Những đối tượng áp dụng ưu đãi thuế suất thuế GTGT 0%

Nhằm giúp khách hàng nắm được những đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 0%, không bị nhầm lẫn những đối tượng này với những đối tượng được miễn thuế, Công ty Luật Thái An xin chia sẻ bài viết dưới đây để nêu ra cụ thể đối tượng chịu thuế suất 0%.

 • Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu
 • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu;
 • Hàng hóa bán vào khu phi thuế quantheo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;
 • Hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam;
 • Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;
 • Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật:
 • Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.
 • Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.

Dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức triển khai, cá thể ở quốc tế và tiêu dùng ở ngoài Nước Ta ; cung ứng trực tiếp cho tổ chức triển khai, cá thể ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan .

1.3 Vận tải quốc tếhưởng thuế suất thuế GTGT 0 %gồm có

Vận tải hành khách, tư trang, sản phẩm & hàng hóa theo chặng quốc tế từ Nước Ta ra quốc tế hoặc từ quốc tế đến Nước Ta, hoặc cả điểm đi và đến ở quốc tế, không phân biệt có phương tiện đi lại trực tiếp vận tải đường bộ hay không có phương tiện đi lại. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế gồm có cả chặng vận tải đường bộ trong nước thì vận tải đường bộ quốc tế gồm có cả chặng trong nước .

1.4 Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung ứng trực tiếp cho tổ chức triển khai ở quốc tế hoặc trải qua đại lý hưởng thuế suất thuế GTGT 0 %, gồm có :

 • Các dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không; dịch vụ cất hạ cánh tàu bay; dịch vụ sân đậu tàu bay; dịch vụ an ninh bảo vệ tàu bay; soi chiếu an ninh hành khách, hành lý và hàng hóa; dịch vụ băng chuyền hành lý tại nhà ga; dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; dịch vụ bảo vệ tàu bay; dịch vụ kéo đẩy tàu bay; dịch vụ dẫn tàu bay; dịch vụ thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay; dịch vụ điều hành bay đi, đến; dịch vụ vận chuyển tổ lái, tiếp viên và hành khách trong khu vực sân đậu tàu bay; chất xếp, kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng không Việt Nam (passenger service charges).
 • Các dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ lai dắt tàu biển; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở nắp hầm hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kiểm.

1.5 Các sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ kháchưởng thuế suất thuế GTGT 0 %:

 • Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
 • Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này;
 • Dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2.1 Điều kiện vận dụng thuế suất GGTG 0 % so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu :

 • Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu
 • Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật
 • Có tờ khai hải quan.

Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng; chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ…; chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh.

2.2 Điều kiện vận dụng thuế suất GGTG 0 % so với dịch vụ xuất khẩu :

 • Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
 • Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng so với dịch vụ sửa chữa thay thế tàu bay, tàu biển phân phối cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế, để được vận dụng thuế suất 0 %, ngoài những điều kiện kèm theo về hợp đồng và chứng từ giao dịch thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Nước Ta phải làm thủ tục nhập khẩu, khi thay thế sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu .

2.3 Điều kiện vận dụng thuế suất GGTG 0 % so với vận tải đường bộ quốc tế :

 • Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.
 • Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp.

2.4 Điều kiện vận dụng thuế suất GGTG 0 % so với dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải :

Dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0% được thực hiện trong khu vực cảng hàng không quốc tế, sân bay, nhà ga hàng hóa hàng không quốc tế và đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài;
 • Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp các dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài phát sinh không thường xuyên, không theo lịch trình và không có hợp đồng, phải có chứng từ thanh toán trực tiếp của tổ chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài.
 • Các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên không áp dụng đối với dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng không Việt Nam (passenger service charges).

Dịch vụ của ngành hàng hải vận dụng thuế suất 0 % thực thi tại khu vực cảng và phân phối những điều kiện kèm theo sau :

 • Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài, người đại lý tàu biển hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoài hoặc người đại lý tàu biển;
 • Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của tổ chức ở nước ngoài hoặc có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của người đại lý tàu biển cho cơ sở cung ứng dịch vụ hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Trên đây là những đối tượng áp dụng ưu đãi thuế suất thuế GTGT 0% và những điều kiện để được hưởng mức thuế suất này. Công ty Luật Thái An mong rằng bài viết sẽ giúp quý khách hàng có thêm kiến thức pháp lý về vấn đề này. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Bạn cũng hoàn toàn có thể xem trang Tư vấn luật thuế hoặc trang Hỏi đáp luật thuế để có thêm rất nhiều thông tin có ích .

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Source: https://posteritalia.com
Category: News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.