Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy theo Bộ Luật hình sự 2015

Theo lao lý tại Điều 257 Bộ Luật hình sự năm ngoái ( có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 01/01/2018 ) thì :
1. Người nào dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp niềm tin của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm .
2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm :

a) Có tổ chức;

b ) Phạm tội 02 lần trở lên ;
c ) Vì động cơ đê hèn hoặc vì tư lợi ;
d ) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi ;
đ ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai ;
e ) Đối với 02 người trở lên ;
g ) Đối với người đang cai nghiện ;
h ) Gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31 % đến 60 % ;
i ) Gây bệnh nguy hại cho người khác ;
k ) Tái phạm nguy khốn .

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a ) Gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 61 % trở lên hoặc gây chết người ;
b ) Gây bệnh nguy khốn cho 02 người trở lên ;
c ) Đối với người dưới 13 tuổi .
4. Phạm tội trong trường hợp làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân .
5. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng .
Dấu hiệu pháp lý của tội danh này là :
– Khách thể : Các hành vi phạm tội nêu ở trên xâm phạm đến những lao lý của Nhà nước về quản trị, sử dụng những chất ma túy .
– Chủ thể : Chủ thể của tội danh này là chủ thể thường, là người đủ năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

– Mặt khách quan: Người phạm tội có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ. Hậu quả của hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý là những thiệt hại về an toàn xã hội, tính mạng, sức khoẻ của chính người sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, hậu quả của tội phạm này không phải là dấu hiệu bắt buộc. Nếu thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ có xẩy ra đối với người sử dụng trái phép chất ma tuý thì những thiệt hại đó là yếu tố định khung hình phạt.

– Mặt chủ quan : Người phạm tội thực thi hành vi với lỗi cố ý trực tiếp .
Trên đây là nội dung tư vấn về tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Để hiểu rõ hơn về yếu tố này sung sướng tìm hiểu thêm thêm tại Bộ Luật hình sự năm ngoái .
Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *