Dự toán Eta cập nhật Đơn giá Hà Nội theo Quyết định 462/QĐ-UBND

Ngày 21/01/2014 Ủy Ban Nhân Dân Thành phố TP.HN đã ban hành Quyết định 462 / QĐ-UBND ; về việc công bố một số ít đơn giá kiến thiết xây dựng khu công trình trên địa phận thành phố TP. Hà Nội – Phần kiến thiết xây dựng .

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định 462/QĐ-UBND; về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội – Phần xây dựng; phục vụ cho việc lập, thẩm tra dự toán công trình. Để sử dụng được Quyết định này quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải và áp dụng Quyết định 462/QĐ-UBND; trên Dự toán Eta như sau:

Quyết định 462/QĐ-UBNDĐơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội theo Quyết định 462/QĐ-UBND; gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật tư xây trong đơn giá tính theo bảng giá vật tư đến chân khu công trình trên địa phận thành phố TP. Hà Nội ; theo mặt phẳng Quý 4 năm 2013 ( chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng )

Chi phí nhân công:

Mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Hệ số cấp bậc thợ được tính như sau : Nghị định 49/2013 / NĐ-CP ngày 14/5/2013 của nhà nước đã thay thế Nghị định số 205 / 2004 / NĐ-CP ngày 14/12/2004 của nhà nước ; trong đó theo khoản 2, Điều 10 tại nghị định trên pháp luật ” Doanh nghiệp tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng hoặc thanh tra rà soát sử đổi bổ trợ thang lương ; bảng lương ; định mức lao động và gửi cơ quan quản trị Nhà nước cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp để theo dõi ; kiểm tra theo lao lý tại Nghị định này ”. Đến nay vẫn chưa có hướng dẫn xác lập thang lương, bảng lương so với người lao động ; thế cho nên vẫn liên tục vận dụng thông số cấp bậc thợ để xác lập đơn giá như sau :

Phụ cấp lưu động, lương phụ, lương khoán trực tiếp được tính như sau:

Phụ cấp lưu động được xác lập bằng 20 % mức lương cơ sở

Lương phụ được xác định bằng 12%, lương khoán trực tiếp được xác định bằng 4% mức lương cơ sở.

Chi phí máy thi công:

Giá ca máy được kiến thiết xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010 / TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ thiết kế xây dựng ; đơn cử như sau :
Đơn giá nguyên vật liệu nguồn năng lượng chưa gồm có Hóa Đơn đỏ VAT

  • Giá điện: 1.406 đồng/kwh theo Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013; của Bộ Công thương lấy theo mức giá bán điện giờ bình thường bán cho các ngàng sản xuất cấp điện áp đưới 6KV.
  • Giá dầu Diezel 0,05S: 22.960 đồng/lít
  • Giá xăng RON 92: 24.210 đồng/lít
  • Giá dầu mazut 3S: 18.818 đồng/lít

Căn cứ xác định đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội theo Quyết định 462/QĐ-UBND.

  • Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng bổ sung;
  • Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *