Mẫu di chúc và hướng dẫn lập di chúc hợp pháp

Tải mẫu di chúc năm 2021. Luật sư Trí Nam tư vấn điều kiện kèm theo để di chúc hợp pháp và hướng dẫn chợp pháp theo pháp luật mới để người sử dụng tìm hiểu thêm .

Mẫu di chúc viết tay hợp pháp có nội dung sau :

Di chúc viết tay là loại di chúc bằng văn bản sẽ có những nội dung sau :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày tháng năm 2020, vào lúc 8 giờ 30 phút, tại số 5 đường Định Công, phường Định Công, Q. Q. Hoàng Mai, thành phố TP. Hà Nội

Họ và tên tôi là : NGUYỄN VĂN B

Sinh Ngày :

CMTND sốNơi cấp:Ngày cấp

HKTT :

Chỗ ở hiện tại

I. Trong trạng thái ý thức minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc với những nội dung sau

1. Danh sách gia tài thừa kế tôi để lại gồm có :

– Quyền sử dụng đất căn nhà số 05 đường Định Công, … theo giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số …. do Sở tài nguyên thiên nhiên và môi trường thành phố Thành Phố Hà Nội cấp ngày 01/01/2018 .

– Tiền gửi tích kiệm tại ngân hàng nhà nước VCB theo sổ tích kiệm số ….

– Liệt kê cụ thể những loại gia tài để lại .

2. Danh sách người hưởng thừa kế và phần di sản được hưởng

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt gia tài của tôi sau khi tôi qua đời như sau :

2.1. Người hưởng di sản số 1 :

Họ và tên Ông ( Bà ) : NGUYỄN VĂN C

Sinh Ngày :

CMTND sốNơi cấp:Ngày cấp

HKTT :

Chỗ ở hiện tại

Giá trị di sản và loại di sản được hưởng : …………….

2.2. Người hưởng di sản số 2 :

Họ và tên Ông ( Bà ) : NGUYỄN THỊ D

Sinh Ngày :

CMTND sốNơi cấp:Ngày cấp

HKTT :

Chỗ ở hiện tại

Giá trị di sản và loại di sản được hưởng : …………….

3. Người thừa kế thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm

ông NGUYỄN VĂN C có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ số tiền 500.000.000 đ tôi đang vay của Bà TRẦN THỊ E ( CMTND số : …., HKTT / chỗ ở hiện tại : …. ) cùng thời gian khai nhận di sản thừa kế đã nêu tại di chúc .

II.Lập di chúc sửa chữa thay thế cho bản di chúc số 01 ngày tháng năm 2020 tại ….. ( Trường hợp đây là lần lập di chúc tiên phong thì bỏ lỡ nội dung này ) .

III. Danh sách người làm chứng ( Nếu không có người làm chứng thì bỏ lỡ nội dung này )

TP. Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Người lập di chúc

Đăng ký bản quyền phần mềm 2021 cần chú ý quan tâm gì ?
Dịch vụ lập di chúc uy tín Luật Trí Nam ( Ảnh Minh Họa )

Điều kiện để di chúc viết tay được lập hợp pháp gồm có

– Người lập di chúc phải có năng lượng chủ thể : Người lập di chúc là người từ đủ 18 tuổi trở lên có rất đầy đủ năng lượng hành vi dân sự, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi ( người cố năng lượng hành vi một phần ) hoàn toàn có thể lập di chúc nhưng với điều kiện kèm theo ” lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ chấp thuận đồng ý “. Sự đổng ý ở đây là sự đồng ý chấp thuận cho họ lập di chúc. Còn về nội dung di chúc, họ được toàn quyền quyết định hành động. Người lập di chúc minh mẫm, sáng suốt trong khi lập di chúc .

– Người lập di chúc tự nguyện : Người lập di chúc phải tự nguyện khi lập di chúc ; không bị lừa dối, rình rập đe dọa hoặc cưỡng ép. Tự nguyện của người lập di chúc là sự thống nhất giữa ý chí và bày tỏ ý chí của họ. Sự thống nhất trên chính là sự thống nhất giữa mong ước chủ quan – mong ước bên trong của người lập di chúc với hình thức bộc lộ ra bên ngoài sự mong ước đó .

– Nội dung của di chúc không trái pháp lý, đạo đức xã hội. Nội dung di chúc là sự biểu lộ ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tàu sản của mình cho những người thừa kế. Người lập di chúc chỉ định người thừa kế, giao nghĩa vụ và trách nhiệm cho người thừa kế, phân định di sản thừa kế … Ý chí của người lập di chúc phải tương thích với ý chí của nhà nước, đạo đức xã hội, tuân thủ những lao lý tại điểm 3, Điều 8 BLHS. Vi phạm những điều đó di chúc sẽ bị vô hiệu .

– Hình thức của di chúc không trái lao lý của pháp lý : Di chúc viết tay được coi là một dạng di chúc lập dạng văn bản nên chia làm những loại sau

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng ; di chúc bằng văn bản có người làm chứng ; di chúc bằng văn bản có công chứng ; di chúc bằng văn bản có xác nhận. Về nguyên tắc, dù thuộc loại văn bản nào thì di chúc phải biểu lộ rõ những nội dung sau : ngày, tháng, năm lập di chúc ; họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc ; họ tên người, cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng di sản hoặc xác lập rõ những điều kiện kèm theo để cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng di sản ; di sản để lại và nơi có di sản ; việc chỉ định người triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm và nội dung của nghĩa vụ và trách nhiệm .

Đồng thời, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Đối với mỗi loại di chúc bằng văn bản được nêu ở trên, còn phải đáp ứng những điều kiện riêng biệt khác phù hợp với hình thức đó theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

Quy định về hiệu lực hiện hành của di chúc

Theo điều 643 Bộ luật dân sự năm năm ngoái

1. Di chúc có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời gian mở thừa kế .

2. Di chúc không có hiệu lực hiện hành hàng loạt hoặc một phần trong trường hợp sau đây :

a ) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời gian với người lập di chúc ;

b ) Cơ quan, tổ chức triển khai được chỉ định là người thừa kế không còn sống sót vào thời gian mở thừa kế .

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời gian với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức triển khai được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn sống sót vào thời gian mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có tương quan đến cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai này không có hiệu lực thực thi hiện hành .

3. Di chúc không có hiệu lực hiện hành, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời gian mở thừa kế ; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành .

4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng tác động đến hiệu lực hiện hành của những phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực thực thi hiện hành .

5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc so với một gia tài thì chỉ bản di chúc sau cuối có hiệu lực hiện hành .

Xem xét đơn cử nhu yếu so với từng loại di chúc thì cần phải phân phối được lao lý của pháp lý để bảo vệ di chúc được thực thi trong thực tiễn phân phối ý chí nguyện vọng của người bộc lộ di chúc .

Tham khảo thêm bài viết :

Điều kiện để thực hiện thay đổi địa chỉ công ty là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *