Nộp Đơn Kiện | U.S. Equal Employment Opportunity Commission

Lưu ý: Nhân viên của liên bang và người xin việc làm cho
liên bang có quy
trình khiếu nại khác.

Yêu Cầu về Nộp Cáo Buộc và Thông Báo Quyền Được Kiện

Yêu Cầu về Nộp Cáo Buộc và Thông Báo Quyền Được KiệnNếu quý vị có kế hoạch nộp đơn kiện theo luật liên bang, trong đó cáo buộc hành vi phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính ( gồm cả việc đang mang thai, bản dạng giới tính và khuynh hướng tính dục ), nguồn gốc vương quốc, tuổi tác ( 40 tuổi trở lên ), thực trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền hoặc trả thù, tiên phong quý vị phải nộp cáo buộc lên EEOC ( ngoại trừ đơn kiện theo Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng, xem bên dưới ) .
Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thông Báo Quyền Được Kiện khi EEOC kết thúc tìm hiểu. Quý vị cũng hoàn toàn có thể nhu yếu văn phòng EEOC đang thực thi tìm hiểu cáo buộc của quý vị gửi Thông Báo Quyền Được Kiện nếu quý vị muốn nộp đơn kiện tại tòa án nhân dân trước khi việc tìm hiểu kết thúc ( xem bên dưới ). Thông báo này được cho phép quý vị nộp đơn kiện tại TANDTC liên bang hoặc tiểu bang .

Quý Vị Có 90 Ngày Để Nộp Đơn Kiện Tại Tòa Án

Ngay khi quý vị nhận được Thông Báo Quyền Được Kiện, quý vị
phải nộp đơn kiện trong vòng 90 ngày. Thời hạn này do luật quy
định. Nếu không nộp đúng thời hạn quy định, quý vị có thể bị
ngăn không cho gửi tiếp đơn kiện.

Những Ngoại Lệ Khi Gửi Đơn Kiện

Đơn Kiện Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác (ADEA)

Nếu quý vị có kế hoạch nộp đơn kiện về phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, quý vị phải nộp cáo buộc nhưng quý vị không cần phải có Thông Báo Quyền Được Kiện thì mới được nộp đơn kiện lên TANDTC. Quý vị hoàn toàn có thể nộp đơn kiện lên TANDTC bất kể khi nào sau khi đã qua 60 ngày kể từ ngày quý vị nộp cáo buộc ( nhưng không muộn hơn 90 ngày sau khi quý vị nhận được thông tin rằng tìm hiểu của chúng tôi đã kết thúc ) .

Đơn Kiện về Tiền Lương Công Bằng (EPA)

Nếu quý vị có kế hoạch nộp đơn kiện theo Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng, quý vị không phải nộp cáo buộc hoặc phải xin Thông Báo Quyền Được Kiện thì mới được nộp đơn kiện. Thay vào đó, quý vị hoàn toàn có thể đến thẳng TANDTC, với điều kiện kèm theo là quý vị nộp đơn kiện trong vòng hai năm kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử về tiền lương ( 3 năm nếu phân biệt đối xử đó là cố ý ) .
Theo Đề Mục VII, hành vi phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong giao dịch thanh toán tiền lương và những quyền lợi cũng là phạm pháp. Nếu quý vị có khiếu nại theo Đạo Luật Tiền Lương Công Bằng, hoàn toàn có thể có lợi thế nếu quý vị cũng nộp khiếu nại theo Đề Mục VII. Để nộp đơn kiện theo Đề Mục VII lên TANDTC, quý vị phải nộp cáo buộc lên EEOC và nhận được Thông Báo Quyền Được Kiện .

Nộp Đơn Kiện Trước Khi Điều Tra Kết Thúc

Nếu quý vị muốn nộp đơn kiện trước khi chúng tôi kết thúc tìm hiểu, quý vị hoàn toàn có thể nhu yếu Thông Báo Quyền Được Kiện .

Cách Yêu Cầu Thông Báo Quyền Được Kiện:

Nếu quý vị đã có tài khoản đăng ký trên Cổng Thông Tin Công
Cộng của EEOC, quý vị có thể gửi yêu cầu bằng cách đăng nhập
vào tài khoản cáo buộc của mình và tải yêu cầu lên. Nếu quý vị
không có tài khoản cáo buộc trực tuyến, hãy gửi yêu cầu Thông
Báo Quyền Được Kiện tới văn phòng của EEOC chịu trách nhiệm
điều tra cáo buộc của quý vị và ghi số cáo buộc EEOC của quý vị
cũng như tên của các bên.

 • Sau 180 ngày kể từ ngày quý vị nộp cáo buộc.
  Nếu đã quá 180 ngày kể từ ngày quý vị nộp cáo buộc, luật yêu
  cầu chúng tôi cung cấp cho quý vị thông báo này nếu quý vị
  yêu cầu.
 • Trước 180 ngày kể từ ngày quý vị nộp cáo buộc.
  Nếu chưa hết 180 ngày, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho quý vị thông
  báo nếu chúng tôi không thể kết thúc điều tra trong vòng 180
  ngày.

Nếu quý vị muốn EEOC liên tục tìm hiểu cáo buộc của quý vị, quý vị không được nhu yếu Thông Báo Quyền Được Kiện .

Đơn Kiện của EEOC

Trong hầu hết những trường hợp, EEOC chỉ hoàn toàn có thể nộp đơn kiện để thực thi luật sau khi tìm hiểu và phát hiện rằng có nguyên do hài hòa và hợp lý để tin rằng đã xảy ra phân biệt đối xử, và không hề xử lý yếu tố này trải qua quy trình tiến độ được gọi là “ hòa giải. ” EEOC có toàn quyền đưa cáo buộc nào ra tòa nếu nỗ lực hòa giải không thành công xuất sắc, ở đầu cuối là đưa ra tòa một tỷ suất nhỏ những cáo buộc trong số tổng thể những cáo buộc đã nhận được. Khi quyết định hành động có nộp đơn kiện không, EEOC xem xét một vài yếu tố, ví dụ điển hình như thế mạnh của chứng cứ, những yếu tố trong vấn đề, và tác động ảnh hưởng rộng hơn mà vụ kiện này hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến nỗ lực của EEOC trong việc ngăn ngừa hành vi phân biệt đối xử tại nơi thao tác. Quốc hội cũng cho những cá nhân quyền nộp đơn kiện lên tòa .

Tìm Luật Sư Giúp Quý Vị Nộp Đơn Kiện

Theo nhu yếu, những văn phòng của EEOC hoàn toàn có thể cung ứng cho quý vị danh sách những luật sư tại địa phương đã chứng tỏ với EEOC là họ chuyên về luật lao động và việc làm ; EEOC không đưa ra khuyến nghị đơn cử .

Các tổ chức sau đây cũng cung cấp danh bạ của các luật sư
đại diện cho người lao động nếu quý vị đang cân nhắc nộp đơn
kiện:

Hiệp Hội Luật Sư Hoa Kỳ – http://apps.americanbar.org/legalservices/lris/directory/

Danh Bạ Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hiệp Hội Luật Sư Hoa Kỳ
được sắp xếp theo tiểu bang và theo vấn đề pháp lý.

Hiệp Hội Luật Sư Việc Làm Quốc Gia: http://exchange.nela.org/network/findalawyer

NELA là tổ chức luật sư chuyên nghiệp quốc gia đại diện cho
người lao động trong các vụ kiện về việc làm.

Bình Đẳng Tại Nơi Làm Việc: http://www.workplacefairness.org/find-attorney

Danh Bạ Luật Sư Về Bình Đẳng Tại Nơi Làm Việc có các luật sư
trên khắp Hoa Kỳ chủ yếu đại diện cho người lao động trong các
vụ việc về việc làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *