Cách Trở Thành Tác Giả Trong Mê Đọc Truyện

1. Quy chế khen thưởng này do Mê đọc truyện toàn quyền quyết định, Mê đọc truyện có thể dựa theo tình hình thực tế tiến hành điều chỉnh quy chế khen thưởng, bao gồm điều chỉnh tiền thưởng và thực thi cũng như tạm dừng quy chế.

2. Tác phẩm nhận thưởng bất kể là nguyên tác hay bản dịch, tác giả phải đảm bảo cập nhật bình thường, mỗi tháng cập nhật ít nhất 10 chương, và không được có hành vi không đúng quy định có ý đồ phát hành các văn bản/tranh ảnh lặp lại, phát hành các văn bản/tranh ảnh vô nghĩa, ý đồ lôi kéo lượt đọc.. Một khi phát hiện, Mê đọc truyện sẽ có quyền hủy bỏ tư cách nhận thưởng của tác giả; nếu tình tiết nghiêm trọng, nhiều lần vi phạm quy định sẽ cân nhắc niêm phong tài khoản của tác giả vi phạm.

3. Đối với các tác phẩm trên bảng xếp hạng, biên tập Mê đọc truyện sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng tác phẩm và liên hệ tác giả, nếu biên tập xác nhận người đăng tải tác phẩm không phải là tác giả nguyên tác hoặc người dịch sẽ loại trừ tác phẩm khỏi bảng xếp hạng. Nhưng do nhân lực có hạn, có lẽ sẽ có một phần tác phẩm không kịp thời xác minh thân phận người đăng tải. Nếu có tác giả phát hiện tác phẩm của mình bị người khác sao chép đăng tải trên Mê đọc truyện, có thể kịp thời liên lạc với bộ phận CSKH hoặc biên tập của Mê đọc truyện, nhận lại tác phẩm của mình, có được tư cách nhận thưởng và tiền thưởng sau đó.

4. Quy chế khen thưởng này sẽ bắt đầu thử nghiệm vào ngày 20/10/2018, tiền thưởng tháng 10 sẽ dựa theo số liệu mười ngày cuối tháng 10 tiến hành tính toán và xếp hạng. Do đó, tiền thưởng phát tháng 10 sẽ bằng 1/3 số tiền thưởng thông thường – Đương nhiên, tiền thưởng bắt đầu phát từ tháng 11 sẽ phát theo số tiền thưởng thông thường.

Cách để kiếm tiền từ việc viết truyện, dịch truyện?

Để kiếm tiền từ truyện của bạn các bạn cần đăng ký 1 tài khoản ở diễn đàn này:

Đăng ký viết truyện, dịch truyện, edit truyện kiếm tiền

Để kiếm tiền từ truyện của bạn các bạn cần đăng ký 1 tài khoản ở diễn đàn này:

1. Quy chế khen thưởng này do Mê đọc truyện toàn quyền quyết định, Mê đọc truyện có thể dựa theo tình hình thực tế tiến hành điều chỉnh quy chế khen thưởng, bao gồm điều chỉnh tiền thưởng và thực thi cũng như tạm dừng quy chế.2. Tác phẩm nhận thưởng bất kể là nguyên tác hay bản dịch, tác giả phải đảm bảo cập nhật bình thường, mỗi tháng cập nhật ít nhất 10 chương, và không được có hành vi không đúng quy định có ý đồ phát hành các văn bản/tranh ảnh lặp lại, phát hành các văn bản/tranh ảnh vô nghĩa, ý đồ lôi kéo lượt đọc.. Một khi phát hiện, Mê đọc truyện sẽ có quyền hủy bỏ tư cách nhận thưởng của tác giả; nếu tình tiết nghiêm trọng, nhiều lần vi phạm quy định sẽ cân nhắc niêm phong tài khoản của tác giả vi phạm.3. Đối với các tác phẩm trên bảng xếp hạng, biên tập Mê đọc truyện sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng tác phẩm và liên hệ tác giả, nếu biên tập xác nhận người đăng tải tác phẩm không phải là tác giả nguyên tác hoặc người dịch sẽ loại trừ tác phẩm khỏi bảng xếp hạng. Nhưng do nhân lực có hạn, có lẽ sẽ có một phần tác phẩm không kịp thời xác minh thân phận người đăng tải. Nếu có tác giả phát hiện tác phẩm của mình bị người khác sao chép đăng tải trên Mê đọc truyện, có thể kịp thời liên lạc với bộ phận CSKH hoặc biên tập của Mê đọc truyện, nhận lại tác phẩm của mình, có được tư cách nhận thưởng và tiền thưởng sau đó.4. Quy chế khen thưởng này sẽ bắt đầu thử nghiệm vào ngày 20/10/2018, tiền thưởng tháng 10 sẽ dựa theo số liệu mười ngày cuối tháng 10 tiến hành tính toán và xếp hạng. Do đó, tiền thưởng phát tháng 10 sẽ bằng 1/3 số tiền thưởng thông thường – Đương nhiên, tiền thưởng bắt đầu phát từ tháng 11 sẽ phát theo số tiền thưởng thông thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.