Điều ước quốc tế là gì? Đặc điểm và phân loại Điều ước quốc tế

Bài viết dưới đây LawKey xin gửi tới bạn đọc những nội dung cần thiết về Điều ước quốc tế là gì? Đặc điểm và phân loại Điều ước quốc tế.

1. Điều ước quốc tế là gì?

Theo Công ước viên năm 1969, Thuật ngữ “điều ước” dùng để chỉ một thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và được pháp luật quốc tế điều chỉnh, dù được ghi nhận trong một văn kiện duy nhất hoặc trong hai hay nhiều văn kiện có quan hệ với nhau và với bất kể tên gọi riêng của nó là gì.

=> Như vậy, Điều ước quốc tế là văn bản pháp lý quốc tế, do các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thoả thuận xây dựng nên, nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau, thông qua các quy phạm gọi là quy phạm điều ước. Điều ước quốc tế có thể là phổ cập hoặc không phổ cập, toàn cầu hoặc khu vực, đa phương hoặc song phương.

– Luật điều chỉnh Điều ước quốc tế là Công ước viên 1969.

2. Đặc điểm của Điều ước quốc tế

Bao gồm : Chủ thể, nội dung, hình thức của điều ước quốc tế .

2.1. Chủ thể của Điều ước quốc tế

Chủ thể của điều ước quốc tế phải là những chủ thể của Luật quốc tế, gồm có : Quốc gia, tổ chức triển khai quốc tế và những chủ thể khác của Luật quốc tế .

2.2. Hình thức của Điều ước quốc tế

– Điều ước quốc tế sống sót hầu hết dưới hình thức văn bản. Trước đây, trong quan hệ quốc tế có sự Open của một số ít điều ước quân tử ( bất thành văn ), tuy nhiên những điều ước loại này lúc bấy giờ phần nhiều không còn sống sót trong quan hệ giữa những chủ thể của luật quốc tế .– Tên gọi của điều ước quốc tế trọn vẹn phụ thuộc vào vào sự thỏa thuận hợp tác của những bên. Trong thực tiễn quan hệ quốc tế, nhờ vào vào khoanh vùng phạm vi và nội dung của điều ước, mà điều ước quốc tế hoàn toàn có thể có 1 số ít tên gọi khác nhau như : Hiệp ước, công ước, định ước, nghị định thư, hiệp định …– Kết cấu của điều ước quốc tế gồm có những phần : Lời nói đầu, nội dung chính, phần ở đầu cuối, phụ lục .– Ngôn ngữ của điều ước quốc tế : Thông thường, điều ước quốc tế song phương thường được soạn thảo bằng ngôn từ của cả 2 bên ( trừ khi có thỏa thuận hợp tác khác ). Riêng so với những điều ước quốc tế đa phương phổ cập thường được soạn thảo bằng những ngôn từ thao tác chính thức của Liên hợp quốc đó là : tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập .

2.3. Nội dung của Điều ước quốc tế

Nội dung của điều ước quốc tế là những nguyên tắc, quy phạm pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ pháp lý cho các bên kí kết, có giá trị pháp lí ràng buộc đối với các bên. Những nguyên tắc, quy phạm này phải được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, xuất phát từ nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là bình đẳng và tự nguyện.

3. Phân loại Điều ước quốc tế

Có thể phân loại điều ước quốc tế thành nhiều loại trên cơ sở những địa thế căn cứ khác nhau, nhìn chung việc phân loại thường dựa vào những cơ sở sau :– Căn cứ vào số lượng những bên tham gia kí kết : Điều ước quốc tế đa phương, điều ước quốc tế song phương .– Căn cứ vào nghành nghề dịch vụ kiểm soát và điều chỉnh : Điều ước về chính trị, điều ước về kinh tế tài chính, điều ước quốc tế về quyền con người, điều ước quốc tế về những nghành nghề dịch vụ hợp tác …– Căn cứ loại chủ thể tham gia điều ước : Điều ước quốc tế được kí kết giữa những vương quốc, điều ước quốc tế được kí kết giữa vương quốc – tổ chức triển khai quốc tế, điều ước quốc tế được kí kết giữa tổ chức triển khai quốc tế – tổ chức triển khai quốc tế, điều ước quốc tế được kí kết giữa vương quốc, tổ chức triển khai quốc tế, chủ thể đặc biệt quan trọng …– Căn cứ vào khoanh vùng phạm vi vận dụng : Điều ước song phương, điều ước khu vực, điều ước phổ cập .

4. Thẩm quyền ký Điều ước quốc tế

Thẩm quyền ký điều ước quốc tế là chủ thể Luật quốc tế bao gồm:

– Đại diện có thẩm quyền đương nhiên : Nguyên thủ vương quốc, người đứng đầu nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ; người đứng đầu cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao ; đại diện thay mặt cho vương quốc tại tổ chức triển khai quốc tế hoặc hội nghị quốc tế .– Đại diện có thẩm quyền theo ủy quyền .

Trên đây là nội dung bài viết ” Điều ước quốc tế là gì? Đặc điểm và phân loại Điều ước quốc tế” LawKey gửi tới bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *