Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Hiện nay, cũng với sự tăng trưởng của nền kinh tế thị trường thì xây dựng những khu công trình, hạ tầng cũng tăng trưởng một cách chóng mặt. Khi xây dựng những khu công trình thì cần xin Giấy phép xây dựng. Tuy nhiên có phải khu công trình nào cũng nhu yếu phải xin Giấy phép xây dựng hay không ? Hồ sơ xin cấp Giấy phép cần những loại sách vở gì ?

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là một loại sách vở của cơ quan Nhà nước ( theo mẫu nhất định ) xác nhận việc được cho phép cá thể, tổ chức triển khai được phép thực thi việc xây dựng nhà cửa, khu công trình … theo nguyện vọng trong khoanh vùng phạm vi nội dung được cấp phép .

Nó là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định người dân xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch. Quy định của mỗi quốc gia về giấy phép xây dựng có thể khác nhau.

ở Nước Ta trình tự, thủ tục xin và cấp giấy phép xây dựng được lao lý trong Luật, Nghị định, Thông tư và những hướng dẫn thi hành cụ thể .

Các công trình được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật

Căn cứ lao lý của pháp lý lúc bấy giờ, những khu công trình được miễn Giấy phép xây dựng, gồm có :
– Công trình bí hiểm Nhà nước ; cồng trình xây dựng khẩn cấp .
– Công trình thuộc dự án Bất Động Sản sử dụng vốn góp vốn đầu tư công được Thủ tướng Chíng phủ, người đứng đầu cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng quản trị nước, Văn phòng Quốc hội, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp quyết định hành động góp vốn đầu tư xây dựng .
– Công trình xây dựng tạm theo pháp luật tại Điều 131 – Luật Xây dựng năm năm trước .
– Công trình sửa chữa thay thế, tái tạo bên trong khu công trình hoặc khu công trình sửa chữa thay thế, tái tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có nhu yếu về quản trị kiến trúc theo lao lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ; nội dung sửa chữa thay thế, tái tạo không đổi khác công suất sử dụng, không làm tác động ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn cấu trúc chịu lực của khu công trình, tương thích với quy hoặc xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhu yếu về bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ thiên nhiên và môi trường .
– Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng người dùng cấp Giấy phép xây dựng theo pháp luật của pháp lý về quảng cáo ; khu công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo pháp luật của nhà nước .
– Công trình xây dựng nằm trên địa phận hai đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh trở lên, khu công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị tương thích với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có đặc thù kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
– Công trình xây dựng đã được cơ quan trình độ về xây dựng thông tin tác dụng thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế xây dựng tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở đủ điều kiện kèm theo phê duyệt phong cách thiết kế xây dựng và đáp ứung những điều kiện kèm theo về cấp Giấy phép xây sựng theo lao lý của Luật Xây dựng năm năm trước .
– Nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch cụ thể 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
– Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau ở riêng không liên quan gì đến nhau ở nông thông có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu tính năng hoặc quy hoạch cho tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ; khu công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu tính năng ; trừ khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống .

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
… .., ngày … tháng … năm … … … ..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
( Sử dụng cho khu công trình : Không theo tuyến / Theo tuyến trong đô thị / Tượng đài, tranh hoành tráng / Quảng cáo / Nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau / Sửa chữa, tái tạo / Theo tiến trình cho khu công trình không theo tuyến / Theo quy trình tiến độ cho khu công trình theo tuyến trong đô thị / Dự án / Di dời khu công trình )
Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1. tin tức về chủ góp vốn đầu tư :
– Tên chủ góp vốn đầu tư ( tên chủ hộ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Địa chỉ liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Số nhà : … … … … … … …. Đường / phố … … … … … … … … P. / xã … … … … … … … … … … …
– Quận / huyện / Tỉnh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. tin tức khu công trình :
– Địa điểm xây dựng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Lô đất số : … … … … … … … … … …. Diện tích … … … … … … mét vuông .
– Tại số nhà : … … … … … … … … .. Đường / phố … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Tỉnh / thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
3. Nội dung đề nghị cấp phép :

– Loại công trình: ……………………………. Cấp công trình: …………………………………..

– Diện tích xây dựng : … … … …. mét vuông
– Cốt xây dựng : … … … … …. m
– Tổng diện tích sàn : … … … … … .. mét vuông ( ghi rõ diện tích quy hoạnh sàn những tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum ) .
– Số tầng : … … … … … .. ( ghi rõ số tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum ) .
3.2. Đối với khu công trình theo tuyến trong đô thị :
– Loại khu công trình : … … … … … … … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … … ..
– Tổng chiều dài khu công trình : … … … … … … … … .. m ( ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc trưng, qua từng địa giới hành chính xã, phường, Q., huyện, tỉnh, thành phố ) .
– Cốt của khu công trình : … … … … m ( ghi rõ cốt qua từng khu vực ) .
– Chiều cao tĩnh không của tuyến : … … … … … …. m ( ghi rõ chiều cao qua những khu vực ) .
– Độ sâu khu công trình : … … … …. m ( ghi rõ độ sâu qua từng khu vực )
3.3. Đối với khu công trình tượng đài, tranh hoành tráng :
– Loại khu công trình : … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Diện tích xây dựng : … … … … … … … … .. mét vuông .
– Cốt xây dựng : … … … … … … … m
– Chiều cao khu công trình : … … … … … … … … m
3.4. Đối với khu công trình quảng cáo :
– Loại khu công trình : … … … … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … … … … … ..
– Diện tích xây dựng : … … … … … … … … … …. mét vuông .
– Cốt xây dựng : … … … … … … … m
– Chiều cao khu công trình : … … … … .. m
– Nội dung quảng cảo : … … … … … … … ..
3.5. Đối với khu công trình nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau :
– Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … … … … .
– Diện tích xây dựng tầng 1 ( tầng trệt ) : … … … … … … … … …. mét vuông
– Tổng diện tích sàn : … … … … …. mét vuông ( ghi rõ diệnt ích sàn tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum ) .
– Chiều cao khu công trình : … … … … … m ( ghi rõ độ cao những tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum ) .
– Số tầng : … … … … … .. ( ghi rõ số tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum ) .

Người làm đơn / Đại diện chủ góp vốn đầu tư
( ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu )

 

Như vậy, mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày những công trình xây dựng được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật hiện nay.

>> >> > Quý khách vui mừng tìm hiểu thêm thêm : Mẫu hợp đồng xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *