Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2018

Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2018 được lao lý như thế nào ? Xin chào Quý Ban chỉnh sửa và biên tập. Tôi hiện đang thao tác tại một công ty tư nhân ở Tp. HCM. Tôi đóng BHXH mở màn từ tháng 2/2017 và đóng liên tục cho đến thời gian lúc bấy giờ. Sắp tới, tôi dự kiến sinh em bé vào tháng 5/2018. Tôi vướng mắc không biết tới tháng 5 sinh con thì tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo lao lý pháp lý lúc bấy giờ hay không. Và mức hưởng như thế nào ? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ những chuyên viên. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe thể chất ! Thùy Mai ( mai * * * * @ gmail. com )

Nội dung này được Ban chỉnh sửa và biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a ) Lao động nữ mang thai ;
b ) Lao động nữ sinh con ;
c ) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ ;
d ) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi ;
đ ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực thi giải pháp triệt sản ;
e ) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con .
2. Người lao động lao lý tại những điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi .
3. Người lao động lao lý tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con .
Như vậy, theo pháp luật này thì điều kiện để hưởng chế độ thai sản so với lao động nữ sinh con là lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà phải nghỉ việc trong thời hạn mang thai để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì chỉ cần cung ứng điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con .

Cụ thể, Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH cũng hướng dẫn việc xác định thời điểm 12 tháng như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b ) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời hạn 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực thi theo lao lý tại điểm a khoản này .
Ví dụ 13 : Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời hạn 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời hạn này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo pháp luật .
Ví dụ 14 : Tháng 8/2017, chị B chấm hết hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời hạn 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời hạn này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo lao lý .
Đối chiếu với thông tin bạn phân phối, bạn tham gia BHXH từ tháng 02/2017 đến thời gian hiện tại. Tháng 5/2018 bạn sinh em bé, từ thời gian này tính lùi về 12 tháng là tháng 5/2017. Như vậy, trong thời hạn 12 tháng này, nếu không thuộc trường hợp phải xin nghỉ việc để dưỡng thai theo pháp luật thì bạn chỉ cần đóng đủ 6 tháng BHXH là đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản .

Về quyền lợi khi hưởng chế độ thai sản:

– Thời gian nghỉ: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

– Mức hưởng trợ cấp thai sản: Theo quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì: 

Mức hưởng một tháng bằng 100 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo lao lý tại Điều 32, Điều 33, những khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức trung bình tiền lương tháng của những tháng đã đóng bảo hiểm xã hội .

– Mức trợ cấp 1 lần: Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Tổng hợp các quy định trên, khi bạn sinh con, các quyền lợi mà bạn được hưởng bao gồm: được nghỉ 6 tháng (trước + sau sinh), trợ cấp 1 lần = 2 tháng lương cơ sở, trợ cấp thai sản = 6 tháng lương trung bình đóng BHXH 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trên đây là nội dung tương hỗ của Ngân hàng Pháp luật so với vướng mắc của bạn về điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản so với lao động nữ năm 2018. Để hiểu cụ thể hơn yếu tố này, bạn vui mừng tìm hiểu thêm thêm những lao lý đơn cử tại Luật bảo hiểm xã hội năm trước và những văn bản tương quan .
Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *