 1 … … … … … … … … … … … … … … 2. … … … … … … … … … … … … … .. 3 … … … … … … … … … … … … … … 4 … … … … … … … … … … … … … … 5 … … … … … … … … … … … … … … Thứ … .. ngày … … tháng …. năm 20 … 1 … … … … … … … … … … … … … … 2. … … … … … … … … … … … … … .. 3 … … … … … … … … … … … … … … 4 … … … … … … … … … … … … … … 5 … … … … … … … … … … … … … … Tôi xin chân thành cảm ơn ! …. ngày … tháng .. năm 20 …

HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG

NGƯỜI LÀM ĐƠN

1.3 Mẫu Đơn xin nghỉ phép của học sinh

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi : – Ban giám hiệu nhà trường … … … … … … … … … … … … … … … … .- Giáo viên chủ nhiệm lớp … … … … … … … … … … … … … … … … …Em tên là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Hiện là học viên lớp : … … … … … … … … … … … … … … … … … .Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày … … .. đến ngày … … … …Lý do : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Em xin hứa sẽ chép bài và ôn bài vừa đủ .

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký của phụ huynh học sinh

… … .. ngày … … tháng … .. 20 … Số điện thoại thông minh của cha mẹ

Người làm đơn

1.4 Mẫu Đơn xin nghỉ phép không lương

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi : – Ban Giám Đốc Công Ty … … … … … … … … … … …- Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự- Trưởng bộ phận … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Tôi tên là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ngày / Tháng / Năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … …Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Điện thoại liên lạc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận … … …. … cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ ngày … … đến ngày … … … … ..Lý do nghỉ phép : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Tôi xin cam kết trở lại công tác làm việc sau khi hết thời hạn xin nghỉ phép, nếu không tôi xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận đồng ý .Tôi xin chân thành cảm ơn ! … …, ngày … tháng … năm …

Giám Đốc

Phòng HC – NS

Trưởng bộ phận

Người làm đơn

1.5 Mẫu Đơn xin nghỉ phép của công chức

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Tôi tên là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ngày / Tháng / Năm sinh : … … … … … … … … … … … … Tại : … … … … … … … ..Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Điện thoại liên lạc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Nay tôi làm đơn này xin phép … … … … … cho tôi được nghỉ phép từ ngày … / … / …. đến ngày … / …. / … ..Lý do xin nghỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Trong thời hạn xin nghỉ, tôi xin chuyển giao việc làm lại cho … … … … … … … … …Tại phòng … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Tôi xin hứa sẽ update tình hình việc làm liên tục trong thời hạn nghỉ và cam kết trở lại thao tác đúng thời hạn pháp luật .Kính mong … … … … … … … … … xử lý cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên .Xin trân trọng cảm ơn ! … .., ngày …. tháng …. năm …

Xác nhận của Trưởng phòng

Người làm đơn

don xin nghi phep
 

 

2. Cách viết Đơn xin nghỉ phép thuyết phục nhất

Để Đơn xin nghỉ phép của mình được gật đầu, người làm đơn cần quan tâm một số ít yếu tố sau :- Phải xác định được chính xác người có vai trò, thẩm quyền tiếp nhận Đơn xin nghỉ phép để gửi cho phù hợp;- Phải xác lập được đúng mực người có vai trò, thẩm quyền đảm nhiệm Đơn xin nghỉ phép để gửi cho tương thích ;- Ngôn ngữ sang chảnh, bố cục tổng quan hài hòa và hợp lý, cách viết mạch lạc, rõ ràng ; sử dụng kính ngữ hài hòa và hợp lý ;- Phần cần chú ý nhất để Đơn xin nghỉ phép thuyết phục là phần lý do.- Phần cần quan tâm nhất để Đơn xin nghỉ phép thuyết phục là phần nguyên do .Có nhiều nguyên do xin nghỉ khiến những thầy cô hay giám đốc doanh nghiệp không hề khước từ Đơn xin nghỉ phép của bạn như : Ốm đau ; mái ấm gia đình có việc ; người nhà ốm ; nhà có hiếu, hỉ ; con ốm …Tuy nhiên, bạn cần ghi nhớ, lý do phải trung thực. Bởi, nếu không trung thực mà bị phát hiện sẽ làm giảm uy tín của bạn. Trong trường hợp, dù lý do thật không hề thuyết phục, cách viết của bạn cũng có thể làm Đơn xin nghỉ trở nên thuyết phục hơn. Chẳng hạn: xin nghỉ đi du lịch với gia đình là một lý do “sếp” không mấy ưa thích, nhưng bạn có thể trình bày: do rất lâu rồi gia đình không đi đâu; cần đi du lịch để đầu óc thoải mái và có thể tập trung hơn và công việc. Hoặc gia đình bạn di du lịch kết hợp thăm người nhà…Tuy nhiên, bạn cần ghi nhớ, nguyên do phải trung thực. Bởi, nếu không trung thực mà bị phát hiện sẽ làm giảm uy tín của bạn. Trong trường hợp, dù nguyên do thật không hề thuyết phục, cách viết của bạn cũng hoàn toàn có thể làm Đơn xin nghỉ trở nên thuyết phục hơn. Chẳng hạn : xin nghỉ đi du lịch với mái ấm gia đình là một nguyên do ” sếp ” không mấy ưa thích, nhưng bạn hoàn toàn có thể trình diễn : do rất lâu rồi mái ấm gia đình không đi đâu ; cần đi du lịch để đầu óc tự do và hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu hơn và việc làm. Hoặc mái ấm gia đình bạn di du lịch tích hợp thăm người nhà …- Phải xác lập rõ nghỉ thuộc diện nào : Nghỉ không hưởng lương ; nghỉ phép ; nghỉ con ốm ; nghỉ cưới xin ; nghỉ có tang … để phòng kế toán hoặc hành chính – nhân sự thuận tiện trong việc tính lương ;- Cần có cam kết vẫn theo sát công việc hoặc ghi bài, chép bài đầy đủ…
 

3. Một số quy định mới nhất về nghỉ phép

3.1 Một năm được nghỉ phép bao nhiêu ngày ?

– Cần có cam kết vẫn theo sát việc làm hoặc ghi bài, chép bài vừa đủ …- Đối với người lao động : Nội dung về nghỉ phép năm từ 2021 về cơ bản vẫn thực thi như Bộ luật Lao động năm 2012. Cụ thể, theo pháp luật tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 ( BLLĐ ), người lao động được nghỉ :+ 12 ngày thao tác so với người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường ;+ 14 ngày thao tác so với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại ;+ 16 ngày thao tác so với người làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại .Đồng thời, Điều 114 Bộ luật này còn pháp luật cứ đủ 05 năm thao tác thì số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ sẽ được tăng thêm tương ứng 01 ngày .Đối với người lao động chưa thao tác đủ 12 tháng thì thao tác được bao nhiêu tháng sẽ có tương ứng bấy nhiêu ngày nghỉ phép năm .- Đối với công chức:  – Đối với công chức : Điều 13 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 pháp luật cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để xử lý việc riêng theo lao lý của pháp lý về lao động .- Đối với giáo viên : Tương tự như so với cán bộ, công chức, người lao động khác, giáo viên cũng được nghỉ những dịp nghỉ lễ, tết. Tuy nhiên, thời hạn nghỉ hằng năm của giáo viên còn có thêm nghỉ học kỳ và 02 tháng nghỉ hè ( gồm có cả ngày nghỉ hằng năm ) .- Đối với học sinh phổ thông: Được phép nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).
 

3.2 Nghỉ phép có được đóng BHXH không?

– Đối với học viên đại trà phổ thông : Được phép nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học ( tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi / ngày được pháp luật trong Chương trình giáo dục phổ thông, gồm có nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục ) .Theo khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước :

Người lao động không thao tác và không hưởng tiền lương từ 14 ngày thao tác trở lên trong tháng thì không đóng BHXH đó .

Như vậy, nếu người lao động nghỉ phép năm không ảnh hưởng tới việc đóng BHXH (vì nghỉ phép năm vẫn được hưởng lương). Tuy nhiên, nếu nghỉ không lương  từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng đó, người lao động không được đóng BHXH tháng đó.
 

3.3 Không nghỉ hết phép năm có được trả tiền?

Như vậy, nếu người lao động nghỉ phép năm không tác động ảnh hưởng tới việc đóng BHXH ( vì nghỉ phép năm vẫn được hưởng lương ). Tuy nhiên, nếu nghỉ không lương từ 14 ngày thao tác trở lên trong tháng đó, người lao động không được đóng BHXH tháng đó .Hiện nay, khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 pháp luật về việc thanh toán giao dịch tiền nếu chưa nghỉ hết ngày phép như sau :

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động giao dịch thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ .

Như vậy, từ ngày 01/01/2021, khi BLLĐ 2019 có hiệu lực hiện hành, chỉ có 02 trường hợp được thanh toán giao dịch tiền phép năm cho những ngày chưa nghỉ hết đó là khi người lao động thôi việc hoặc bị mất việc làm .Các trường hợp vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp đó không được trả tiền nếu không nghỉ hết phép năm.
 

3.4 Quy định về nghỉ cộng dồn ngày phép

Các trường hợp vẫn liên tục thao tác tại doanh nghiệp đó không được trả tiền nếu không nghỉ hết phép năm .Theo khoản 4 Điều 113 BLLĐ năm 2019 :

Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Như vậy, nếu người lao động chưa nghỉ hết phép năm, họ sẽ được thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp để dồn phép vào năm sau hoặc năm sau nữa, miễn bảo vệ nghỉ gộp 03 năm / lần .

Trên thực tế việc có thỏa thuận được hay không tùy thuộc vào quy chế riêng của doanh nghiệp.
Chẳng hạn, nếu công ty A chỉ cho phép người lao động sử dụng số ngày phép còn lại của năm trước cho đến hết quý I năm sau, thì người lao động không được nghỉ gộp 03 năm một lần.

Trên đây là tư vấn của LuatVietnam về Đơn xin nghỉ phép và một số quy định cần chú ý. Nếu còn thắc mắc, độc giả liên hệ 1900 6192 để được tư vấn, giải đáp nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.