Doanh nghiệp nhà nước có là Doanh nghiệp có vốn nhà nước?| Luật Doanh nghiệp 2020

4. Tóm lược quan điểm tư vấn về yếu tố doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước1. Cơ sở pháp lý kiểm soát và điều chỉnh doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nướcLuật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/1/2021 với 1 số ít điểm sửa đổi tương quan đến nhóm doanh nghiệp nhà nước sẽ ảnh hưởng tác động không nhỏ đến đại bộ phận doanh nghiệp thuộc nhóm này, điển hình nổi bật trong số đó biến hóa định nghĩa doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, cũng cần phân biệt doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước .
Để làm rõ những yếu tố trên, Công ty Luật Thái An với đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề dịch vụ tư vấn pháp lý và xử lý tranh chấp kinh doanh, góp vốn đầu tư, thương mại … sẽ san sẻ 1 số ít kỹ năng và kiến thức tới bạn đọc trong bài viết dưới đây về quản trị doanh nghiệp .

Cơ sở pháp lý điều chỉnh doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước là

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020

 • Luật quản trị, sử dụng vốn nhà nước góp vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp năm trước
 • Nghị định số 91/2015 / NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật về góp vốn đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản trị, sử dụng vốn, gia tài tại doanh nghiệp

2. Doanh nghiệp có vốn nhà nước

a ) Khái niệm Doanh nghiệp có vốn nhà nước

Doanh nghiệp có vốn nhà nước là những doanh nghiệp có nhà nước là một thành viên hoặc một cổ đông nắm giữ một tỷ suất phần vốn góp nhất định. Nhà nước hoàn toàn có thể là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu với những cá thể, tổ chức triển khai khác. Tùy thuộc vào tỷ suất vốn góp của Nhà nước trong doanh nghiệp mà quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước với doanh nghiệp cũng khác nhau .
Vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp được hiểu là gồm có những loại vốn từ ngân sách nhà nước, vốn đảm nhiệm có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước ; vốn từ quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng tại doanh nghiệp, quỹ tương hỗ sắp xếp doanh nghiệp ; vốn tín dụng thanh toán do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng thanh toán góp vốn đầu tư tăng trưởng của Nhà nước và vốn khác được Nhà nước góp vốn đầu tư tại doanh nghiệp .
Theo pháp luật tại Điều 6 Luật quản trị, sử dụng vốn nhà nước góp vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp năm trước, hình thức góp vốn đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp gồm có :

1. Đầu tư vốn nhà nước để xây dựng doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ .
2. Đầu tư bổ trợ vốn điều lệ cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ đang hoạt động giải trí .
3. Đầu tư bổ trợ vốn nhà nước để liên tục duy trì tỷ suất CP, vốn góp của Nhà nước tại công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên .
4. Đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc hàng loạt doanh nghiệp .

Như vậy, doanh nghiệp có vốn nhà nước là doanh nghiệp mà ở đó nhà nước là một chủ góp vốn đầu tư, một cổ đông nắm giữ phần vốn góp từ 0 % đến 100 % vốn điều lệ. Nhà nước hoàn toàn có thể là chủ sở hữu duy nhất hoặc đồng sở hữu so với những tổ chức triển khai, cá thể khác. Phụ thuộc vào phần vốn góp của nhà nước là dưới 50 %, trên 50 % hay 100 % vốn điều lệ mà quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nước với doanh nghiệp cũng sẽ khác nhau .

===>>> Xem thêm: Định giá tài sản góp vốn thế nào?

b ) Hình thức tổ chức triển khai Doanh nghiệp có vốn nhà nước

Doanh nghiệp có vốn nhà nước hoàn toàn có thể được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo quy mô Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty CP. Trong đó Nhà nước đóng vai trò làm chủ chiếm hữu duy nhất hoặc một thành viên, cổ đông bình đẳng có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm phụ thuộc vào vào tỷ suất vốn góp như những thành viên khác của doanh nghiệp .

3. Doanh nghiệp nhà nước

a ) Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước

Thực tế thì khái niệm doanh nghiệp nhà nước từng được đổi khác nhiều lần trong lịch sử dân tộc, đa phần là những đổi khác về tỷ suất vốn chiếm hữu để xác lập doanh nghiệp nhà nước. Theo pháp luật tại Khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì

“ Doanh nghiệp nhà nước gồm có những doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ, tổng số CP có quyền biểu quyết theo lao lý tại Điều 88 của Luật này ” .

Như vậy pháp luật hiện hành xác định rõ ràng doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp có chủ sở hữu lớn nhất là Nhà nước (theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).

Khoản 8, Điều 3 Luật quản trị, sử dụng vốn Nhà nước góp vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp năm trước lao lý :

Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp gồm có vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn đảm nhiệm có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước ; vốn từ quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng tại doanh nghiệp, quỹ tương hỗ sắp xếp doanh nghiệp ; vốn tín dụng thanh toán do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng thanh toán góp vốn đầu tư tăng trưởng của Nhà nước và vốn khác được Nhà nước góp vốn đầu tư tại doanh nghiệp .

Theo Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 91/2015 / NĐ-CP lao lý :

Vốn của Nhà nước góp vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác là vốn Nhà nước góp vốn đầu tư tại công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu làm chủ sở hữu phần vốn góp .

Từ đó ta hoàn toàn có thể thấy khái niệm “ Doanh nghiệp có vốn nhà nước ” sẽ rộng hơn và bao hàm khái niệm “ Doanh nghiệp nhà nước ”. Hay nói cách khác doanh nghiệp nhà nước là một loại của doanh nghiệp có vốn nhà nước .

Loại doanh nghiệp này đặc biệt ở chỗ Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên có quyền nắm giữ quyền kiểm soát, quản lý, vận hành hoạt động của doanh nghiệp cao hơn bất cứ thành viên hay cổ đông nào trong doanh nghiệp. Các thành viên trong doanh nghiệp nhà nước ngoài những điều kiện như doanh nghiệp thông thường còn phải đáp ứng thêm một số điều kiện riêng biệt để tránh nạn tham ô, lạm quyền, gây tổn thất cho Nhà nước.

b ) Hình thức tổ chức triển khai Doanh nghiệp nhà nước

Căn cứ Điều 88 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức triển khai quản trị dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP, gồm có :

 • Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ ,

  bao gồm:

  • Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn lớn kinh tế tài chính nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con ;
  • Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ .

===>>> Xem thêm: Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Các điểm khác nhau giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

 • Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ hoặc tổng số CP có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều này. B

  ao gồm:

  • Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty CP do Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ, tổng số CP có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn lớn kinh tế tài chính, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con ;

  • Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty CP là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ, tổng số CP có quyền biểu quyết .

Đối với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Điều 90 Luật Doanh nghiệp năm 2020 pháp luật như sau : Cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu quyết định hành động tổ chức triển khai quản trị doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo một trong hai quy mô sau đây :

 • Thứ nhất : quản trị công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban trấn áp .
 • Thứ hai : Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban trấn áp

===>>> Xem thêm: Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc công ty TNHH

4. Tóm lược quan điểm tư vấn về yếu tố doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Tóm lại hai khái niệm Doanh nghiệp có vốn nhà nước và Doanh nghiệp nhà nước có những điểm độc lạ nhất định. Dù cả hai đều giống nhau ở điểm là đều có nguồn vốn góp vốn đầu tư từ Nhà nước, tuy nhiên có sự độc lạ về thẩm quyền nhà nước trong doanh nghiệp .
Điều này là bởi, với Doanh nghiệp nhà nước thì Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ, tổng số CP có quyền biểu quyết nên có quyền nắm giữ quyền trấn áp, quản trị, quản lý và vận hành hoạt động giải trí của doanh nghiệp cao hơn bất kỳ thành viên hay cổ đông nào trong doanh nghiệp .

5. Dịch Vụ Thương Mại luật sư doanh nghiệp của Luật Thái An

Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm tay nghề tư vấn luật và xử lý tranh chấp tương quan đến những doanh nghiệp có vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước. Khi có có bất kể nhu yếu sử dụng dịch vụ pháp lý nào tương quan đến mô hình doanh nghiệp nêu trên hãy liên hệ ngay với Luật Thái An để được tương hỗ kịp thời với mức phí dịch vụ khuyễn mãi thêm .

===>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư doanh nghiệp

Lưu ý:

 • Bài viết trên được những luật sư và nhân viên pháp lý của Công ty Luật Thái An – Đoàn Luật sư TP TP.HN thực thi ship hàng với mục tiêu phố biến kỹ năng và kiến thức pháp lý cho hội đồng hoặc nghiên cứu và điều tra khoa học, không có mục tiêu thương mại .
 • Bài viết địa thế căn cứ những pháp luật của pháp lý hiện hành. Tuy nhiên, tại thời gian Bạn đọc bài viết này, rất hoàn toàn có thể những lao lý pháp lý đã bị sửa đổi hoặc thay thế sửa chữa .
 • Tổng đài tư vấn pháp luậtĐể giải đáp mọi yếu tố pháp lý tương quan hoặc cần quan điểm pháp lý sâu xa cho từng vấn đề, Bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An quahoặc gửi E-Mail theo địa chỉ dienhoa10h@gmail.com Bạn cũng hoàn toàn có thể để lại tin nhắn hoặc điền thông tin nhu yếu trên website Công ty Luật Thái An nếu cần sử dụng dịch vụ luật sư của chúng tôi .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.